Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Kiên Giang 634,Đà Lạt 895,Tiền Giang 097 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 177,Bình Phước 937,Hậu Giang 421,Long An 446 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 453,Trà Vinh 477,Vĩnh Long 914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 154,Tây Ninh 852,Binh Thuận 245 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-03-2020 Đồng Nai 347,Sóc Trăng 347,Cần Thơ 219 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 354,Bến Tre 500,Vũng Tàu 071 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-03-2020 Cà Mau 791,Hồ Chí Minh 221,Đồng Tháp 293 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-03-2020 Kiên Giang 561,Đà Lạt 025,Tiền Giang 467 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-03-2020 Hồ Chí Minh 391,Bình Phước 467,Hậu Giang 650,Long An 482 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-03-2020 Bình Dương 023,Trà Vinh 658,Vĩnh Long 683 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-03-2020 An Giang 340,Tây Ninh 735,Binh Thuận 912 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-03-2020 Đồng Nai 928,Sóc Trăng 320,Cần Thơ 322 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-03-2020 Bạc Liêu 215,Bến Tre 436,Vũng Tàu 309 Miss
16-03-2020 Cà Mau 340,Hồ Chí Minh 611,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau.Hồ Chí Minh
15-03-2020 Kiên Giang 309,Đà Lạt 190,Tiền Giang 327 Win Kiên Giang
14-03-2020 Hồ Chí Minh 241,Bình Phước 870,Hậu Giang 230,Long An 153 Win Bình Phước
13-03-2020 Bình Dương 682,Trà Vinh 648,Vĩnh Long 109 Win Bình Dương ,Trà Vinh
12-03-2020 An Giang 425,Tây Ninh 495,Binh Thuận 011 Win Bình Thuận
11-03-2020 Đồng Nai 576,Sóc Trăng 617,Cần Thơ 550 Win Đồng Nai ,Sóc Trăng ,Cần Thơ
10-03-2020 Bạc Liêu 465,Bến Tre 163,Vũng Tàu 654 Win Vũng Tàu
09-03-2020 Cà Mau 002,Hồ Chí Minh 892,Đồng Tháp 402 Win Cà Mau
08-03-2020 Kiên Giang 762,Đà Lạt 370,Tiền Giang 119 Miss
07-03-2020 Hồ Chí Minh 706,Bình Phước 6415,Hậu Giang 890,Long An 675 Win Hồ Chí Minh ,Bình Phước
06-03-2020 Bình Dương 886,Trà Vinh 226,Vĩnh Long 309 Win Bình Dương
05-03-2020 An Giang 324,Tây Ninh 642,Binh Thuận 643 Win Bình Thuận
04-03-2020 Đồng Nai 536,Sóc Trăng 190,Cần Thơ 092 Miss
03-03-2020 Bạc Liêu 706,Bến Tre 214,Vũng Tàu 675 Win Bạc Liêu
02-03-2020 Cà Mau 890,Hồ Chí Minh 546,Đồng Tháp 312 Win Đồng Tháp
01-03-2020 Kiên Giang 077,Tiền Giang 839,Đà Lạt 021 Win Kiên Giang,Tiền Giang
29-02-2020 Long An 623,HồChí Minh 618,Hậu Giang 986,Bình Phước 359 Miss
28-02-2020 Bình Dương 620,Trà Vinh 546,Vĩnh Long 147 Win Bình Dương
27-02-2020 An Giang 453,Tây Ninh 321,Binh Thuận 449 Win Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 314,Sóc Trăng 338,Cần Thơ 109 Win Sóc Trăng
25-02-2020 Bạc Liêu 215,Bến Tre 376,Vũng Tàu 370 Win Bến Tre ,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 646,Hồ Chí Minh 112,Đồng Tháp 435 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 646,Đà Lạt 722,Tiền Giang 541 Miss
22-02-2020 Hồ Chí Minh 246,Bình Phước 303,Hậu Giang 120,Long An 509 Win Bình Phước
21-02-2020 Bình Dương 650,Trà Vinh 073,Vĩnh Long 238 Win Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương
20-02-2020 An Giang 252,Tây Ninh 658,Binh Thuận 324 Win Tây Ninh
19-02-2020 Đồng Nai 590,Sóc Trăng 161,Cần Thơ 490 Win Sóc Trăng