NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả song thủ lô Miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 45-16,Bến Tre 53-19,Vũng Tàu 39-15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 04-23,Hồ Chí Minh 19-84,Đồng Tháp 29-93 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 03-57,Đà Lạt 67-13,Tiền Giang 72-66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 40-55,Bình Phước 85-86,Hậu Giang 75-38,Long An 36-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 77-82,Trà Vinh 14-21,Vĩnh Long 73-60 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 57-25,Tây Ninh 20-65,Binh Thuận 20-60 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 08-47,Sóc Trăng 56-26,Cần Thơ 26-54 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 92-89,Bến Tre 19-22,Vũng Tàu 63-97 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 92-22,Hồ Chí Minh 54-42,Đồng Tháp 54-47 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 54-24,Đà Lạt 21-94,Tiền Giang 90-28 Miss
20-11-2021 Hồ Chí Minh 69-21,Bình Phước 02-77,Hậu Giang 01-63,Long An 16-63 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 18-35,Trà Vinh 29-13,Vĩnh Long 20-83 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 15-30,Tây Ninh 74-65,Binh Thuận 23-24 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 30-38,Sóc Trăng 28-64,Cần Thơ 53-85 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 38-60,Bến Tre 47-95,Vũng Tàu 12-86 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 75-12,Hồ Chí Minh 84-21,Đồng Tháp 22-79 Miss
14-11-2021 Kiên Giang 73-13,Đà Lạt 26-50,Tiền Giang 78-20 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 51-31,Bình Phước 13-55,Hậu Giang 20-61,Long An 34-36 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 64-12,Trà Vinh 31-20,Vĩnh Long 15-67 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 01-36,Tây Ninh 68-09,Binh Thuận 74-64 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 14-00,Sóc Trăng 89-15,Cần Thơ 13-33 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 96-45,Bến Tre 62-93,Vũng Tàu 34-25 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 71-33,Hồ Chí Minh 98-16,Đồng Tháp 83-85 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 86-84,Đà Lạt 06-71,Tiền Giang 48-78 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 12-81,Bình Phước 08-92,Hậu Giang 00-43,Long An 37-04 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 57-87,Trà Vinh 49-73,Vĩnh Long 21-35 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 76-55,Tây Ninh 77-52,Binh Thuận 17-96 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 06-70,Sóc Trăng 21-17,Cần Thơ 43-64 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 90-54,Bến Tre 62-37,Vũng Tàu 85-92 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 55-56,Hồ Chí Minh 35-31,Đồng Tháp 47-06 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 65-48,Đà Lạt 61-07,Tiền Giang 04-94 Miss
30-10-2021 Hồ Chí Minh 30-67,Bình Phước 97-99,Hậu Giang 81-82,Long An 90-67 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 26-74,Trà Vinh 23-02,Vĩnh Long 90-13 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 04-36,Tây Ninh 83-42,Binh Thuận 65-87 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 66-57,Sóc Trăng 51-69,Cần Thơ 13-63 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 10-40,Bến Tre 87-86,Vũng Tàu 25-16 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 52-39,Hồ Chí Minh 78-50,Đồng Tháp 84-65 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 40-64,Đà Lạt 94-49,Tiền Giang 33-58 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 56-92,Bình Phước 48-50,Hậu Giang 86-94,Long An 62-07 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 64-69,Trà Vinh 43-83,Vĩnh Long 86-01 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long