Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Gia Lai 239,Ninh Thuận 914 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 659,Quảng Bình 555,Quảng Trị 261 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 235,Khánh Hòa 212 Miss
23-02-2021 Đắc Lắc 467,Quảng Nam 429 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 747 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-02-2021 Khánh Hòa 727,Kon Tum 692 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-02-2021 Đà Nẵng 242,Đắc Nông 788,Quảng Ngãi 451 Miss
19-02-2021 Gia Lai 563,Ninh Thuận 872 Win Gia Lai
18-02-2021 Bình Định 083,Quảng Bình 837,Quảng Trị 425 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 589,Khánh Hòa 650 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-02-2021 Đắc Lắc 305,Quảng Nam 942 Miss
15-02-2021 Phú Yên 877,Thừa Thiên Huế 223 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 738 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-02-2021 Đà Nẵng 891,Đắc Nông 450,Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-02-2021 Gia Lai 178,Ninh Thuận 941 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 389,Quảng Bình 318,Quảng Trị 535 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 143,Khánh Hòa 181 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 829,Quảng Nam 213 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 364,Thừa Thiên Huế 251 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 057,Kon Tum 019 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 102,Đắc Nông 197,Quảng Ngãi 277 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 796,Ninh Thuận 326 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 839,Quảng Bình 608,Quảng Trị 884 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 627,Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 536,Quảng Nam 712 Miss
01-02-2021 Phú Yên 841,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-01-2021 Khánh Hòa 372,Kon Tum 474 Win Khánh Hòa
30-01-2021 Đà Nẵng 913,Đắc Nông 070,Quảng Ngãi 351 Miss
29-01-2021 Gia Lai 780,Ninh Thuận 868 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-01-2021 Bình Định 039,Quảng Bình 458,Quảng Trị 495 Miss
27-01-2021 Đà Nẵng 697,Khánh Hòa 067 Win Đà Nẵng
26-01-2021 Đắc Lắc 629,Quảng Nam 189 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-01-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-01-2021 Khánh Hòa 183,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-01-2021 Đà Nẵng 182,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 523 Miss
22-01-2021 Gia Lai 958,Ninh Thuận 534 Win Gia Lai
21-01-2021 Bình Định 679,Quảng Bình 536,Quảng Trị 069 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 152,Khánh Hòa 135 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-01-2021 Đắc Lắc 333,Quảng Nam 411 Miss
18-01-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 052 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 512 Miss
16-01-2021 Đà Nẵng 537,Đắc Nông 778,Quảng Ngãi 872 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-01-2021 Gia Lai 778,Ninh Thuận 540 Win Gia Lai
14-01-2021 Bình Định 818,Quảng Bình 065,Quảng Trị 048 Miss
13-01-2021 Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 490,Quảng Nam 985 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-01-2021 Phú Yên 325,Thừa Thiên Huế 112 Miss
10-01-2021 Khánh Hòa 661,Kon Tum 122 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-01-2021 Đà Nẵng 110,Đắc Nông 832,Quảng Ngãi 665 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 418,Ninh Thuận 402 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 136,Quảng Bình 054,Quảng Trị 021 Miss
06-01-2021 Đà Nẵng 112,Khánh Hòa 550 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-01-2021 Đắc Lắc 348,Quảng Nam 693 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 382,Thừa Thiên Huế 901 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-01-2021 Khánh Hòa 439,Kon Tum 720 Miss
02-01-2021 Đà Nẵng 630,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 187 Win Đà Nẵng
01-01-2021 Gia Lai 642,Ninh Thuận 430 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 484,Quảng Bình 557,Quảng Trị 477 Win Bình Định
30-12-2020 Đà Nẵng 229,Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-12-2020 Đắc Lắc 533,Quảng Nam 762 Miss