NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Bình Dương 913-994,Trà Vinh 662-273,Vĩnh Long 115-683 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-12-2022 An Giang 684-859,Tây Ninh 405-800,Binh Thuận 615-204 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 695-826,Sóc Trăng 545-791,Cần Thơ 909-594 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 535-082,Bến Tre 528-485,Vũng Tàu 397-657 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 790-906,Hồ Chí Minh 464-635,Đồng Tháp 272-507 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 564-089,Đà Lạt 452-515,Tiền Giang 716-506 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 749-353,Bình Phước 589-091,Hậu Giang 738-811,Long An 724-105 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 095-761,Trà Vinh 775-760,Vĩnh Long 314-559 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 479-101,Tây Ninh 653-836,Binh Thuận 489-867 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 166-563,Sóc Trăng 744-278,Cần Thơ 944-270 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 692-770,Bến Tre 310-922,Vũng Tàu 165-079 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536-654,Hồ Chí Minh 412-428,Đồng Tháp 253-474 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 866-051,Đà Lạt 764-099,Tiền Giang 338-393 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 392-816,Bình Phước 806-889,Hậu Giang 219-233,Long An 139-698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 857-235,Trà Vinh 428-491,Vĩnh Long 567-083 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 495-945,Tây Ninh 526-886,Binh Thuận 228-776 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 396-591,Sóc Trăng 036-645,Cần Thơ 567-760 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 155-708,Bến Tre 808-970,Vũng Tàu 265-130 Miss
21-11-2022 Cà Mau 347-176,Hồ Chí Minh 359-512,Đồng Tháp 218-158 Miss
20-11-2022 Kiên Giang 905-984,Đà Lạt 808-596,Tiền Giang 555-399 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 816-741,Bình Phước 939-320,Hậu Giang 179-038,Long An 083-071 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 099-327,Trà Vinh 125-772,Vĩnh Long 219-455 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 856-839,Tây Ninh 130-516,Binh Thuận 559-587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 889-122,Sóc Trăng 076-394,Cần Thơ 749-544 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 637-755,Bến Tre 966-486,Vũng Tàu 342-725 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 215-527,Hồ Chí Minh 267-081,Đồng Tháp 395-253 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 144-658,Đà Lạt 226-310,Tiền Giang 979-232 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 058-841,Bình Phước 314-855,Hậu Giang 406-807,Long An 456-656 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 733-151,Trà Vinh 001-214,Vĩnh Long 570-665 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 851-646,Tây Ninh 402-524,Binh Thuận 540-324 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 487-754,Sóc Trăng 160-454,Cần Thơ 760-943 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 493-521,Bến Tre 976-126,Vũng Tàu 163-839 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 569-140,Hồ Chí Minh 596-396,Đồng Tháp 212-614 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 812-888,Đà Lạt 509-158,Tiền Giang 708-947 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 690-128,Bình Phước 484-021,Hậu Giang 926-062,Long An 372-568 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 082-861,Trà Vinh 850-992,Vĩnh Long 799-189 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 450-311,Tây Ninh 273-196,Binh Thuận 336-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 415-351,Sóc Trăng 342-737,Cần Thơ 318-832 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 933-359,Bến Tre 983-725,Vũng Tàu 235-622 Miss
31-10-2022 Cà Mau 901-103,Hồ Chí Minh 239-455,Đồng Tháp 143-051 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp