NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494-053,Bình Phước 404-070,Hậu Giang 193-303,Long An 237-589 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 847-421,Trà Vinh 628-023,Vĩnh Long 578-354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 172-373,Tây Ninh 256-346,Binh Thuận 137-430 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 994-146,Sóc Trăng 232-318,Cần Thơ 337-057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311-121,Bến Tre 065-272,Vũng Tàu 857-340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604-400,Hồ Chí Minh 062-912,Đồng Tháp 279-175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 904-777,Đà Lạt 533-805,Tiền Giang 997-182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313-287,Bình Phước 703-234,Hậu Giang 130-811,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205-101,Trà Vinh 254-916,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062-364,Tây Ninh 500-281,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722-145,Sóc Trăng 853-817,Cần Thơ 302-647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101-167,Bến Tre 582-192,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462-197,Hồ Chí Minh 559-507,Đồng Tháp 076-285 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 215-543,Đà Lạt 825-882,Tiền Giang 184-304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 297-025,Bình Phước 950-619,Hậu Giang 594-360,Long An 175-145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692-019,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 326-304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 503-384,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 006-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188-074,Sóc Trăng 737-772,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 309-903,Bến Tre 224-059,Vũng Tàu 144-456 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836-792,Hồ Chí Minh 927-163,Đồng Tháp 854-338 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 095-137,Tiền Giang 553-394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395-064,Bình Phước 926-051,Hậu Giang 752-064,Long An 914-122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438-621,Trà Vinh 375-019,Vĩnh Long 513-965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266-584,Tây Ninh 930-115,Binh Thuận 521-598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738-185,Sóc Trăng 015-297,Cần Thơ 210-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 795-843,Bến Tre 126-777,Vũng Tàu 081-665 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657-352,Hồ Chí Minh 438-705,Đồng Tháp 473-419 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 671-019,Đà Lạt 847-209,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435-780,Bình Phước 336-852,Hậu Giang 706-328,Long An 301-631 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164-469,Trà Vinh 538-635,Vĩnh Long 258-747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 847-770,Binh Thuận 006-170 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 635-540,Sóc Trăng 361-476,Cần Thơ 281-177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487-905,Bến Tre 313-681,Vũng Tàu 475-949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260-244,Hồ Chí Minh 006-858,Đồng Tháp 406-488 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562-171,Đà Lạt 547-559,Tiền Giang 891-715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 558-810,Bình Phước 422-391,Hậu Giang 925-534,Long An 124-061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994-153,Trà Vinh 019-852,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835-827,Tây Ninh 259-150,Binh Thuận 902-370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750-866,Sóc Trăng 556-208,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu