THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Hồ Chí Minh 085-965,Bình Phước 541-965,Hậu Giang 576-452,Long An 990-766 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 630-460,Trà Vinh 197-148,Vĩnh Long 121-735 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 248-626,Tây Ninh 486-034,Binh Thuận 813-016 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 101-351,Sóc Trăng 621-298,Cần Thơ 425-740 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 933-880,Bến Tre 544-549,Vũng Tàu 204-213 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 768-951,Hồ Chí Minh 233-820,Đồng Tháp 752-090 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 519-889,Đà Lạt 049-553,Tiền Giang 519-144 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 206-684,Bình Phước 767-479,Hậu Giang 452-711,Long An 115-968 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 283-950,Trà Vinh 653-111,Vĩnh Long 027-314 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 526-972,Tây Ninh 127-637,Binh Thuận 008-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 002-633,Sóc Trăng 750-418,Cần Thơ 549-242 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 250-414,Bến Tre 663-700,Vũng Tàu 584-222 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 467-569,Hồ Chí Minh 897-641,Đồng Tháp 547-461 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 764-027,Đà Lạt 868-656,Tiền Giang 165-600 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 678-157,Bình Phước 091-948,Hậu Giang 433-922,Long An 301-009 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 608-662,Trà Vinh 717-331,Vĩnh Long 349-651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 831-576,Tây Ninh 357-267,Binh Thuận 085-713 Win An Giang
29-07-2020 Đồng Nai 421-076,Sóc Trăng 042-199,Cần Thơ 374-612 Miss
28-07-2020 Bạc Liêu 296-409,Bến Tre 680-301,Vũng Tàu 659-601 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 841-790,Hồ Chí Minh 661-770,Đồng Tháp 822-036 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
26-07-2020 Kiên Giang 426-591,Đà Lạt 383-604,Tiền Giang 661-666 Miss
25-07-2020 Hồ Chí Minh 528-276,Bình Phước 088-107,Hậu Giang 488-136,Long An 748-844 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 312-039,Trà Vinh 713-977,Vĩnh Long 609-291 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 305-165,Tây Ninh 235-179,Binh Thuận 788-948 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 324-133,Sóc Trăng 935-723,Cần Thơ 827-780 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 802-965,Bến Tre 562-333,Vũng Tàu 276-408 Miss
20-07-2020 Cà Mau 377-264,Hồ Chí Minh 179-773,Đồng Tháp 846-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 814-642,Đà Lạt 394-709,Tiền Giang 002-360 Win Kiên Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 329-350,Bình Phước 510-928,Hậu Giang 475-546,Long An 291-330 Miss
17-07-2020 Bình Dương 173-876,Trà Vinh 563-531,Vĩnh Long 058-806 Win Bình Dương
16-07-2020 An Giang 914-902,Tây Ninh 555-780,Binh Thuận 757-689 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 235-869,Sóc Trăng 132-261,Cần Thơ 952-972 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 991-681,Bến Tre 364-288,Vũng Tàu 359-800 Miss
13-07-2020 Cà Mau 837-413,Hồ Chí Minh 145-644,Đồng Tháp 745-276 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 763-221,Đà Lạt 288-129,Tiền Giang 209-457 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 292-375,Bình Phước 319-423,Hậu Giang 174-874,Long An 424-425 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 184-703,Trà Vinh 620-551,Vĩnh Long 565-406 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 106-145,Tây Ninh 735-784,Binh Thuận 879-727 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 955-125,Sóc Trăng 574-276,Cần Thơ 884-224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 160-556,Bến Tre 782-624,Vũng Tàu 636-205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu