NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 173 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 790,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 852,Quảng Bình 753,Quảng Trị 968 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 331,Quảng Nam 014 Miss
26-07-2021 Phú Yên 281,Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 031,Kon Tum 406 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 718,Đắc Nông 182,Quảng Ngãi 824 Miss
23-07-2021 Gia Lai 346,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 953,Quảng Bình 240,Quảng Trị 729 Win Bình Định
21-07-2021 Đà Nẵng 159,Khánh Hòa 887 Miss
20-07-2021 Đắc Lắc 208,Quảng Nam 745 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 619,Thừa Thiên Huế 217 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 874,Kon Tum 156 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 123,Đắc Nông 351,Quảng Ngãi 897 Miss
16-07-2021 Gia Lai 891,Ninh Thuận 385 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 437,Quảng Bình 927,Quảng Trị 507 Win Bình Định
14-07-2021 Đà Nẵng 334,Khánh Hòa 241 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 241,Quảng Nam 554 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 956,Thừa Thiên Huế 680 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 219,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 379,Đắc Nông 127,Quảng Ngãi 982 Miss
09-07-2021 Gia Lai 769,Ninh Thuận 123 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 303,Quảng Bình 667,Quảng Trị 004 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 814,Khánh Hòa 464 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 814,Quảng Nam 130 Miss
05-07-2021 Phú Yên 498,Thừa Thiên Huế 571 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 514,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 300,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 064 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 059,Ninh Thuận 920 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 876,Quảng Bình 502,Quảng Trị 924 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 052,Khánh Hòa 412 Miss
29-06-2021 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 166 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 132,Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 106,Kon Tum 123 Miss
26-06-2021 Đà Nẵng 421,Đắc Nông 912,Quảng Ngãi 746 Miss
25-06-2021 Gia Lai 903,Ninh Thuận 353 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 070,Quảng Bình 613,Quảng Trị 123 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-06-2021 Đắc Lắc 181,Quảng Nam 155 Miss
21-06-2021 Phú Yên 797,Thừa Thiên Huế 195 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 712,Kon Tum 634 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 717,Đắc Nông 313,Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 915,Ninh Thuận 721 Win Gia Lai
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 581,Quảng Trị 599 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 987,Khánh Hòa 274 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 268 Miss
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 706 Win Phú Yên
13-06-2021 Khánh Hòa 265,Kon Tum 383 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 160,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 338 Miss
11-06-2021 Gia Lai 401,Ninh Thuận 958 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 733,Quảng Bình 336,Quảng Trị 143 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 127,Quảng Nam 798 Miss
07-06-2021 Phú Yên 312,Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 774,Kon Tum 854 Win Khánh Hòa
05-06-2021 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Miss
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 317 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 581,Quảng Bình 459,Quảng Trị 761 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 132,Khánh Hòa 212 Miss