Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 25-34-54,Tây Ninh 06-48-13,Binh Thuận 88-35-01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 57-39-56,Sóc Trăng 54-64-63,Cần Thơ 83-32-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 46-52-13,Bến Tre 23-34-90,Vũng Tàu 84-56-35 Miss
24-02-2020 Cà Mau 75-90-87,Hồ Chí Minh 54-23-87,Đồng Tháp 87-98-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 72-73-07,Đà Lạt 23-15-53,Tiền Giang 26-34-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 74-01-14,Bình Phước 64-03-34,Hậu Giang 92-09-19,Long An 80-72-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 50-36-38,Trà Vinh 88-27-31,Vĩnh Long 04-62-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 65-07-08,Tây Ninh 30-61-81,Binh Thuận 34-09-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 16-68-67,Sóc Trăng 92-77-56,Cần Thơ 07-71-03 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 91-68-86,Bến Tre 08-10-48,Vũng Tàu 71-87-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 98-34-40,Hồ Chí Minh 13-62-61,Đồng Tháp 92-81-98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 85-38-06,Đà Lạt 46-65-75,Tiền Giang 67-22-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 68-86-57,Bình Phước 51-60-37,Hậu Giang 10-40-75,Long An 69-21-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 56-02-66,Trà Vinh 41-51-94,Vĩnh Long 14-67-86 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 74-95-45,Tây Ninh 43-15-13,Binh Thuận 91-98-00 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 71-60-34,Sóc Trăng 82-57-40,Cần Thơ 74-96-45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 35-55-43,Bến Tre 48-34-96,Vũng Tàu 86-99-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 46-95-83,Hồ Chí Minh 44-66-41,Đồng Tháp 09-65-21 Win Đồng Tháp
09-02-2020 Kiên Giang 38-90-59,Đà Lạt 75-32-26,Tiền Giang 96-71-78 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 88-82-68,Bình Phước 08-27-81,Hậu Giang 73-97-37,Long An 62-63-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 41-69-15,Trà Vinh 07-16-24,Vĩnh Long 08-47-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 48-67-82,Tây Ninh 54-83-84,Binh Thuận 07-11-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Đồng Nai 70-31-10,Sóc Trăng 32-82-54,Cần Thơ 55-76-14 Miss
04-02-2020 Bạc Liêu 70-32-38,Bến Tre 08-16-83,Vũng Tàu 50-74-82 Win Bạc Liêu,Bến Tre
03-02-2020 Cà Mau 55-66-68,Hồ Chí Minh 00-56-21,Đồng Tháp 51-40-23 Win Cà Mau
02-02-2020 Kiên Giang 70-28-90,Đà Lạt 36-14-80,Tiền Giang 41-10-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 33-08-78,Bình Phước 33-57-20,Hậu Giang 12-92-71,Long An 38-36-72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 20-35-92,Trà Vinh 30-69-87,Vĩnh Long 70-50-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 34-52-70,Tây Ninh 62-50-76,Binh Thuận 70-51-30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 44-64-91,Sóc Trăng 56-43-22,Cần Thơ 79-37-20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 45-39-87,Bến Tre 63-54-36,Vũng Tàu 87-14-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 10-58-28,Hồ Chí Minh 50-38-93,Đồng Tháp 49-34-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 74-32-70,Đà Lạt 67-71-63,Tiền Giang 09-40-54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 28-32-13,Bình Phước 53-59-44,Hậu Giang 44-07-32,Long An 84-52-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 90-41-52,Trà Vinh 44-71-31,Vĩnh Long 94-51-19 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 75-47-95,Tây Ninh 77-70-51,Binh Thuận 92-30-74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 72-39-51,Sóc Trăng 96-57-64,Cần Thơ 27-37-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 64-92-02,Bến Tre 01-58-69,Vũng Tàu 36-57-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 00-71-22,Hồ Chí Minh 09-03-31,Đồng Tháp 25-50-62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 61-85-14,Đà Lạt 83-16-24,Tiền Giang 82-81-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang