NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​ KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 99-67,Bến Tre 17-34,Vũng Tàu 56-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 42-37,Hồ Chí Minh 09-96,Đồng Tháp 04-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 22-14,Đà Lạt 07-17,Tiền Giang 80-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 99-24,Bình Phước 39-13,Hậu Giang 40-84,Long An 45-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 98-88,Trà Vinh 63-46,Vĩnh Long 58-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 33-63,Tây Ninh 04-55,Binh Thuận 02-83 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 60-42,Sóc Trăng 86-66,Cần Thơ 00-81 Miss
15-09-2020 Bạc Liêu 14-81,Bến Tre 01-80,Vũng Tàu 25-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 72-78,Hồ Chí Minh 12-05,Đồng Tháp 56-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 58-63,Đà Lạt 81-79,Tiền Giang 49-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 39-65,Bình Phước 25-19,Hậu Giang 03-41,Long An 67-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 45-97,Trà Vinh 08-03,Vĩnh Long 97-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 15-80,Tây Ninh 77-29,Binh Thuận 63-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 48-24,Sóc Trăng 25-83,Cần Thơ 57-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 65-79,Bến Tre 24-71,Vũng Tàu 24-14 Miss
07-09-2020 Cà Mau 56-13,Hồ Chí Minh 18-84,Đồng Tháp 99-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 92-49,Đà Lạt 30-61,Tiền Giang 24-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 98-12,Bình Phước 28-24,Hậu Giang 83-42,Long An 48-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 48-77,Trà Vinh 76-09,Vĩnh Long 59-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 93-72,Tây Ninh 08-42,Binh Thuận 08-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 17-59,Sóc Trăng 86-16,Cần Thơ 28-32 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 45-57,Bến Tre 99-54,Vũng Tàu 80-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 79-55,Hồ Chí Minh 85-86,Đồng Tháp 90-94 Miss
30-08-2020 Kiên Giang 51-37,Đà Lạt 99-74,Tiền Giang 38-03 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 03-71,Bình Phước 17-09,Hậu Giang 35-39,Long An 69-48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 08-50,Trà Vinh 81-68,Vĩnh Long 01-57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 23-32,Tây Ninh 07-26,Binh Thuận 20-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 51-99,Sóc Trăng 10-67,Cần Thơ 77-75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 90-65,Bến Tre 32-48,Vũng Tàu 22-65 Miss
24-08-2020 Cà Mau 53-39,Hồ Chí Minh 22-13,Đồng Tháp 77-03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 35-89,Đà Lạt 89-09,Tiền Giang 75-08 Miss
22-08-2020 Hồ Chí Minh 03-58,Bình Phước 25-30,Hậu Giang 75-21,Long An 99-31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 67-91,Trà Vinh 28-90,Vĩnh Long 69-46 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 07-91,Tây Ninh 61-43,Binh Thuận 11-34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 79-64,Sóc Trăng 73-38,Cần Thơ 29-82 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 05-12,Bến Tre 01-73,Vũng Tàu 79-52 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 22-40,Hồ Chí Minh 47-42,Đồng Tháp 46-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 12-72,Đà Lạt 24-89,Tiền Giang 39-21 Miss
15-08-2020 Hồ Chí Minh 09-08,Bình Phước 65-72,Hậu Giang 47-79,Long An 66-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 67-83,Trà Vinh 97-73,Vĩnh Long 91-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long