THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 63-18,Thừa Thiên Huế 27-86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 53-54,Kon Tum 11-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 67-91,Đắc Nông 07-57,Quảng Ngãi 59-36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 79-88,Ninh Thuận 90-27 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 98-31,Quảng Bình 40-69,Quảng Trị 53-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 06-69,Khánh Hòa 76-50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 39-70,Quảng Nam 11-29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 70-22,Thừa Thiên Huế 68-35 Miss
02-05-2021 Khánh Hòa 05-77,Kon Tum 52-76 Miss
01-05-2021 Đà Nẵng 65-50,Đắc Nông 05-01,Quảng Ngãi 03-69 Miss
30-04-2021 Gia Lai 78-89,Ninh Thuận 28-46 Miss
29-04-2021 Bình Định 50-85,Quảng Bình 94-30,Quảng Trị 71-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 94-73,Khánh Hòa 21-93 Miss
27-04-2021 Đắc Lắc 47-63,Quảng Nam 00-41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 76-06,Thừa Thiên Huế 11-08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 19-14,Kon Tum 33-46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 26-06,Đắc Nông 14-31,Quảng Ngãi 18-11 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 18-99,Ninh Thuận 42-99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 29-10,Quảng Bình 83-98,Quảng Trị 24-63 Win Bình Định
21-04-2021 Đà Nẵng 13-87,Khánh Hòa 74-93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 36-61,Quảng Nam 08-71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 75-45,Thừa Thiên Huế 89-84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 94-74,Kon Tum 08-36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 72-67,Đắc Nông 87-08,Quảng Ngãi 89-59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 09-58,Ninh Thuận 68-71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 08-97,Quảng Bình 24-37,Quảng Trị 17-24 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 90-01,Khánh Hòa 05-44 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 50-38,Quảng Nam 08-38 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 56-35,Thừa Thiên Huế 51-67 Win Phú Yên
11-04-2021 Khánh Hòa 57-67,Kon Tum 02-47 Win Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 86-89,Đắc Nông 83-76,Quảng Ngãi 97-31 Win Đà Nẵng
09-04-2021 Gia Lai 94-19,Ninh Thuận 50-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 35-33,Quảng Bình 92-63,Quảng Trị 87-54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 48-06,Khánh Hòa 47-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 39-98,Quảng Nam 93-03 Miss
05-04-2021 Phú Yên 03-44,Thừa Thiên Huế 80-29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 56-91,Kon Tum 91-07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 44-67,Đắc Nông 97-33,Quảng Ngãi 73-44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 23-82,Ninh Thuận 78-85 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 35-57,Quảng Bình 74-61,Quảng Trị 39-41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 54-98,Khánh Hòa 87-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 11-20,Quảng Nam 90-52 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 82-04,Thừa Thiên Huế 10-90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 82-52,Kon Tum 11-77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 63-33,Đắc Nông 97-56,Quảng Ngãi 63-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi