THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 991-692,Sóc Trăng 547-443,Cần Thơ 158-810 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 205-089,Bến Tre 844-214,Vũng Tàu 900-582 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 428-087,Hồ Chí Minh 394-309,Đồng Tháp 779-432 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 205-774,Đà Lạt 567-613,Tiền Giang 590-085 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 315-989,Bình Phước 704-128,Hậu Giang 861-305,Long An 847-197 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 463-430,Trà Vinh 826-971,Vĩnh Long 716-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 801-375,Tây Ninh 315-377,Binh Thuận 225-492 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 560-775,Sóc Trăng 669-937,Cần Thơ 599-991 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 898-747,Bến Tre 073-500,Vũng Tàu 170-254 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 796-783,Hồ Chí Minh 333-980,Đồng Tháp 032-183 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 662-623,Đà Lạt 023-717,Tiền Giang 581-779 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 894-653,Bình Phước 804-996,Hậu Giang 462-060,Long An 139-496 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 286-661,Trà Vinh 904-065,Vĩnh Long 175-564 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 988-487,Tây Ninh 481-979,Binh Thuận 827-398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 704-719,Sóc Trăng 712-389,Cần Thơ 577-419 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 511-920,Bến Tre 010-475,Vũng Tàu 868-086 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 069-334,Hồ Chí Minh 662-748,Đồng Tháp 730-684 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 952-045,Đà Lạt 093-598,Tiền Giang 707-328 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 705-740,Bình Phước 635-857,Hậu Giang 930-322,Long An 629-617 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 931-406,Trà Vinh 730-860,Vĩnh Long 998-356 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 091-880,Tây Ninh 706-548,Binh Thuận 922-797 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 103-682,Sóc Trăng 578-439,Cần Thơ 024-811 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 967-701,Bến Tre 496-908,Vũng Tàu 070-455 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 611-568,Hồ Chí Minh 738-470,Đồng Tháp 676-897 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 177-376,Đà Lạt 736-013,Tiền Giang 554-859 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 626-331,Bình Phước 350-775,Hậu Giang 472-533,Long An 563-436 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 075-682,Trà Vinh 901-167,Vĩnh Long 972-048 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 009-322,Tây Ninh 758-127,Binh Thuận 800-698 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 749-508,Sóc Trăng 470-758,Cần Thơ 288-446 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 787-741,Bến Tre 342-745,Vũng Tàu 592-635 Miss
30-12-2019 Cà Mau 164-408,Hồ Chí Minh 092-102,Đồng Tháp 299-999 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 848-123,Đà Lạt 716-034,Tiền Giang 701-835 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 794-969,Bình Phước 096-569,Hậu Giang 096-745,Long An 984-494 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-12-2019 Bình Dương 880-406,Trà Vinh 358-583,Vĩnh Long 077-889 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 452-916,Tây Ninh 427-273,Binh Thuận 969-933 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-12-2019 Đồng Nai 175-514,Sóc Trăng 916-306,Cần Thơ 026-874 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 894-350,Bến Tre 492-393,Vũng Tàu 691-268 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 070-578,Hồ Chí Minh 824-524,Đồng Tháp 362-494 Miss
22-12-2019 Kiên Giang 974-998,Đà Lạt 528-833,Tiền Giang 846-338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 871-805,Bình Phước 625-954,Hậu Giang 774-244,Long An 252-815 Miss