NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 273,Vĩnh Long 115 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-12-2022 An Giang 859,Tây Ninh 405,Binh Thuận 204 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 826,Sóc Trăng 791,Cần Thơ 909 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 535,Bến Tre 528,Vũng Tàu 657 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 906,Hồ Chí Minh 464,Đồng Tháp 507 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 089,Đà Lạt 452,Tiền Giang 506 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 353,Bình Phước 091,Hậu Giang 811,Long An 724 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 761,Trà Vinh 775,Vĩnh Long 559 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 101,Tây Ninh 836,Binh Thuận 489 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 563,Sóc Trăng 744,Cần Thơ 944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 770,Bến Tre 310,Vũng Tàu 165 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536,Hồ Chí Minh 428,Đồng Tháp 474 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 051,Đà Lạt 764,Tiền Giang 338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 816,Bình Phước 889,Hậu Giang 233,Long An 698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 235,Trà Vinh 428,Vĩnh Long 083 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 945,Tây Ninh 526,Binh Thuận 228 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 591,Sóc Trăng 036,Cần Thơ 760 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 609,Bến Tre 949,Vũng Tàu 917 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 542,Hồ Chí Minh 564,Đồng Tháp 926 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 905,Đà Lạt 596,Tiền Giang 399 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 741,Bình Phước 939,Hậu Giang 038,Long An 071 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 327,Trà Vinh 125,Vĩnh Long 455 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 839,Tây Ninh 130,Binh Thuận 587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 889,Sóc Trăng 076,Cần Thơ 749 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 637,Bến Tre 966,Vũng Tàu 342 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 527,Hồ Chí Minh 267,Đồng Tháp 253 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 144,Đà Lạt 310,Tiền Giang 232 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 841,Bình Phước 855,Hậu Giang 807,Long An 456 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 151,Trà Vinh 001,Vĩnh Long 665 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 646,Tây Ninh 402,Binh Thuận 540 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 754,Sóc Trăng 454,Cần Thơ 760 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 493,Bến Tre 976,Vũng Tàu 163 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 569,Hồ Chí Minh 596,Đồng Tháp 212 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 888,Đà Lạt 158,Tiền Giang 708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 128,Bình Phước 484,Hậu Giang 062,Long An 568 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 082,Trà Vinh 992,Vĩnh Long 799 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 311,Tây Ninh 273,Binh Thuận 090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 737,Cần Thơ 832 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 665,Bến Tre 552,Vũng Tàu 010 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 103,Hồ Chí Minh 239,Đồng Tháp 051 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp