THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 374-499,Sóc Trăng 499-826,Cần Thơ 496-937 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 245-224,Bến Tre 526-414,Vũng Tàu 382-175 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 063-221,Hồ Chí Minh 609-285,Đồng Tháp 293-793 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 264-758,Đà Lạt 574-022,Tiền Giang 159-216 Miss
16-11-2019 Hồ Chí Minh 043-765,Bình Phước 663-298,Hậu Giang 287-390,Long An 101-626 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 378-278,Trà Vinh 180-664,Vĩnh Long 438-240 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 828-635,Tây Ninh 658-816,Binh Thuận 933-592 Miss
13-11-2019 Đồng Nai 496-342,Sóc Trăng 894-399,Cần Thơ 367-183 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 888-970,Bến Tre 856-318,Vũng Tàu 590-625 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 198-278,Hồ Chí Minh 371-200,Đồng Tháp 574-301 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 416-688,Đà Lạt 308-174,Tiền Giang 919-746 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 827-578,Bình Phước 244-955,Hậu Giang 603-767,Long An 708-468 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 160-194,Trà Vinh 230-590,Vĩnh Long 116-202 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 018-012,Tây Ninh 179-018,Binh Thuận 320-333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 129-751,Sóc Trăng 888-420,Cần Thơ 399-516 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 430-612,Bến Tre 371-948,Vũng Tàu 356-237 Miss
04-11-2019 Cà Mau 229-826,Hồ Chí Minh 522-389,Đồng Tháp 671-331 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 770-636,Đà Lạt 547-714,Tiền Giang 088-988 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 364-036,Bình Phước 154-398,Hậu Giang 991-208,Long An 736-942 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 932-341,Trà Vinh 460-201,Vĩnh Long 871-780 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 530-644,Tây Ninh 678-274,Binh Thuận 074-515 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 532-946,Sóc Trăng 126-308,Cần Thơ 763-694 Miss
29-10-2019 Bạc Liêu 322-453,Bến Tre 744-661,Vũng Tàu 498-411 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 466-650,Hồ Chí Minh 723-175,Đồng Tháp 653-045 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 034-548,Đà Lạt 724-579,Tiền Giang 878-839 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 728-418,Bình Phước 341-390,Hậu Giang 228-725,Long An 625-541 Miss
25-10-2019 Bình Dương 119-458,Trà Vinh 274-744,Vĩnh Long 798-685 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019 An Giang 099-457,Tây Ninh 082-707,Binh Thuận 200-259 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 742-596,Sóc Trăng 340-596,Cần Thơ 610-466 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019 Bạc Liêu 705-978,Bến Tre 756-095,Vũng Tàu 103-803 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 894-610,Hồ Chí Minh 115-574,Đồng Tháp 796-605 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 607-951,Đà Lạt 433-244,Tiền Giang 554-879 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 627-743,Bình Phước 729-532,Hậu Giang 772-415,Long An 785-172 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 391-931,Trà Vinh 710-285,Vĩnh Long 961-009 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 563-553,Tây Ninh 717-672,Binh Thuận 812-371 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019 Đồng Nai 902-967,Sóc Trăng 776-814,Cần Thơ 909-911 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 759-250,Bến Tre 000-957,Vũng Tàu 235-935 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 247-608,Hồ Chí Minh 456-332,Đồng Tháp 961-052 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 859-613,Đà Lạt 061-597,Tiền Giang 230-894 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 318-461,Bình Phước 865-844,Hậu Giang 649-849,Long An 596-296 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An