NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Đà Nẵng 497,Đắc Nông 543,Quảng Ngãi 283 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 925,Ninh Thuận 805 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 492,Quảng Bình 265,Quảng Trị 576 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 603,Khánh Hòa 189 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 632,Quảng Nam 219 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 272,Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 786,Kon Tum 402 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 301,Đắc Nông 676,Quảng Ngãi 036 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 319,Ninh Thuận 248 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 819,Quảng Bình 225,Quảng Trị 161 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 753,Khánh Hòa 575 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 690,Quảng Nam 744 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 811,Thừa Thiên Huế 451 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 513,Kon Tum 953 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 675,Đắc Nông 809,Quảng Ngãi 550 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 455,Ninh Thuận 669 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 390,Quảng Bình 913,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 235,Khánh Hòa 256 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 013,Quảng Nam 612 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 136,Thừa Thiên Huế 093 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 597,Kon Tum 162 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 398,Đắc Nông 366,Quảng Ngãi 983 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 277,Ninh Thuận 488 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 474,Quảng Bình 212,Quảng Trị 158 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 613,Khánh Hòa 074 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 513,Quảng Nam 923 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 970,Thừa Thiên Huế 222 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 554,Kon Tum 821 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 210,Đắc Nông 387,Quảng Ngãi 820 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 721,Ninh Thuận 492 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 705,Quảng Bình 699,Quảng Trị 703 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 095,Khánh Hòa 722 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 979,Quảng Nam 783 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 253,Thừa Thiên Huế 825 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 272,Kon Tum 812 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 483,Đắc Nông 246,Quảng Ngãi 218 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 298,Ninh Thuận 536 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 307,Quảng Bình 815,Quảng Trị 339 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 507 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 502,Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 067,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 975 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 465,Ninh Thuận 089 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 028,Quảng Trị 098 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 322,Khánh Hòa 595 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 376 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 899,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 627,Kon Tum 613 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 591,Đắc Nông 920,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 517,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 075,Quảng Bình 480,Quảng Trị 573 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 046,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 950,Quảng Nam 255 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 873 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 523,Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 937,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 181,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 108,Khánh Hòa 734 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa