NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 16-50-30,Bến Tre 97-77-53,Vũng Tàu 55-63-70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 34-21-80,Hồ Chí Minh 57-43-75,Đồng Tháp 61-20-46 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 37-19-55,Đà Lạt 86-25-23,Tiền Giang 75-30-50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 58-09-18,Bình Phước 14-73-30,Hậu Giang 21-28-38,Long An 94-64-44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 32-34-74,Trà Vinh 96-42-63,Vĩnh Long 32-51-62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 23-21-85,Tây Ninh 33-12-31,Binh Thuận 75-43-45 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 08-25-32,Sóc Trăng 19-49-54,Cần Thơ 16-54-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 89-37-29,Bến Tre 64-05-21,Vũng Tàu 35-73-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 32-26-62,Hồ Chí Minh 06-26-42,Đồng Tháp 22-64-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 21-02-76,Đà Lạt 75-00-89,Tiền Giang 28-63-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 16-95-89,Bình Phước 60-05-99,Hậu Giang 31-04-79,Long An 86-40-65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 67-50-76,Trà Vinh 04-31-00,Vĩnh Long 94-08-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 45-63-09,Tây Ninh 57-91-74,Binh Thuận 48-89-98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 23-53-30,Sóc Trăng 00-28-59,Cần Thơ 75-39-40 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 16-24-52,Bến Tre 75-11-90,Vũng Tàu 14-16-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 30-20-69,Hồ Chí Minh 80-13-22,Đồng Tháp 39-53-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 32-64-28,Đà Lạt 21-77-34,Tiền Giang 61-74-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 81-57-64,Bình Phước 32-44-46,Hậu Giang 94-14-85,Long An 88-49-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 49-09-51,Trà Vinh 73-38-16,Vĩnh Long 94-60-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 14-62-77,Tây Ninh 54-80-25,Binh Thuận 58-27-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 35-22-52,Sóc Trăng 60-27-20,Cần Thơ 99-37-25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 64-52-60,Bến Tre 82-22-07,Vũng Tàu 10-61-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 10-22-05,Hồ Chí Minh 12-84-26,Đồng Tháp 49-19-75 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 39-60-33,Đà Lạt 15-58-26,Tiền Giang 35-49-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 93-15-11,Bình Phước 83-58-78,Hậu Giang 23-94-77,Long An 87-70-47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 38-24-27,Trà Vinh 57-77-70,Vĩnh Long 28-21-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 27-15-72,Tây Ninh 91-24-43,Binh Thuận 85-40-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 53-23-96,Sóc Trăng 71-83-87,Cần Thơ 07-52-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 68-94-39,Bến Tre 37-82-93,Vũng Tàu 62-65-73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 12-67-08,Hồ Chí Minh 32-05-28,Đồng Tháp 32-05-31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 07-91-73,Đà Lạt 06-02-00,Tiền Giang 87-20-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 91-76-85,Bình Phước 28-41-16,Hậu Giang 28-59-27,Long An 72-96-68 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 21-98-83,Trà Vinh 92-60-59,Vĩnh Long 32-72-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 64-00-13,Tây Ninh 22-25-34,Binh Thuận 64-70-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 91-70-64,Sóc Trăng 94-39-72,Cần Thơ 78-50-98 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 33-30-41,Bến Tre 87-67-39,Vũng Tàu 65-36-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 73-27-32,Hồ Chí Minh 87-06-99,Đồng Tháp 53-14-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 42-02-85,Đà Lạt 07-72-24,Tiền Giang 52-58-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 23-66-67,Bình Phước 29-93-84,Hậu Giang 87-22-81,Long An 34-79-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 72-88-10,Trà Vinh 18-35-42,Vĩnh Long 82-89-45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long