NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 65-47,Sóc Trăng 42-43,Cần Thơ 08-96 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 90-17,Bến Tre 68-36,Vũng Tàu 90-91 Miss
10-08-2020 Cà Mau 96-76,Hồ Chí Minh 58-80,Đồng Tháp 85-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 03-45,Đà Lạt 80-24,Tiền Giang 19-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 29-99,Bình Phước 39-63,Hậu Giang 86-11,Long An 58-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 82-12,Trà Vinh 25-54,Vĩnh Long 76-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 56-55,Tây Ninh 37-97,Binh Thuận 54-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 06-48,Sóc Trăng 67-04,Cần Thơ 05-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 62-71,Bến Tre 35-72,Vũng Tàu 06-15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 39-69,Hồ Chí Minh 44-96,Đồng Tháp 60-56 Win Cà Mau
02-08-2020 Kiên Giang 51-60,Đà Lạt 56-70,Tiền Giang 21-91 Miss
01-08-2020 Hồ Chí Minh 57-94,Bình Phước 91-45,Hậu Giang 77-85,Long An 09-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 78-95,Trà Vinh 74-76,Vĩnh Long 01-89 Win Bình Dương
30-07-2020 An Giang 03-68,Tây Ninh 87-10,Binh Thuận 52-85 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 80-91,Sóc Trăng 46-85,Cần Thơ 24-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-07-2020 Bạc Liêu 09-93,Bến Tre 10-68,Vũng Tàu 66-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 07-40,Hồ Chí Minh 23-09,Đồng Tháp 34-70 Miss
26-07-2020 Kiên Giang 26-99,Đà Lạt 79-20,Tiền Giang 66-63 Win Kiên Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 56-47,Bình Phước 36-19,Hậu Giang 36-56,Long An 59-91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 88-78,Trà Vinh 33-66,Vĩnh Long 90-74 Miss
23-07-2020 An Giang 58-16,Tây Ninh 91-22,Binh Thuận 27-66 Win An Giang,Tây Ninh
22-07-2020 Đồng Nai 24-33,Sóc Trăng 16-98,Cần Thơ 53-60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 66-26,Bến Tre 62-69,Vũng Tàu 72-49 Miss
20-07-2020 Cà Mau 44-64,Hồ Chí Minh 71-32,Đồng Tháp 05-69 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 02-90,Đà Lạt 07-05,Tiền Giang 66-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 50-04,Bình Phước 13-89,Hậu Giang 60-66,Long An 91-04 Miss
17-07-2020 Bình Dương 97-73,Trà Vinh 04-40,Vĩnh Long 24-72 Win Bình Dương
16-07-2020 An Giang 67-11,Tây Ninh 25-95,Binh Thuận 89-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 19-08,Sóc Trăng 40-38,Cần Thơ 65-80 Win Đồng Nai
14-07-2020 Bạc Liêu 95-63,Bến Tre 85-20,Vũng Tàu 91-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 12-72,Hồ Chí Minh 45-17,Đồng Tháp 92-45 Miss
12-07-2020 Kiên Giang 21-63,Đà Lạt 69-76,Tiền Giang 87-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 66-83,Bình Phước 81-49,Hậu Giang 15-19,Long An 38-25 Win Hồ Chí Minh
10-07-2020 Bình Dương 90-13,Trà Vinh 20-29,Vĩnh Long 37-61 Miss
09-07-2020 An Giang 70-33,Tây Ninh 44-94,Binh Thuận 72-74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 77-94,Sóc Trăng 72-65,Cần Thơ 44-33 Win Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 13-15,Bến Tre 24-30,Vũng Tàu 49-04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 93-56,Hồ Chí Minh 26-42,Đồng Tháp 48-80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 71-67,Đà Lạt 96-16,Tiền Giang 29-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 73-66,Bình Phước 05-44,Hậu Giang 02-57,Long An 35-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An