NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả song thủ lô Miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 39-82,Sóc Trăng 56-35,Cần Thơ 74-73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 47-79,Bến Tre 27-24,Vũng Tàu 00-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 21-47,Hồ Chí Minh 61-79,Đồng Tháp 19-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 11-86,Đà Lạt 68-36,Tiền Giang 26-61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 51-42,Bình Phước 76-09,Hậu Giang 95-01,Long An 08-29 Miss
16-04-2021 Bình Dương 75-13,Trà Vinh 72-17,Vĩnh Long 58-62 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 86-82,Tây Ninh 64-41,Binh Thuận 45-74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 03-94,Sóc Trăng 49-68,Cần Thơ 54-43 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 15-67,Bến Tre 78-50,Vũng Tàu 92-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 71-31,Hồ Chí Minh 41-70,Đồng Tháp 28-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 44-57,Đà Lạt 64-59,Tiền Giang 62-69 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 53-81,Bình Phước 27-10,Hậu Giang 06-89,Long An 01-14 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 16-61,Trà Vinh 43-27,Vĩnh Long 04-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 14-53,Tây Ninh 55-15,Binh Thuận 74-73 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 42-57,Sóc Trăng 58-06,Cần Thơ 18-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 45-24,Bến Tre 60-56,Vũng Tàu 79-17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 46-58,Hồ Chí Minh 92-06,Đồng Tháp 44-11 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 62-75,Đà Lạt 34-21,Tiền Giang 90-38 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 20-46,Bình Phước 00-28,Hậu Giang 53-96,Long An 74-34 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 82-11,Trà Vinh 81-34,Vĩnh Long 84-17 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 70-71,Tây Ninh 29-69,Binh Thuận 56-67 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 75-91,Sóc Trăng 65-28,Cần Thơ 27-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 70-05,Bến Tre 66-39,Vũng Tàu 62-03 Miss
29-03-2021 Cà Mau 82-21,Hồ Chí Minh 74-13,Đồng Tháp 52-67 Win Cà Mau
28-03-2021 Kiên Giang 22-31,Đà Lạt 82-77,Tiền Giang 84-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 18-81,Bình Phước 72-50,Hậu Giang 29-64,Long An 12-63 Miss
26-03-2021 Bình Dương 19-69,Trà Vinh 54-81,Vĩnh Long 10-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 97-42,Tây Ninh 62-47,Binh Thuận 27-33 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 09-86,Sóc Trăng 84-29,Cần Thơ 72-91 Win Đồng Nai
23-03-2021 Bạc Liêu 31-34,Bến Tre 78-95,Vũng Tàu 02-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 97-25,Hồ Chí Minh 32-39,Đồng Tháp 32-34 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 37-56,Đà Lạt 68-24,Tiền Giang 46-59 Miss
20-03-2021 Hồ Chí Minh 28-17,Bình Phước 87-39,Hậu Giang 25-06,Long An 31-69 Win Hồ Chí Minh
19-03-2021 Bình Dương 27-67,Trà Vinh 55-40,Vĩnh Long 36-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 64-77,Tây Ninh 08-49,Binh Thuận 51-28 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 44-05,Sóc Trăng 72-82,Cần Thơ 84-59 Win Đồng Nai
16-03-2021 Bạc Liêu 34-36,Bến Tre 51-20,Vũng Tàu 90-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 23-74,Hồ Chí Minh 67-10,Đồng Tháp 70-50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 38-42,Đà Lạt 94-44,Tiền Giang 64-48 Miss
13-03-2021 Hồ Chí Minh 90-01,Bình Phước 02-51,Hậu Giang 07-57,Long An 06-31 Win Hồ Chí Minh