Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 545,Bến Tre 006,Vũng Tàu 015 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 824,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 985,Đà Lạt 523,Tiền Giang 682 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 926,Bình Phước 112,Hậu Giang 830,Long An 120 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 193,Trà Vinh 796,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 416,Tây Ninh 313,Binh Thuận 060 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 788,Sóc Trăng 382,Cần Thơ 140 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 576,Bến Tre 347,Vũng Tàu 616 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 555,Hồ Chí Minh 907,Đồng Tháp 716 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 482,Đà Lạt 205,Tiền Giang 020 Nghỉ dịch covid Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 403,Bình Phước 113,Hậu Giang 686,Long An 159 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 564,Trà Vinh 931,Vĩnh Long 315 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 138,Tây Ninh 851,Binh Thuận 696 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 734,Sóc Trăng 017,Cần Thơ 505 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 415,Bến Tre 867,Vũng Tàu 026 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 661,Hồ Chí Minh 202,Đồng Tháp 367 Miss
14-11-2021 Kiên Giang 817,Đà Lạt 508,Tiền Giang 186 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 181,Bình Phước 010,Hậu Giang 888,Long An 040 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 727,Trà Vinh 725,Vĩnh Long 389 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 748,Tây Ninh 260,Binh Thuận 942 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 466,Sóc Trăng 706,Cần Thơ 413 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 684,Bến Tre 426,Vũng Tàu 440 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 306,Hồ Chí Minh 633,Đồng Tháp 919 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 177,Đà Lạt 354,Tiền Giang 642 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 233,Bình Phước 164,Hậu Giang 258,Long An 395 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 543,Trà Vinh 485,Vĩnh Long 749 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 455,Tây Ninh 503,Binh Thuận 172 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 606,Sóc Trăng 735,Cần Thơ 750 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 259,Bến Tre 108,Vũng Tàu 003 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 157,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 061 Miss
31-10-2021 Kiên Giang 513,Đà Lạt 373,Tiền Giang 441 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 718,Bình Phước 730,Hậu Giang 235,Long An 776 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 317,Trà Vinh 277,Vĩnh Long 248 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 554,Tây Ninh 946,Binh Thuận 497 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 640,Sóc Trăng 269,Cần Thơ 535 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 885,Bến Tre 696,Vũng Tàu 670 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 466,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 681 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 031,Đà Lạt 416,Tiền Giang 772 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 782,Bình Phước 266,Hậu Giang 712,Long An 203 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 164,Trà Vinh 059,Vĩnh Long 861 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long