Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-05-2020 Gia Lai 84,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-05-2020 Bình Định 84,Quảng Bình 60,Quảng Trị 99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-05-2020 Đà Nẵng 88,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-05-2020 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-05-2020 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-05-2020 Khánh Hòa 37,Kon Tum 25 Miss
23-05-2020 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 14,Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-05-2020 Gia Lai 34,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-05-2020 Bình Định 40,Quảng Bình 56,Quảng Trị 32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-05-2020 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-05-2020 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-05-2020 Phú Yên 44,Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-05-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-05-2020 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 70,Quảng Ngãi 07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-05-2020 Gia Lai 36,Ninh Thuận 56 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-05-2020 Bình Định 53,Quảng Bình 51,Quảng Trị 49 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-05-2020 Đà Nẵng 50,Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-05-2020 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-05-2020 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-05-2020 Khánh Hòa 50,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-05-2020 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-05-2020 Gia Lai 48,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-05-2020 Bình Định 60,Quảng Bình 55,Quảng Trị 78 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-05-2020 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 48 Miss
05-05-2020 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-05-2020 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-05-2020 Kon Tum 42 Win Kon Tum
02-05-2020 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-05-2020 Gia Lai 88,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-04-2020 Bình Định 59,Quảng Bình 29,Quảng Trị 59 Miss
29-04-2020 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-04-2020 Đắc Lắc 37,Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-04-2020 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-04-2020 Khánh Hòa 09,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-04-2020 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-04-2020 Gia Lai 16,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2020 Đắc Lắc 33,Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-03-2020 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-03-2020 Khánh Hòa 12,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 82,Quảng Bình 02,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-03-2020 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 79,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 24,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 29,Quảng Bình 24,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị