Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 991,Sóc Trăng 443,Cần Thơ 158 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 089,Bến Tre 844,Vũng Tàu 582 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 087,Hồ Chí Minh 394,Đồng Tháp 779 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 774,Đà Lạt 613,Tiền Giang 590 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 989,Bình Phước 704,Hậu Giang 305,Long An 197 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 430,Trà Vinh 971,Vĩnh Long 716 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 801,Tây Ninh 377,Binh Thuận 492 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 560,Sóc Trăng 937,Cần Thơ 599 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 898,Bến Tre 073,Vũng Tàu 170 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 796,Hồ Chí Minh 980,Đồng Tháp 032 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 623,Đà Lạt 023,Tiền Giang 581 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 653,Bình Phước 996,Hậu Giang 462,Long An 139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 286,Trà Vinh 904,Vĩnh Long 175 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 758,Tây Ninh 124,Binh Thuận 238 Miss
15-01-2020 Đồng Nai 674,Sóc Trăng 300,Cần Thơ 260 Miss
14-01-2020 Bạc Liêu 124,Bến Tre 895,Vũng Tàu 635 Miss
13-01-2020 Cà Mau 420,Hồ Chí Minh 605,Đồng Tháp 687 Miss
12-01-2020 Kiên Giang 706,Đà Lạt 282,Tiền Giang 460 Miss
11-01-2020 Long An 539,Hồ Chí Minh 621,Hậu Giang 851,Bình Phước 635 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 931,Trà Vinh 860,Vĩnh Long 998 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 880,Bình Thuận 797,Tây Ninh 548 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
08-01-2020 Cần Thơ 545,Đồng Nai 489,Sóc Trăng 961 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 701,Bến Tre 908,Vũng Tàu 628 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 568,Đồng Tháp 897,Hồ Chí Minh 738 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
05-01-2020 Kiên Giang 028,Tiền Giang 679,Đà Lạt 413 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 325,Bình Phước 775,Hậu Giang 890,Long An 324 Win Bình Phước
03-01-2020 Bình Dương 682,Trà Vinh 901,Vĩnh Long 048 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 322,Bình Thuận 698,Tây Ninh 127 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 256,Cần Thơ 968,Sóc Trăng 520 Miss
31-12-2019 Bạc Liêu 313,Bến Tre 357,Vũng Tàu 365 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 164,Đồng Tháp 299,Hồ Chí Minh 102 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 848,Tiền Giang 625,Đà Lạt 981 Win Kiên Giang
28-12-2019 Long An 021,Hồ Chí Minh 719,Hậu Giang 634,Bình Phước 024 Miss
27-12-2019 Bình Dương 880,Trà Vinh 358,Vĩnh Long 889 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-12-2019 Đồng Nai 281,Sóc Trăng 517,Cần Thơ 280 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 720,Bến Tre 989,Vũng Tàu 732 Miss
23-12-2019 Cà Mau 861,Hồ Chí Minh 217,Đồng Tháp 877 Miss
22-12-2019 Kiên Giang 334,Đà Lạt 687,Tiền Giang 917 Miss
21-12-2019 Hồ Chí Minh 395,Bình Phước 174,Hậu Giang 908,Long An 134 Win Hồ Chí Minh
20-12-2019 Bình Dương 290,Trà Vinh 316,Vĩnh Long 579 Miss