NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Song Thủ Lô miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 32-21,Bến Tre 31-52,Vũng Tàu 78-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 17-26,Hồ Chí Minh 15-64,Đồng Tháp 03-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 38-62,Đà Lạt 79-19,Tiền Giang 24-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 55-11,Bình Phước 68-25,Hậu Giang 28-66,Long An 52-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 23-70,Trà Vinh 86-89,Vĩnh Long 52-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 22-21,Tây Ninh 24-03,Binh Thuận 60-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 66-70,Sóc Trăng 80-46,Cần Thơ 54-80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 38-98,Bến Tre 64-34,Vũng Tàu 29-17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 47-30,Hồ Chí Minh 67-72,Đồng Tháp 98-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 35-51,Đà Lạt 71-36,Tiền Giang 21-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 16-47,Bình Phước 18-06,Hậu Giang 55-27,Long An 19-44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 98-31,Trà Vinh 81-72,Vĩnh Long 18-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 46-12,Tây Ninh 71-31,Binh Thuận 40-62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 81-87,Sóc Trăng 36-69,Cần Thơ 73-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 97-47,Bến Tre 53-61,Vũng Tàu 77-90 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 66-78,Hồ Chí Minh 88-20,Đồng Tháp 52-59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 66-23,Đà Lạt 71-76,Tiền Giang 75-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 62-31,Bình Phước 89-03,Hậu Giang 20-26,Long An 54-01 Miss
07-01-2022 Bình Dương 95-48,Trà Vinh 49-99,Vĩnh Long 03-53 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 98-16,Tây Ninh 62-55,Binh Thuận 93-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 87-49,Sóc Trăng 30-35,Cần Thơ 24-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 85-67,Bến Tre 55-93,Vũng Tàu 63-48 Miss
03-01-2022 Cà Mau 80-25,Hồ Chí Minh 20-77,Đồng Tháp 14-29 Win Cà Mau
02-01-2022 Kiên Giang 20-34,Đà Lạt 87-47,Tiền Giang 81-85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 12-28,Bình Phước 91-79,Hậu Giang 80-49,Long An 20-27 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 69-05,Trà Vinh 14-27,Vĩnh Long 00-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 45-85,Tây Ninh 60-27,Binh Thuận 43-30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 44-75,Sóc Trăng 36-42,Cần Thơ 94-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 00-35,Bến Tre 91-32,Vũng Tàu 36-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 33-08,Hồ Chí Minh 83-54,Đồng Tháp 02-31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 72-34,Đà Lạt 32-26,Tiền Giang 80-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 37-04,Bình Phước 40-48,Hậu Giang 97-90,Long An 47-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 10-90,Trà Vinh 09-79,Vĩnh Long 45-98 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 71-93,Tây Ninh 02-38,Binh Thuận 97-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 85-76,Sóc Trăng 24-30,Cần Thơ 14-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 56-17,Bến Tre 68-73,Vũng Tàu 53-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 09-39,Hồ Chí Minh 36-60,Đồng Tháp 22-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 84-34,Đà Lạt 39-02,Tiền Giang 16-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 77-70,Bình Phước 35-98,Hậu Giang 19-70,Long An 55-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 62-75,Trà Vinh 47-50,Vĩnh Long 01-65 Miss