NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đồng Nai 934,Sóc Trăng 023,Cần Thơ 151 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 135,Bến Tre 025,Vũng Tàu 548 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 411,Hồ Chí Minh 488,Đồng Tháp 920 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 398,Đà Lạt 163,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 854,Bình Phước 490,Hậu Giang 080,Long An 384 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 716,Trà Vinh 997,Vĩnh Long 579 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 462,Tây Ninh 602,Binh Thuận 342 Win An Giang
14-10-2020 Đồng Nai 562,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 694,Bến Tre 382,Vũng Tàu 725 Miss
12-10-2020 Cà Mau 338,Hồ Chí Minh 424,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 260,Đà Lạt 888,Tiền Giang 336 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 775,Bình Phước 913,Hậu Giang 185,Long An 247 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 371,Trà Vinh 891,Vĩnh Long 006 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 371,Tây Ninh 006,Binh Thuận 980 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 763,Sóc Trăng 351,Cần Thơ 002 Miss
06-10-2020 Bạc Liêu 768,Bến Tre 042,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 465,Hồ Chí Minh 485,Đồng Tháp 901 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 321,Đà Lạt 223,Tiền Giang 756 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 131,Bình Phước 584,Hậu Giang 776,Long An 934 Miss
02-10-2020 Bình Dương 680,Trà Vinh 498,Vĩnh Long 439 Win Bình Dương
01-10-2020 An Giang 190,Tây Ninh 600,Binh Thuận 304 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 518,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 566 Win Đồng Nai
29-09-2020 Bạc Liêu 874,Bến Tre 890,Vũng Tàu 662 Miss
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 357,Đà Lạt 403,Tiền Giang 193 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 768,Bình Phước 706,Hậu Giang 023,Long An 370 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 289,Trà Vinh 958,Vĩnh Long 987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 714,Tây Ninh 518,Binh Thuận 783 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 683,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 816 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 717,Vũng Tàu 227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 031,Hồ Chí Minh 435,Đồng Tháp 265 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 006,Đà Lạt 117,Tiền Giang 795 Win Kiên Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 558,Hậu Giang 378,Long An 580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652,Trà Vinh 686,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 795,Tây Ninh 347,Binh Thuận 767 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 990,Sóc Trăng 200,Cần Thơ 930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181,Bến Tre 027,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu
14-09-2020 Cà Mau 787,Hồ Chí Minh 286,Đồng Tháp 421 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 119,Đà Lạt 281,Tiền Giang 331 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 529,Bình Phước 413,Hậu Giang 741,Long An 558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An