THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 50-32,Đắc Nông 99-89,Quảng Ngãi 66-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 74-35,Ninh Thuận 26-98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 90-54,Quảng Bình 70-40,Quảng Trị 73-63 Miss
22-09-2021 Đà Nẵng 62-60,Khánh Hòa 20-34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 79-72,Quảng Nam 45-04 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 66-54,Thừa Thiên Huế 30-45 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 99-13,Kon Tum 19-87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 88-25,Đắc Nông 06-45,Quảng Ngãi 30-51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 74-76,Ninh Thuận 53-05 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 67-51,Quảng Bình 71-13,Quảng Trị 21-76 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 42-57,Khánh Hòa 78-19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 80-43,Quảng Nam 24-21 Miss
13-09-2021 Phú Yên 73-87,Thừa Thiên Huế 43-35 Win Phú Yên
12-09-2021 Khánh Hòa 40-80,Kon Tum 87-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 91-58,Đắc Nông 48-11,Quảng Ngãi 33-89 Miss
10-09-2021 Gia Lai 77-45,Ninh Thuận 73-66 Miss
09-09-2021 Bình Định 43-96,Quảng Bình 40-52,Quảng Trị 66-69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 14-01,Khánh Hòa 32-81 Win Đà Nẵng
07-09-2021 Đắc Lắc 18-04,Quảng Nam 02-45 Miss
06-09-2021 Phú Yên 96-17,Thừa Thiên Huế 88-29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 21-09,Kon Tum 31-21 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 16-35,Đắc Nông 50-95 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 63-77,Ninh Thuận 88-34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 99-69,Quảng Bình 59-87,Quảng Trị 39-27 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 27-39,Khánh Hòa 81-75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 62-85,Quảng Nam 23-01 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 38-98,Thừa Thiên Huế 55-07 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 53-74,Kon Tum 86-34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 07-00,Đắc Nông 77-66,Quảng Ngãi 51-37 Win Đà Nẵng
27-08-2021 Gia Lai 52-17,Ninh Thuận 09-07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 52-97,Quảng Bình 71-20,Quảng Trị 93-92 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 76-57,Khánh Hòa 06-30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 90-75,Quảng Nam 88-11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 19-54,Thừa Thiên Huế 23-61 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 10-92,Kon Tum 99-40 Win Khánh Hòa
21-08-2021 Đắc Nông 99-16,Quảng Ngãi 12-48 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 58-63,Ninh Thuận 30-25 Miss
19-08-2021 Bình Định 06-25,Quảng Bình 25-65,Quảng Trị 32-43 Win Bình Định
18-08-2021 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 17 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 96-58,Quảng Nam 55-85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 00-34,Thừa Thiên Huế 89-28 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 74-26,Kon Tum 81-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-08-2021 Đà Nẵng 85-04,Đắc Nông 13-82,Quảng Ngãi 76-18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 82-13,Ninh Thuận 86-02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 79-47,Quảng Bình 84-14,Quảng Trị 27-48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị