NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 662,Vĩnh Long 683 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-12-2022 An Giang 859,Tây Ninh 800,Binh Thuận 615 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 695,Sóc Trăng 791,Cần Thơ 909 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 535,Bến Tre 528,Vũng Tàu 657 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 906,Hồ Chí Minh 635,Đồng Tháp 507 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 564,Đà Lạt 452,Tiền Giang 506 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 353,Bình Phước 091,Hậu Giang 811,Long An 105 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 095,Trà Vinh 760,Vĩnh Long 559 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 479,Tây Ninh 836,Binh Thuận 867 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 166,Sóc Trăng 278,Cần Thơ 944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 692,Bến Tre 310,Vũng Tàu 165 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536,Hồ Chí Minh 428,Đồng Tháp 474 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 866,Đà Lạt 099,Tiền Giang 338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 816,Bình Phước 806,Hậu Giang 219,Long An 139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 235,Trà Vinh 428,Vĩnh Long 567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 495,Tây Ninh 526,Binh Thuận 776 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 591,Sóc Trăng 036,Cần Thơ 567 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 609,Bến Tre 257,Vũng Tàu 250 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 893,Hồ Chí Minh 564,Đồng Tháp 926 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 984,Đà Lạt 596,Tiền Giang 399 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 741,Bình Phước 939,Hậu Giang 038,Long An 083 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 099,Trà Vinh 125,Vĩnh Long 219 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 839,Tây Ninh 516,Binh Thuận 587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 889,Sóc Trăng 076,Cần Thơ 749 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 637,Bến Tre 966,Vũng Tàu 725 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 527,Hồ Chí Minh 267,Đồng Tháp 253 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 144,Đà Lạt 226,Tiền Giang 232 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 841,Bình Phước 314,Hậu Giang 807,Long An 656 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 151,Trà Vinh 001,Vĩnh Long 570 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 851,Tây Ninh 524,Binh Thuận 324 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 754,Sóc Trăng 160,Cần Thơ 760 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 521,Bến Tre 126,Vũng Tàu 839 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 569,Hồ Chí Minh 396,Đồng Tháp 614 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 812,Đà Lạt 158,Tiền Giang 708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 690,Bình Phước 484,Hậu Giang 926,Long An 372 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 861,Trà Vinh 992,Vĩnh Long 189 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 450,Tây Ninh 196,Binh Thuận 090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 342,Cần Thơ 832 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 815,Bến Tre 552,Vũng Tàu 010 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 901,Hồ Chí Minh 455,Đồng Tháp 051 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp