NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Bình Dương 816,Trà Vinh 556,Vĩnh Long 210 Miss
25-02-2021 An Giang 953,Tây Ninh 844,Binh Thuận 893 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 014,Sóc Trăng 802,Cần Thơ 986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 942,Bến Tre 291,Vũng Tàu 470 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 977,Hồ Chí Minh 003,Đồng Tháp 258 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 446,Đà Lạt 000,Tiền Giang 495 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-02-2021 Hồ Chí Minh 807,Bình Phước 691,Hậu Giang 421,Long An 948 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-02-2021 Bình Dương 136,Trà Vinh 271,Vĩnh Long 959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 170,Tây Ninh 925,Binh Thuận 152 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 727,Sóc Trăng 549,Cần Thơ 595 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 501,Bến Tre 175,Vũng Tàu 653 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-02-2021 Cà Mau 299,Hồ Chí Minh 458,Đồng Tháp 870 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-02-2021 Kiên Giang 615,Đà Lạt 933,Tiền Giang 235 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 789,Bình Phước 831,Hậu Giang 568,Long An 883 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 285,Trà Vinh 171,Vĩnh Long 686 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 202,Tây Ninh 134,Binh Thuận 132 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 677,Sóc Trăng 159,Cần Thơ 698 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 433,Bến Tre 969,Vũng Tàu 970 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 321,Hồ Chí Minh 711,Đồng Tháp 163 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 672,Đà Lạt 392,Tiền Giang 910 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 464,Bình Phước 427,Hậu Giang 990,Long An 643 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 735,Trà Vinh 764,Vĩnh Long 856 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 425,Tây Ninh 045,Binh Thuận 548 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 936,Sóc Trăng 637,Cần Thơ 250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 058,Bến Tre 651,Vũng Tàu 177 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 425,Hồ Chí Minh 115,Đồng Tháp 243 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 194,Đà Lạt 423,Tiền Giang 583 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 031,Bình Phước 092,Hậu Giang 444,Long An 228 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-01-2021 Bình Dương 860,Trà Vinh 520,Vĩnh Long 544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 136,Tây Ninh 003,Binh Thuận 866 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-01-2021 Đồng Nai 623,Sóc Trăng 470,Cần Thơ 378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 617,Bến Tre 409,Vũng Tàu 512 Miss
25-01-2021 Cà Mau 805,Hồ Chí Minh 842,Đồng Tháp 826 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
24-01-2021 Kiên Giang 813,Đà Lạt 831,Tiền Giang 015 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 683,Bình Phước 178,Hậu Giang 086,Long An 867 Miss
22-01-2021 Bình Dương 639,Trà Vinh 087,Vĩnh Long 628 Win Bình Dương
21-01-2021 An Giang 814,Tây Ninh 143,Binh Thuận 897 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 042,Sóc Trăng 680,Cần Thơ 247 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 615,Bến Tre 241,Vũng Tàu 697 Win Bạc Liêu
18-01-2021 Cà Mau 832,Hồ Chí Minh 349,Đồng Tháp 747 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp