NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 037,Sóc Trăng 229,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 273,Vũng Tàu 405 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 713,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 888 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 364,Đà Lạt 959,Tiền Giang 954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 716,Bình Phước 461,Hậu Giang 920,Long An 441 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 562,Trà Vinh 687,Vĩnh Long 151 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974,Tây Ninh 761,Binh Thuận 587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 820,Cần Thơ 578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 792,Bến Tre 264,Vũng Tàu 183 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187,Hồ Chí Minh 992,Đồng Tháp 367 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052,Đà Lạt 002,Tiền Giang 325 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 951,Bình Phước 707,Hậu Giang 699,Long An 892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732,Trà Vinh 823,Vĩnh Long 324 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 448,Tây Ninh 312,Binh Thuận 526 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 440,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 107,Bến Tre 455,Vũng Tàu 508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072,Đà Lạt 785,Tiền Giang 887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 889,Bình Phước 254,Hậu Giang 729,Long An 486 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 693,Trà Vinh 837,Vĩnh Long 825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 171,Tây Ninh 405,Binh Thuận 749 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 298,Sóc Trăng 827,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636,Bến Tre 727,Vũng Tàu 014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403,Hồ Chí Minh 652,Đồng Tháp 612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 232,Đà Lạt 045,Tiền Giang 034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 108,Hậu Giang 260,Long An 371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 969,Trà Vinh 862,Vĩnh Long 762 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 068,Tây Ninh 676,Binh Thuận 013 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036,Sóc Trăng 731,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 969,Bến Tre 381,Vũng Tàu 262 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 862,Hồ Chí Minh 973,Đồng Tháp 043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 634,Đà Lạt 291,Tiền Giang 805 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139,Bình Phước 461,Hậu Giang 452,Long An 469 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 899,Vĩnh Long 397 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 494,Tây Ninh 304,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665,Sóc Trăng 377,Cần Thơ 709 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 553,Bến Tre 064,Vũng Tàu 306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 152,Hồ Chí Minh 311,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308,Đà Lạt 995,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 404,Hậu Giang 303,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An