NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 739-011,Bến Tre 583-452,Vũng Tàu 808-982 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 074-836,Hồ Chí Minh 072-161,Đồng Tháp 834-822 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 827-938,Đà Lạt 103-343,Tiền Giang 031-308 Miss
12-06-2021 Hồ Chí Minh 188-117,Bình Phước 495-475,Hậu Giang 345-663,Long An 481-783 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 982-575,Trà Vinh 296-667,Vĩnh Long 874-374 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 078-864,Tây Ninh 289-421,Binh Thuận 854-569 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 435-446,Sóc Trăng 463-956,Cần Thơ 602-630 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 006-264,Bến Tre 905-729,Vũng Tàu 746-628 Miss
07-06-2021 Cà Mau 183-684,Hồ Chí Minh 630-890,Đồng Tháp 870-341 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 658-670,Đà Lạt 247-300,Tiền Giang 727-830 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 922-978,Bình Phước 226-603,Hậu Giang 668-411,Long An 012-776 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 133-597,Trà Vinh 319-226,Vĩnh Long 598-628 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 147-465,Tây Ninh 073-223,Binh Thuận 131-196 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 789-616,Sóc Trăng 232-156,Cần Thơ 023-090 Miss
01-06-2021 Bạc Liêu 945-596,Bến Tre 911-895,Vũng Tàu 978-499 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 096-967,Hồ Chí Minh 960-420,Đồng Tháp 608-453 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-05-2021 Kiên Giang 456-127,Đà Lạt 625-540,Tiền Giang 503-211 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 539-767,Bình Phước 318-370,Hậu Giang 976-793,Long An 392-766 Miss
28-05-2021 Bình Dương 441-660,Trà Vinh 793-453,Vĩnh Long 607-365 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 895-623,Tây Ninh 990-247,Binh Thuận 345-239 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 093-035,Sóc Trăng 283-410,Cần Thơ 099-675 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 696-864,Bến Tre 505-875,Vũng Tàu 871-620 Miss
24-05-2021 Cà Mau 590-463,Hồ Chí Minh 121-390,Đồng Tháp 095-565 Win Cà Mau
23-05-2021 Kiên Giang 238-088,Đà Lạt 609-177,Tiền Giang 174-375 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 548-241,Bình Phước 744-481,Hậu Giang 070-441,Long An 924-497 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 533-306,Trà Vinh 434-253,Vĩnh Long 286-595 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 976-905,Tây Ninh 786-202,Binh Thuận 581-991 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 727-885,Sóc Trăng 038-039,Cần Thơ 191-814 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-05-2021 Bạc Liêu 566-762,Bến Tre 139-845,Vũng Tàu 448-792 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 905-678,Hồ Chí Minh 433-761,Đồng Tháp 921-997 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 500-197,Đà Lạt 175-397,Tiền Giang 445-139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 053-211,Bình Phước 325-059,Hậu Giang 699-117,Long An 148-662 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 650-395,Trà Vinh 596-127,Vĩnh Long 658-978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 059-993,Binh Thuận 381-086 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 266-055,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 250-611 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 089-906,Bến Tre 492-016,Vũng Tàu 053-255 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 471-859,Hồ Chí Minh 878-384,Đồng Tháp 510-372 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853-951,Đà Lạt 644-335,Tiền Giang 836-082 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418-073,Bình Phước 956-771,Hậu Giang 632-022,Long An 446-606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 087-456,Trà Vinh 951-663,Vĩnh Long 040-959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long