NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 545,Bến Tre 006,Vũng Tàu 483 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 522,Hồ Chí Minh 539,Đồng Tháp 536 Miss
28-11-2021 Kiên Giang 054,Đà Lạt 927,Tiền Giang 682 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 755,Bình Phước 664,Hậu Giang 830,Long An 415 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 917,Trà Vinh 102,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 416,Tây Ninh 313,Binh Thuận 350 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 788,Sóc Trăng 148,Cần Thơ 140 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 576,Bến Tre 347,Vũng Tàu 663 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 076,Hồ Chí Minh 671,Đồng Tháp 716 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 482,Đà Lạt 205,Tiền Giang 020 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 921,Bình Phước 002,Hậu Giang 686,Long An 159 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 474,Trà Vinh 426,Vĩnh Long 753 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 578,Tây Ninh 179,Binh Thuận 492 Miss
17-11-2021 Đồng Nai 676,Sóc Trăng 027,Cần Thơ 625 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 732,Bến Tre 867,Vũng Tàu 026 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 184,Hồ Chí Minh 305,Đồng Tháp 129 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 817,Đà Lạt 508,Tiền Giang 186 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 181,Bình Phước 197,Hậu Giang 888,Long An 040 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 943,Trà Vinh 723,Vĩnh Long 472 Miss
11-11-2021 An Giang 748,Tây Ninh 260,Binh Thuận 942 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 906,Sóc Trăng 706,Cần Thơ 418 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 684,Bến Tre 426,Vũng Tàu 562 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 453,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 919 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 230,Đà Lạt 354,Tiền Giang 642 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 233,Bình Phước 677,Hậu Giang 600,Long An 395 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 942,Trà Vinh 929,Vĩnh Long 370 Miss
04-11-2021 An Giang 455,Tây Ninh 503,Binh Thuận 172 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 606,Sóc Trăng 266,Cần Thơ 750 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 259,Bến Tre 108,Vũng Tàu 483 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 050,Hồ Chí Minh 388,Đồng Tháp 424 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 513,Đà Lạt 468,Tiền Giang 152 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 389,Bình Phước 730,Hậu Giang 235,Long An 776 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 317,Trà Vinh 717,Vĩnh Long 248 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 954,Tây Ninh 939,Binh Thuận 793 Miss
27-10-2021 Đồng Nai 299,Sóc Trăng 269,Cần Thơ 535 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 295,Bến Tre 804,Vũng Tàu 074 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 466,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 571 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 848,Đà Lạt 221,Tiền Giang 772 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 631,Bình Phước 138,Hậu Giang 712,Long An 064 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 164,Trà Vinh 059,Vĩnh Long 861 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long