THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-01-2021 Bình Dương 02-42-19,Trà Vinh 79-89-48,Vĩnh Long 40-76-42 Win Trà Vinh
14-01-2021 An Giang 04-55-70,Tây Ninh 96-32-26,Binh Thuận 45-46-02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 83-10-98,Sóc Trăng 12-14-32,Cần Thơ 40-68-62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 20-55-05,Bến Tre 15-36-21,Vũng Tàu 09-67-30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-01-2021 Cà Mau 14-27-18,Hồ Chí Minh 53-26-73,Đồng Tháp 37-56-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 43-14-16,Đà Lạt 43-66-50,Tiền Giang 53-54-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 07-01-00,Bình Phước 50-91-54,Hậu Giang 17-42-47,Long An 66-97-78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 49-32-04,Trà Vinh 90-54-66,Vĩnh Long 26-98-17 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 29-11-08,Tây Ninh 73-06-98,Binh Thuận 78-82-11 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 52-88-23,Sóc Trăng 20-17-10,Cần Thơ 04-83-62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-01-2021 Bạc Liêu 50-15-56,Bến Tre 87-83-70,Vũng Tàu 38-04-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 12-86-90,Hồ Chí Minh 45-18-61,Đồng Tháp 61-32-45 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 73-80-52,Đà Lạt 95-48-80,Tiền Giang 14-30-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 62-70-66,Bình Phước 29-00-45,Hậu Giang 10-71-47,Long An 46-15-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-01-2021 Bình Dương 07-37-44,Trà Vinh 04-12-93,Vĩnh Long 29-15-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 04-21-89,Tây Ninh 43-20-88,Binh Thuận 01-49-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 87-16-15,Sóc Trăng 12-31-55,Cần Thơ 80-54-82 Win Đồng Nai,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 33-84-51,Bến Tre 01-58-11,Vũng Tàu 98-01-40 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 35-65-19,Hồ Chí Minh 31-83-89,Đồng Tháp 85-65-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-12-2020 Kiên Giang 59-51-69,Đà Lạt 42-71-28,Tiền Giang 48-27-25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 73-85-46,Bình Phước 51-53-39,Hậu Giang 32-46-06,Long An 70-75-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 93-47-03,Trà Vinh 95-28-25,Vĩnh Long 83-39-44 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-12-2020 An Giang 44-74-05,Tây Ninh 68-95-75,Binh Thuận 38-41-77 Win Binh Thuận
23-12-2020 Đồng Nai 64-34-96,Sóc Trăng 49-92-36,Cần Thơ 61-66-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 16-73-19,Bến Tre 91-35-38,Vũng Tàu 69-13-73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 52-14-72,Hồ Chí Minh 68-35-41,Đồng Tháp 26-59-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-12-2020 Kiên Giang 72-06-25,Đà Lạt 20-85-26,Tiền Giang 77-61-04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 05-02-45,Bình Phước 16-10-61,Hậu Giang 41-96-86,Long An 12-25-49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 06-72-92,Trà Vinh 05-89-06,Vĩnh Long 56-00-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 77-66-84,Tây Ninh 24-87-67,Binh Thuận 87-48-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 89-17-64,Sóc Trăng 07-77-67,Cần Thơ 46-35-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-12-2020 Bạc Liêu 43-90-19,Bến Tre 92-22-35,Vũng Tàu 59-62-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 49-25-08,Hồ Chí Minh 64-59-42,Đồng Tháp 60-82-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Đà Lạt 06-83-71,Tiền Giang 38-00-99 Win Đà Lạt,Tiền Giang
12-12-2020 Hồ Chí Minh 88-40-69,Bình Phước 64-41-46,Hậu Giang 84-75-74,Long An 21-51-33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-12-2020 Bình Dương 22-93-74,Trà Vinh 13-54-48,Vĩnh Long 73-52-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 29-96-64,Tây Ninh 34-35-02,Binh Thuận 66-02-92 Miss
09-12-2020 Đồng Nai 10-69-20,Sóc Trăng 85-28-80,Cần Thơ 52-94-34 Win Đồng Nai
08-12-2020 Bạc Liêu 51-73-56,Bến Tre 36-76-06,Vũng Tàu 17-13-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-12-2020 Cà Mau 12-49-29,Hồ Chí Minh 63-01-57,Đồng Tháp 82-40-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-12-2020 Kiên Giang 26-93-60,Đà Lạt 66-93-87,Tiền Giang 50-25-05 Win Kiên Giang
05-12-2020 Hồ Chí Minh 95-07-70,Bình Phước 75-32-74,Hậu Giang 18-92-25,Long An 39-33-15 Miss
04-12-2020 Bình Dương 90-35-45,Trà Vinh 31-67-41,Vĩnh Long 66-41-33 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-12-2020 An Giang 74-46-05,Tây Ninh 37-43-40,Binh Thuận 84-71-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-12-2020 Đồng Nai 63-61-36,Sóc Trăng 81-71-62,Cần Thơ 06-67-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ