NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Ngày BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG Kết quả
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 81,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 13,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 29,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 90,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 31,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 72,Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 08,Ninh Thuận 68 Miss
29-04-2021 Bình Định 31,Quảng Bình 94,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 92,Khánh Hòa 35 Win Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 15,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 81,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 29,Quảng Bình 77,Quảng Trị 32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 76,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 46,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 85,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 87,Quảng Trị 17 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 44 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 85,Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 26,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 02,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 56,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 20,Quảng Bình 86,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 48,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 71,Kon Tum 07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 14,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 70,Quảng Bình 98,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 72,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 80,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-03-2021 Gia Lai 50,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 19,Quảng Bình 32,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 99,Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 78,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-03-2021 Khánh Hòa 47,Kon Tum 11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-03-2021 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 32,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 05,Quảng Bình 21,Quảng Trị 73 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-03-2021 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-03-2021 Khánh Hòa 70,Kon Tum 55 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-03-2021 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 31 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 31,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận