NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 268 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 951,Kon Tum 862 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 160,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 889 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 428 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 733,Quảng Bình 336,Quảng Trị 829 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 999 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 477,Quảng Nam 991 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 120,Thừa Thiên Huế 982 Miss
06-06-2021 Khánh Hòa 857,Kon Tum 393 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 442,Ninh Thuận 317 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 366,Quảng Bình 459,Quảng Trị 761 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 539,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-06-2021 Đắc Lắc 983,Quảng Nam 010 Miss
31-05-2021 Phú Yên 895,Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 452,Kon Tum 780 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-05-2021 Đà Nẵng 324,Đắc Nông 799,Quảng Ngãi 928 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-05-2021 Gia Lai 389,Ninh Thuận 282 Miss
27-05-2021 Bình Định 050,Quảng Bình 436,Quảng Trị 712 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 856,Khánh Hòa 010 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-05-2021 Đắc Lắc 452,Quảng Nam 726 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 426,Thừa Thiên Huế 003 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 526,Kon Tum 354 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 794,Đắc Nông 446,Quảng Ngãi 866 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-05-2021 Gia Lai 734,Ninh Thuận 796 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 118,Quảng Bình 849,Quảng Trị 384 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-05-2021 Đà Nẵng 042,Khánh Hòa 642 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 652,Quảng Nam 560 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 792,Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 207,Kon Tum 436 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 332,Đắc Nông 291,Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 802,Ninh Thuận 632 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 372,Quảng Bình 328,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 407,Quảng Nam 800 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 230 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 416,Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 731,Quảng Bình 114,Quảng Trị 826 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 478,Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 984,Kon Tum 793 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 461,Quảng Ngãi 901 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 804 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 003,Quảng Trị 101 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 402,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam