Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-12-2020 Bình Dương 018,Trà Vinh 221,Vĩnh Long 742 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-12-2020 An Giang 846,Tây Ninh 922,Binh Thuận 422 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-12-2020 Đồng Nai 463,Sóc Trăng 848,Cần Thơ 409 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-12-2020 Bạc Liêu 310,Bến Tre 520,Vũng Tàu 712 Miss
30-11-2020 Cà Mau 206,Hồ Chí Minh 240,Đồng Tháp 452 Win Cà Mau
29-11-2020 Kiên Giang 655,Đà Lạt 770,Tiền Giang 718 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 410,Bình Phước 067,Hậu Giang 793,Long An 623 Win Hồ Chí Minh
27-11-2020 Bình Dương 382,Trà Vinh 814,Vĩnh Long 487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-11-2020 An Giang 643,Tây Ninh 337,Binh Thuận 279 Miss
25-11-2020 Đồng Nai 529,Sóc Trăng 117,Cần Thơ 847 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 698,Bến Tre 463,Vũng Tàu 001 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 980,Hồ Chí Minh 255,Đồng Tháp 622 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 616,Đà Lạt 246,Tiền Giang 772 Win Kiên Giang,Đà Lạt
21-11-2020 Hồ Chí Minh 850,Bình Phước 955,Hậu Giang 977,Long An 840 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-11-2020 Bình Dương 356,Trà Vinh 706,Vĩnh Long 510 Win Bình Dương
19-11-2020 An Giang 269,Tây Ninh 812,Binh Thuận 131 Miss
18-11-2020 Đồng Nai 903,Sóc Trăng 029,Cần Thơ 036 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-11-2020 Bạc Liêu 435,Bến Tre 694,Vũng Tàu 187 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-11-2020 Cà Mau 614,Hồ Chí Minh 554,Đồng Tháp 358 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 876,Đà Lạt 492,Tiền Giang 966 Win Kiên Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 449,Bình Phước 157,Hậu Giang 992,Long An 116 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-11-2020 Bình Dương 989,Trà Vinh 084,Vĩnh Long 139 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-11-2020 An Giang 663,Tây Ninh 538,Binh Thuận 434 Miss
11-11-2020 Đồng Nai 197,Sóc Trăng 961,Cần Thơ 644 Win Đồng Nai
10-11-2020 Bạc Liêu 433,Bến Tre 873,Vũng Tàu 347 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-11-2020 Cà Mau 510,Hồ Chí Minh 094,Đồng Tháp 714 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-11-2020 Kiên Giang 509,Đà Lạt 167,Tiền Giang 662 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-11-2020 Hồ Chí Minh 612,Bình Phước 515,Hậu Giang 203,Long An 535 Miss
06-11-2020 Bình Dương 799,Trà Vinh 361,Vĩnh Long 530 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-11-2020 An Giang 889,Tây Ninh 380,Binh Thuận 848 Win An Giang
04-11-2020 Đồng Nai 806,Sóc Trăng 768,Cần Thơ 040 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-11-2020 Bạc Liêu 814,Bến Tre 577,Vũng Tàu 166 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-11-2020 Cà Mau 154,Hồ Chí Minh 781,Đồng Tháp 040 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-11-2020 Kiên Giang 273,Đà Lạt 863,Tiền Giang 748 Miss
31-10-2020 Hồ Chí Minh 964,Bình Phước 456,Hậu Giang 083,Long An 913 Miss
30-10-2020 Bình Dương 363,Trà Vinh 943,Vĩnh Long 039 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 007,Tây Ninh 859,Binh Thuận 713 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 768,Sóc Trăng 537,Cần Thơ 883 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 712,Bến Tre 340,Vũng Tàu 471 Miss
26-10-2020 Cà Mau 985,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 968 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp