Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 42,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 85,Đồng Tháp 70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 62,Đà Lạt 05,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 25,Hậu Giang 62,Long An 55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 85,Trà Vinh 86,Vĩnh Long 93 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 95,Tây Ninh 21,Binh Thuận 65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 99,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 37,Bến Tre 73,Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 28,Đồng Tháp 15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 81,Đà Lạt 16,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 41,Hậu Giang 11,Long An 19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 95,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 89,Tây Ninh 72,Binh Thuận 56 Miss
15-01-2020 Cần Thơ 06,Đồng Nai 93,Sóc Trăng 65 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
14-01-2020 Bạc Liêu 72,Bến Tre 31,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 25,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 16 Miss
12-01-2020 Kiên Giang 46,Đà Lạt 51,Tiền Giang 32 Miss
11-01-2020 Long An 86,Hồ Chí Minh 47,Hậu Giang 02,Bình Phước 17 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 83,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 56,Bình Thuận 89,Tây Ninh 38 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
08-01-2020 Cần Thơ 72,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 82 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 57,Bến Tre 87,Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 90,Đồng Tháp 51,Hồ Chí Minh 14 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
05-01-2020 Kiên Giang 20,Tiền Giang 79,Đà Lạt 63 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 10,Bình Phước 34,Hậu Giang 87,Long An 25 Win Hồ Chí Minh
03-01-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 91,Bình Thuận 69,Tây Ninh 70 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 32,Cần Thơ 41,Sóc Trăng 29 Miss
31-12-2019 Bạc Liêu 93,Bến Tre 02,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 93,Đồng Tháp 31,Hồ Chí Minh 21 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 50,Tiền Giang 35,Đà Lạt 96 Win Kiên Giang
28-12-2019 Long An 25,Hồ Chí Minh 69,Hậu Giang 41,Bình Phước 87 Miss
27-12-2019 Bình Dương 72,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-12-2019 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 74 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 55,Bến Tre 87,Vũng Tàu 00 Miss
23-12-2019 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 93,Đồng Tháp 32 Miss
22-12-2019 Kiên Giang 00,Đà Lạt 09,Tiền Giang 37 Miss
21-12-2019 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 76,Hậu Giang 35,Long An 13 Win Hồ Chí Minh
20-12-2019 Bình Dương 19,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 23 Miss