Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 471,Hồ Chí Minh 384,Đồng Tháp 372 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853,Đà Lạt 644,Tiền Giang 836 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 073,Bình Phước 956,Hậu Giang 632,Long An 606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 456,Trà Vinh 951,Vĩnh Long 959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 685,Tây Ninh 179,Binh Thuận 294 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 247,Cần Thơ 592 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 212,Bến Tre 310,Vũng Tàu 201 Miss
03-05-2021 Cà Mau 580,Hồ Chí Minh 230,Đồng Tháp 732 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,
02-05-2021 Kiên Giang 469,Đà Lạt 238,Tiền Giang 552 Win Kiên Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 798,Bình Phước 863,Hậu Giang 599,Long An 792 Miss
30-04-2021 Bình Dương 869,Trà Vinh 379,Vĩnh Long 622 Miss
29-04-2021 An Giang 467,Tây Ninh 690,Binh Thuận 115 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 688,Sóc Trăng 216,Cần Thơ 247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 400,Bến Tre 101,Vũng Tàu 798 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 500,Hồ Chí Minh 616,Đồng Tháp 261 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 441,Đà Lạt 824,Tiền Giang 135 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 273,Bình Phước 706,Hậu Giang 182,Long An 095 Miss
23-04-2021 Bình Dương 609,Trà Vinh 119,Vĩnh Long 204 Win Bình Dương
22-04-2021 An Giang 547,Tây Ninh 065,Binh Thuận 035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 232,Sóc Trăng 970,Cần Thơ 005 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 071,Bến Tre 430,Vũng Tàu 412 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 933,Hồ Chí Minh 910,Đồng Tháp 944 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 067,Đà Lạt 033,Tiền Giang 064 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436,Bình Phước 176,Hậu Giang 901,Long An 108 Win Hồ Chí Minh
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 263 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782,Tây Ninh 864,Binh Thuận 890 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 677,Sóc Trăng 619,Cần Thơ 779 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 888,Bến Tre 062,Vũng Tàu 666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886,Đà Lạt 489,Tiền Giang 678 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833,Bình Phước 827,Hậu Giang 973,Long An 815 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 016,Trà Vinh 850,Vĩnh Long 542 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 739,Tây Ninh 641,Binh Thuận 195 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 417,Cần Thơ 670 Win Đồng Nai,
06-04-2021 Bạc Liêu 472,Bến Tre 790,Vũng Tàu 861 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 751,Hồ Chí Minh 254,Đồng Tháp 718 Miss
04-04-2021 Kiên Giang 942,Đà Lạt 413,Tiền Giang 942 Win Kiên Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946,Bình Phước 644,Hậu Giang 567,Long An 080 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 531,Trà Vinh 293,Vĩnh Long 655 Miss
01-04-2021 An Giang 071,Tây Ninh 827,Binh Thuận 398 Win An Giang