NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 375-950,Bến Tre 409-164,Vũng Tàu 449-381 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 992-413,Hồ Chí Minh 479-007,Đồng Tháp 420-392 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 391-571,Đà Lạt 123-730,Tiền Giang 927-179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 958-135,Bình Phước 235-873,Hậu Giang 138-128,Long An 067-473 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249-445,Trà Vinh 420-737,Vĩnh Long 170-332 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 840-495,Tây Ninh 972-072,Binh Thuận 949-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 831-470,Sóc Trăng 354-168,Cần Thơ 143-949 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 428-829,Bến Tre 199-925,Vũng Tàu 232-091 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 883-284,Hồ Chí Minh 814-622,Đồng Tháp 727-842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 222-295,Đà Lạt 838-647,Tiền Giang 063-324 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 542-935,Bình Phước 119-607,Hậu Giang 640-941,Long An 565-685 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 826-906,Trà Vinh 100-970,Vĩnh Long 208-375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 931-497,Tây Ninh 491-803,Binh Thuận 313-937 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 720-322,Sóc Trăng 567-928,Cần Thơ 145-557 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 152-233,Bến Tre 825-182,Vũng Tàu 216-960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071-354,Hồ Chí Minh 089-780,Đồng Tháp 813-594 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 967-540,Đà Lạt 751-361,Tiền Giang 001-740 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 021-267,Bình Phước 399-931,Hậu Giang 067-194,Long An 439-061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 191-873,Trà Vinh 853-497,Vĩnh Long 487-960 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 882-327,Tây Ninh 725-121,Binh Thuận 521-333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 550-670,Sóc Trăng 122-180,Cần Thơ 134-135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 830-860,Bến Tre 226-881,Vũng Tàu 761-720 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 328-364,Hồ Chí Minh 023-758,Đồng Tháp 176-125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 925-860,Đà Lạt 826-754,Tiền Giang 155-901 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 869-614,Bình Phước 083-724,Hậu Giang 907-024,Long An 529-715 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 259-238,Trà Vinh 187-657,Vĩnh Long 800-348 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 616-556,Tây Ninh 231-801,Binh Thuận 656-885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 908-537,Sóc Trăng 631-441,Cần Thơ 434-428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 415-794,Bến Tre 113-201,Vũng Tàu 737-118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 908-598,Hồ Chí Minh 490-944,Đồng Tháp 404-713 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 455-607,Đà Lạt 793-658,Tiền Giang 977-439 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485-470,Bình Phước 585-238,Hậu Giang 349-417,Long An 059-068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 474-032,Trà Vinh 782-892,Vĩnh Long 766-372 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 398-627,Tây Ninh 225-725,Binh Thuận 382-299 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 351-375,Sóc Trăng 672-770,Cần Thơ 801-075 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 845-120,Bến Tre 386-966,Vũng Tàu 924-004 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 952-256,Hồ Chí Minh 187-043,Đồng Tháp 212-727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 592-289,Đà Lạt 189-871,Tiền Giang 207-098 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 534-980,Bình Phước 988-657,Hậu Giang 451-995,Long An 752-145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 569-219,Trà Vinh 347-810,Vĩnh Long 212-211 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long