THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 351-101,Sóc Trăng 621-298,Cần Thơ 740-425 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 880-933,Bến Tre 544-549,Vũng Tàu 213-204 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 106-132,Hồ Chí Minh 256-185,Đồng Tháp 912-468 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 889-519,Đà Lạt 553-049,Tiền Giang 144-519 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 206-684,Bình Phước 767-479,Hậu Giang 711-452,Long An 115-968 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 283-950,Trà Vinh 653-111,Vĩnh Long 314-027 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 972-526,Tây Ninh 127-637,Binh Thuận 001-008 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 633-002,Sóc Trăng 418-750,Cần Thơ 549-242 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 250-414,Bến Tre 700-663,Vũng Tàu 222-584 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 467-569,Hồ Chí Minh 897-641,Đồng Tháp 461-547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 764-027,Đà Lạt 656-868,Tiền Giang 600-165 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 678-157,Bình Phước 091-948,Hậu Giang 922-433,Long An 301-009 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 662-608,Trà Vinh 331-717,Vĩnh Long 349-651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 993-188,Tây Ninh 542-081,Binh Thuận 923-836 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 421-076,Sóc Trăng 199-042,Cần Thơ 374-612 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-07-2020 Bạc Liêu 409-296,Bến Tre 680-301,Vũng Tàu 659-601 Win Bạc Liêu
27-07-2020 Cà Mau 841-790,Hồ Chí Minh 770-661,Đồng Tháp 822-036 Miss
26-07-2020 Kiên Giang 426-591,Đà Lạt 604-383,Tiền Giang 666-661 Win Kiên Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 276-528,Bình Phước 088-107,Hậu Giang 136-488,Long An 844-748 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 312-039,Trà Vinh 713-977,Vĩnh Long 291-609 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 165-305,Tây Ninh 179-235,Binh Thuận 948-788 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 324-133,Sóc Trăng 723-935,Cần Thơ 827-780 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 759-178,Bến Tre 474-980,Vũng Tàu 264-407 Miss
20-07-2020 Cà Mau 264-377,Hồ Chí Minh 773-179,Đồng Tháp 473-846 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
19-07-2020 Kiên Giang 814-642,Đà Lạt 394-709,Tiền Giang 002-360 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 329-350,Bình Phước 510-928,Hậu Giang 475-546,Long An 291-330 Miss
17-07-2020 Bình Dương 876-173,Trà Vinh 531-563,Vĩnh Long 806-058 Win Bình Dương
16-07-2020 An Giang 902-914,Tây Ninh 555-780,Binh Thuận 757-689 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 235-869,Sóc Trăng 132-261,Cần Thơ 952-972 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 405-456,Bến Tre 169-803,Vũng Tàu 115-894 Miss
13-07-2020 Cà Mau 413-837,Hồ Chí Minh 145-644,Đồng Tháp 745-276 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221-763,Đà Lạt 288-129,Tiền Giang 457-209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 375-292,Bình Phước 423-319,Hậu Giang 174-874,Long An 425-424 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 184-703,Trà Vinh 551-620,Vĩnh Long 406-565 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 145-106,Tây Ninh 735-784,Binh Thuận 879-727 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 955-125,Sóc Trăng 574-276,Cần Thơ 884-224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 556-160,Bến Tre 624-782,Vũng Tàu 205-636 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 059-388,Hồ Chí Minh 003-477,Đồng Tháp 641-056 Win Cà Mau
05-07-2020 Kiên Giang 290-674,Đà Lạt 610-796,Tiền Giang 209-770 Miss
04-07-2020 Hồ Chí Minh 802-267,Bình Phước 847-304,Hậu Giang 747-602,Long An 736-578 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước