NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
11-12-2019
10-12-2019 Bạc Liêu 33-51,Bến Tre 54-80,Vũng Tàu 63-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-12-2019 Cà Mau 82-80,Hồ Chí Minh 57-69,Đồng Tháp 25-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-12-2019 Kiên Giang 91-28,Đà Lạt 70-92,Tiền Giang 51-32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-12-2019 Hồ Chí Minh 86-42,Bình Phước 95-48,Hậu Giang 52-94,Long An 41-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-12-2019 Bình Dương 38-12,Trà Vinh 29-54,Vĩnh Long 36-20 Win Bình Dương
05-12-2019 An Giang 25-70,Tây Ninh 04-51,Binh Thuận 76-20 Win An Giang,Binh Thuận
04-12-2019 Đồng Nai 18-70,Sóc Trăng 87-61,Cần Thơ 26-65 Miss
03-12-2019 Bạc Liêu 94-28,Bến Tre 29-41,Vũng Tàu 46-06 Miss
02-12-2019 Cà Mau 02-16,Hồ Chí Minh 29-45,Đồng Tháp 74-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-12-2019 Kiên Giang 81-02,Đà Lạt 32-72,Tiền Giang 33-40 Win Kiên Giang,Tiền Giang
30-11-2019 Hồ Chí Minh 68-85,Bình Phước 51-94,Hậu Giang 68-76,Long An 24-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-11-2019 Bình Dương 32-44,Trà Vinh 45-72,Vĩnh Long 27-64 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-11-2019 An Giang 12-61,Tây Ninh 24-69,Bình Thuận 05-36 Miss
27-11-2019 Đồng Nai 92-79,Sóc Trăng 15-54,Cần Thơ 87-09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-11-2019 Bạc Liêu 89-76,Bến Tre 38-33,Vũng Tàu 52-24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 57-15,Hồ Chí Minh 39-99,Đồng Tháp 50-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-11-2019 Kiên Giang 03-22,Đà Lạt 66-65,Tiền Giang 46-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-11-2019 Hồ Chí Minh 17-23,Bình Phước 49-03,Hậu Giang 41-65,Long An 83-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-11-2019 Bình Dương 73-87,Trà Vinh 52-07,Vĩnh Long 91-85 Miss
21-11-2019 An Giang 72-13,Tây Ninh 06-84,Binh Thuận 42-24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-11-2019 Đồng Nai 58-17,Sóc Trăng 19-73,Cần Thơ 45-55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 48-45,Bến Tre 69-14,Vũng Tàu 51-74 Miss
18-11-2019 Cà Mau 05-23,Hồ Chí Minh 18-47,Đồng Tháp 35-67 Miss
17-11-2019 Kiên Giang 29-50,Đà Lạt 82-19,Tiền Giang 71-06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-11-2019 Hồ Chí Minh 03-20,Bình Phước 21-78,Hậu Giang 12-42,Long An 78-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 55-66,Trà Vinh 13-39,Vĩnh Long 75-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 36-83,Tây Ninh 36-12,Binh Thuận 45-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 75-86,Sóc Trăng 55-24,Cần Thơ 64-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 02-81,Bến Tre 36-34,Vũng Tàu 75-60 Win Bạc Liêu
11-11-2019 Cà Mau 80-68,Hồ Chí Minh 42-96,Đồng Tháp 94-29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 25-01,Đà Lạt 16-24,Tiền Giang 02-81 Miss
09-11-2019 Hồ Chí Minh 64-97,Bình Phước 92-94,Hậu Giang 53-93,Long An 76-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
08-11-2019 Bình Dương 11-94,Trà Vinh 61-41,Vĩnh Long 35-42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 26-99,Tây Ninh 08-35,Binh Thuận 65-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 40-06,Sóc Trăng 37-20,Cần Thơ 52-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 80-04,Bến Tre 74-99,Vũng Tàu 89-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 98-33,Hồ Chí Minh 19-35,Đồng Tháp 31-27 Win Cà Mau
03-11-2019 Kiên Giang 08-40,Đà Lạt 96-14,Tiền Giang 41-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 97-92,Bình Phước 87-39,Hậu Giang 79-80,Long An 88-98 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 41-10,Trà Vinh 78-11,Vĩnh Long 28-97 Miss