NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Đắc Lắc 491,Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 018,Thừa Thiên Huế 299 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 385,Kon Tum 284 Miss
19-09-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 961,Quảng Ngãi 347 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 020,Ninh Thuận 019 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 411,Quảng Bình 516,Quảng Trị 529 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 533,Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 997,Thừa Thiên Huế 549 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 987,Kon Tum 896 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 205,Đắc Nông 409,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 151,Ninh Thuận 194 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 177,Quảng Bình 710,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 977,Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 540,Quảng Nam 929 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 127 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 485,Kon Tum 281 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 397,Đắc Nông 669,Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 070,Ninh Thuận 471 Miss
03-09-2020 Bình Định 643,Quảng Bình 517,Quảng Trị 760 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 514,Khánh Hòa 578 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 918,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 760,Thừa Thiên Huế 012 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 076,Kon Tum 981 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 015,Đắc Nông 256,Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 679,Ninh Thuận 459 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 404,Quảng Bình 338,Quảng Trị 163 Miss
26-08-2020 Đà Nẵng 342,Khánh Hòa 451 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-08-2020 Đắc Lắc 852,Quảng Nam 336 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 403,Thừa Thiên Huế 214 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 997,Kon Tum 258 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 057,Đắc Nông 104,Quảng Ngãi 827 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 205,Ninh Thuận 337 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 976,Quảng Bình 426,Quảng Trị 128 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 886,Khánh Hòa 230 Miss
18-08-2020 Đắc Lắc 531,Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 493,Thừa Thiên Huế 010 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 400,Kon Tum 817 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 295,Đắc Nông 336,Quảng Ngãi 328 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 431,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 708,Quảng Bình 520,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 591,Khánh Hòa 700 Miss
11-08-2020 Đắc Lắc 344,Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 845,Thừa Thiên Huế 516 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 386,Kon Tum 687 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 641,Đắc Nông 237,Quảng Ngãi 120 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 336,Ninh Thuận 735 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 421,Quảng Bình 349,Quảng Trị 049 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 789,Khánh Hòa 165 Win Đà Nẵng
04-08-2020 Đắc Lắc 120,Quảng Nam 598 Miss
03-08-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 293 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 990 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 027,Đắc Nông 688,Quảng Ngãi 412 Win Đà Nẵng
31-07-2020 Gia Lai 713,Ninh Thuận 228 Miss
30-07-2020 Bình Định 171,Quảng Bình 221,Quảng Trị 324 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-07-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 464 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 475,Quảng Nam 583 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 621,Thừa Thiên Huế 422 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 914,Kon Tum 612 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 979,Đắc Nông 426,Quảng Ngãi 233 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi