CHỐT CẦU ĐẸP CHÍNH XÁC 99%

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 372,Kon Tum 597 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 228,Đắc Nông 811,Quảng Ngãi 926 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 615,Ninh Thuận 110 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 134,Quảng Bình 716,Quảng Trị 854 Miss
25-03-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 498 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 319,Quảng Nam 845 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 759 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 248,Kon Tum 978 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 313,Đắc Nông 232,Quảng Ngãi 273 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 252,Ninh Thuận 424 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 277,Quảng Bình 161,Quảng Trị 334 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 240,Khánh Hòa 676 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 034,Quảng Nam 864 Miss
16-03-2020 Phú Yên 200,Thừa Thiên Huế 341 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-03-2020 Khánh Hòa 716,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 867,Đắc Nông 784,Quảng Ngãi 506 Miss
13-03-2020 Gia Lai 637,Ninh Thuận 479 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 264,Quảng Bình 286,Quảng Trị 190 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-03-2020 Đà Nẵng 511,Khánh Hòa 096 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-03-2020 Đắc Lắc 245,Quảng Nam 879 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-03-2020 Phú Yên 605,Thừa Thiên Huế 361 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 849,Kon Tum 261 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-03-2020 Đà Nẵng 778,Đắc Nông 314,Quảng Ngãi 245 Miss
06-03-2020 Gia Lai 161,Ninh Thuận 295 Miss
05-03-2020 Bình Định 637,Quảng Bình 057,Quảng Trị 212 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-03-2020 Đà Nẵng 035,Khánh Hòa 728 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-03-2020 Đắc Lắc 262,Quảng Nam 831 Miss
02-03-2020 Phú Yên 622,Thừa Thiên Huế 523 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-03-2020 Khánh Hòa 095,Kon Tum 400 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-02-2020 Đà Nẵng 866,Đắc Nông 762,Quảng Ngãi 369 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-02-2020 Gia Lai 037,Ninh Thuận 232 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-02-2020 Bình Định 884,Quảng Bình 838,Quảng Trị 574 Miss
26-02-2020 Đà Nẵng 908,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 536,Quảng Nam 312 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 351,Thừa Thiên Huế 609 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 014,Kon Tum 560 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 039,Đắc Nông 996,Quảng Ngãi 120 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 015,Ninh Thuận 791 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 828,Quảng Bình 468,Quảng Trị 285 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 070,Khánh Hòa 191 Miss
18-02-2020 Đắc Lắc 287,Quảng Nam 746 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 521,Thừa Thiên Huế 000 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 012,Kon Tum 422 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 209,Đắc Nông 603,Quảng Ngãi 204 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 158,Ninh Thuận 004 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 986,Quảng Bình 319,Quảng Trị 867 Miss
12-02-2020 Đà Nẵng 967,Khánh Hòa 964 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 591,Quảng Nam 156 Miss
10-02-2020 Phú Yên 084,Thừa Thiên Huế 101 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 702,Kon Tum 495 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 264,Đắc Nông 275,Quảng Ngãi 143 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 914,Ninh Thuận 905 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 765,Quảng Bình 680,Quảng Trị 337 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 010,Khánh Hòa 890 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 020,Quảng Nam 622 Miss
03-02-2020 Phú Yên 573,Thừa Thiên Huế 522 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 205,Kon Tum 512 Miss
01-02-2020 Đà Nẵng 249,Đắc Nông 578,Quảng Ngãi 618 Miss
31-01-2020 Gia Lai 540,Ninh Thuận 384 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 298,Quảng Bình 105,Quảng Trị 942 Miss