SOI CẦU VIP - SỐ ĐẸP ĂN NGAY HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Đà Nẵng 42-53,Đắc Nông 29-51,Quảng Ngãi 41-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-05-2020 Gia Lai 19-54,Ninh Thuận 73-41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-05-2020 Bình Định 23-84,Quảng Bình 83-60,Quảng Trị 61-14 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-05-2020 Đà Nẵng 12-42,Khánh Hòa 68-33 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-05-2020 Đắc Lắc 80-68,Quảng Nam 25-01 Win Quảng Nam
25-05-2020 Phú Yên 83-46,Thừa Thiên Huế 98-15 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-05-2020 Khánh Hòa 00-76,Kon Tum 21-66 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-05-2020 Đà Nẵng 76-56,Đắc Nông 89-07,Quảng Ngãi 66-23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-05-2020 Gia Lai 44-80,Ninh Thuận 15-70 Miss
21-05-2020 Bình Định 89-40,Quảng Bình 19-84,Quảng Trị 56-32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-05-2020 Đà Nẵng 82-23,Khánh Hòa 64-02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-05-2020 Đắc Lắc 95-20,Quảng Nam 34-41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-05-2020 Phú Yên 53-29,Thừa Thiên Huế 67-89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-05-2020 Khánh Hòa 32-80,Kon Tum 30-40 Miss
16-05-2020 Đà Nẵng 56-74,Đắc Nông 96-87,Quảng Ngãi 69-30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-05-2020 Gia Lai 71-35,Ninh Thuận 16-51 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-05-2020 Bình Định 69-18,Quảng Bình 57-56,Quảng Trị 03-02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-05-2020 Đà Nẵng 94-52,Khánh Hòa 30-54 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-05-2020 Đắc Lắc 78-73,Quảng Nam 08-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-05-2020 Phú Yên 29-52,Thừa Thiên Huế 56-09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-05-2020 Khánh Hòa 39-84,Kon Tum 32-58 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-05-2020 Đà Nẵng 46-29,Đắc Nông 82-22,Quảng Ngãi 65-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-05-2020 Gia Lai 15-54,Ninh Thuận 95-34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-05-2020 Bình Định 56-15,Quảng Bình 50-39,Quảng Trị 43-15 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-05-2020 Đà Nẵng 91-16,Khánh Hòa 20-03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-05-2020 Đắc Lắc 21-22,Quảng Nam 63-75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-05-2020 Phú Yên 80-99,Thừa Thiên Huế 10-55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-05-2020 Kon Tum 94-47 Win Kon Tum
02-05-2020 Đà Nẵng 29-84,Đắc Nông 04-84,Quảng Ngãi 40-73 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-05-2020 Gia Lai 39-63,Ninh Thuận 99-95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-04-2020 Bình Định 18-35,Quảng Bình 05-79,Quảng Trị 22-60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-04-2020 Đà Nẵng 65-89,Khánh Hòa 72-28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-04-2020 Đắc Lắc 05-53,Quảng Nam 45-59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-04-2020 Phú Yên 56-89,Thừa Thiên Huế 49-07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-04-2020 Khánh Hòa 14-56,Kon Tum 23-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-04-2020 Đà Nẵng 79-85,Đắc Nông 04-14,Quảng Ngãi 93-98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-04-2020 Gia Lai 19-06,Ninh Thuận 53-16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2020 Đắc Lắc 24-82,Quảng Nam 44-70 Miss
30-03-2020 Phú Yên 64-35,Thừa Thiên Huế 41-68 Miss
29-03-2020 Khánh Hòa 12-35,Kon Tum 15-44 Win Khánh Hòa,Kon Tum