NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 536-737,Bến Tre 431-165,Vũng Tàu 113-457 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810-216,Hồ Chí Minh 046-375,Đồng Tháp 554-802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921-486,Đà Lạt 612-044,Tiền Giang 168-864 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 979-290,Bình Phước 633-025,Hậu Giang 053-338,Long An 739-822 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 609-497,Trà Vinh 834-538,Vĩnh Long 616-264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 998-134,Tây Ninh 903-355,Binh Thuận 260-857 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 265-165,Sóc Trăng 772-210,Cần Thơ 248-751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003-220,Bến Tre 537-776,Vũng Tàu 123-029 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 231-848,Hồ Chí Minh 803-068,Đồng Tháp 879-828 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 811-730,Đà Lạt 930-167,Tiền Giang 541-158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 014-392,Bình Phước 384-784,Hậu Giang 784-604,Long An 400-034 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 796-139,Trà Vinh 902-681,Vĩnh Long 331-779 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 921-675,Tây Ninh 371-977,Binh Thuận 162-794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 187-142,Sóc Trăng 062-876,Cần Thơ 173-079 Miss
11-01-2022 Bạc Liêu 807-219,Bến Tre 966-961,Vũng Tàu 600-766 Win Bạc Liêu
10-01-2022 Cà Mau 090-595,Hồ Chí Minh 043-888,Đồng Tháp 894-501 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966-125,Đà Lạt 471-226,Tiền Giang 089-222 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085-915,Bình Phước 448-636,Hậu Giang 893-526,Long An 810-536 Miss
07-01-2022 Bình Dương 444-477,Trà Vinh 099-363,Vĩnh Long 354-572 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 610-826,Tây Ninh 106-725,Binh Thuận 022-047 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049-187,Sóc Trăng 971-775,Cần Thơ 386-944 Miss
04-01-2022 Bạc Liêu 904-560,Bến Tre 857-051,Vũng Tàu 098-902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 778-350,Hồ Chí Minh 954-006,Đồng Tháp 348-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412-063,Đà Lạt 520-164,Tiền Giang 865-841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869-494,Bình Phước 449-772,Hậu Giang 536-190,Long An 796-807 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 807-289,Trà Vinh 614-326,Vĩnh Long 814-017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878-952,Tây Ninh 717-203,Binh Thuận 175-943 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 197-987,Sóc Trăng 568-473,Cần Thơ 145-127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945-735,Bến Tre 596-913,Vũng Tàu 997-067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 351-030,Hồ Chí Minh 480-244,Đồng Tháp 088-247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 086-462,Đà Lạt 956-580,Tiền Giang 880-732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304-189,Bình Phước 452-398,Hậu Giang 037-167,Long An 432-070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 661-076,Trà Vinh 864-598,Vĩnh Long 929-221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060-349,Tây Ninh 810-238,Binh Thuận 919-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 645-918,Sóc Trăng 752-558,Cần Thơ 939-715 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 537-356,Bến Tre 531-537,Vũng Tàu 698-454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 644-063,Hồ Chí Minh 392-623,Đồng Tháp 869-522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 773-659,Đà Lạt 432-010,Tiền Giang 542-628 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 939-811,Bình Phước 735-091,Hậu Giang 276-178,Long An 068-698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 612-769,Trà Vinh 748-924,Vĩnh Long 238-820 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long