NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Đắc Lắc 419,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 984,Thừa Thiên Huế 681 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 624,Kon Tum 073 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 089,Đắc Nông 092,Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 808,Ninh Thuận 571 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 944,Quảng Bình 860,Quảng Trị 066 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 766,Khánh Hòa 050 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 595 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 273,Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 856,Kon Tum 135 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 459,Đắc Nông 166,Quảng Ngãi 859 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 907,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 237,Quảng Bình 618,Quảng Trị 861 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 551,Khánh Hòa 790 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 591 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 528,Thừa Thiên Huế 566 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 525,Kon Tum 411 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 980,Đắc Nông 167,Quảng Ngãi 893 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 531,Ninh Thuận 654 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 295,Quảng Bình 209,Quảng Trị 576 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 720,Khánh Hòa 503 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 485,Quảng Nam 414 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 848,Thừa Thiên Huế 580 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 076,Kon Tum 422 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 388,Đắc Nông 288,Quảng Ngãi 919 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 759,Ninh Thuận 094 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 403,Quảng Bình 381,Quảng Trị 520 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 843,Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 001 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 496,Thừa Thiên Huế 053 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 724,Kon Tum 063 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 204,Đắc Nông 261,Quảng Ngãi 548 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-08-2022 Gia Lai 696,Ninh Thuận 840 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-08-2022 Bình Định 634,Quảng Bình 767,Quảng Trị 119 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-08-2022 Đà Nẵng 599,Khánh Hòa 647 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-08-2022 Đắc Lắc 458,Quảng Nam 714 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 321,Thừa Thiên Huế 949 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 483,Kon Tum 787 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 609,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 324 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 986,Quảng Bình 122,Quảng Trị 392 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 530,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 187,Quảng Nam 024 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 990,Thừa Thiên Huế 346 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 170,Kon Tum 044 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 387,Đắc Nông 518,Quảng Ngãi 939 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 915,Ninh Thuận 551 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 656,Quảng Bình 398,Quảng Trị 366 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 809 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 518,Quảng Nam 690 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 036,Thừa Thiên Huế 499 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 998,Kon Tum 986 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 920,Đắc Nông 502,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 482,Ninh Thuận 010 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 331,Quảng Bình 841,Quảng Trị 871 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 908,Khánh Hòa 662 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 370,Quảng Nam 518 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 473,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 336,Kon Tum 191 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 264,Đắc Nông 201,Quảng Ngãi 490 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi