THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đà Nẵng 86-68,Khánh Hòa 36-69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 38-66,Quảng Nam 91-57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 57-23,Thừa Thiên Huế 43-50 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 34-64,Kon Tum 95-31 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 14-46,Đắc Nông 25-30,Quảng Ngãi 17-21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 52-51,Ninh Thuận 17-64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 93-20,Quảng Bình 07-17,Quảng Trị 76-49 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 30-81,Khánh Hòa 86-52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 94-37,Quảng Nam 64-98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 24-62,Thừa Thiên Huế 22-11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 16-95,Kon Tum 43-12 Win Khánh Hòa
01-08-2020 Đà Nẵng 27-71,Đắc Nông 74-09,Quảng Ngãi 30-37 Miss
31-07-2020 Gia Lai 96-84,Ninh Thuận 31-92 Win Gia Lai
30-07-2020 Bình Định 50-00,Quảng Bình 70-21,Quảng Trị 26-88 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 54-99,Khánh Hòa 63-10 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 44-64,Quảng Nam 10-98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 07-80,Thừa Thiên Huế 07-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 50-84,Kon Tum 41-56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 59-08,Đắc Nông 26-67,Quảng Ngãi 86-91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 51-40,Ninh Thuận 12-73 Miss
23-07-2020 Bình Định 30-21,Quảng Bình 56-16,Quảng Trị 52-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-07-2020 Đà Nẵng 89-03,Khánh Hòa 83-20 Win Đà Nẵng
21-07-2020 Đắc Lắc 61-09,Quảng Nam 60-92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-07-2020 Phú Yên 89-55,Thừa Thiên Huế 63-44 Miss
19-07-2020 Khánh Hòa 02-93,Kon Tum 62-69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 79-64,Đắc Nông 12-88,Quảng Ngãi 51-94 Miss
17-07-2020 Gia Lai 83-77,Ninh Thuận 49-16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 21-36,Quảng Bình 85-40,Quảng Trị 07-85 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 82-91,Khánh Hòa 30-34 Win Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 54-29,Quảng Nam 28-96 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 76-87,Thừa Thiên Huế 63-32 Miss
12-07-2020 Khánh Hòa 88-28,Kon Tum 15-21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 82-88,Đắc Nông 33-70,Quảng Ngãi 75-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 71-31,Ninh Thuận 51-52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 43-51,Quảng Bình 46-83,Quảng Trị 53-68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 77-61,Khánh Hòa 89-82 Miss
07-07-2020 Đắc Lắc 85-45,Quảng Nam 47-87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 75-82,Thừa Thiên Huế 24-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 83-73,Kon Tum 32-01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 76-49,Đắc Nông 30-04,Quảng Ngãi 53-08 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 47-97,Ninh Thuận 20-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 04-31,Quảng Bình 93-92,Quảng Trị 47-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 28-61,Khánh Hòa 65-32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 50-78,Quảng Nam 13-92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 31-29,Thừa Thiên Huế 76-85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế