Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 567,Bến Tre 717,Vũng Tàu 985 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 237,Hồ Chí Minh 704,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 362,Đà Lạt 429,Tiền Giang 693 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 924,Bình Phước 558,Hậu Giang 838,Long An 445 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574,Trà Vinh 686,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 654,Tây Ninh 295,Binh Thuận 498 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 990,Sóc Trăng 279,Cần Thơ 930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181,Bến Tre 167,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 787,Hồ Chí Minh 286,Đồng Tháp 312 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 119,Đà Lạt 371,Tiền Giang 068 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 228,Bình Phước 726,Hậu Giang 741,Long An 558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 711,Trà Vinh 833,Vĩnh Long 899 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 404,Tây Ninh 048,Binh Thuận 923 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 639,Sóc Trăng 767,Cần Thơ 629 Miss
08-09-2020 Bạc Liêu 953,Bến Tre 707,Vũng Tàu 786 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 735,Hồ Chí Minh 765,Đồng Tháp 027 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 004,Đà Lạt 568,Tiền Giang 855 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 198,Bình Phước 814,Hậu Giang 077,Long An 345 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 908,Trà Vinh 604,Vĩnh Long 140 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 001,Tây Ninh 950,Binh Thuận 799 Miss
02-09-2020 Đồng Nai 646,Sóc Trăng 579,Cần Thơ 968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 159,Bến Tre 183,Vũng Tàu 056 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 863,Hồ Chí Minh 380,Đồng Tháp 410 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 752,Đà Lạt 366,Tiền Giang 532 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 671,Bình Phước 817,Hậu Giang 623,Long An 938 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 317,Trà Vinh 435,Vĩnh Long 389 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 348,Tây Ninh 743,Binh Thuận 029 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 501,Sóc Trăng 457,Cần Thơ 462 Miss
25-08-2020 Bạc Liêu 724,Bến Tre 953,Vũng Tàu 172 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 835,Hồ Chí Minh 768,Đồng Tháp 996 Miss
23-08-2020 Kiên Giang 898,Đà Lạt 878,Tiền Giang 936 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 658,Bình Phước 871,Hậu Giang 307,Long An 416 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 093,Trà Vinh 448,Vĩnh Long 954 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 493,Tây Ninh 961,Binh Thuận 082 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 653,Sóc Trăng 754,Cần Thơ 726 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 148,Bến Tre 118,Vũng Tàu 654 Miss
17-08-2020 Cà Mau 467,Hồ Chí Minh 124,Đồng Tháp 083 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 388,Đà Lạt 692,Tiền Giang 613 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 965,Bình Phước 541,Hậu Giang 576,Long An 990 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 460,Trà Vinh 197,Vĩnh Long 121 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long