NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 97-30,Bến Tre 04-64,Vũng Tàu 08-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 91-34,Hồ Chí Minh 75-08,Đồng Tháp 46-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 54-67,Đà Lạt 86-76,Tiền Giang 69-40 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 39-35,Bình Phước 30-35,Hậu Giang 21-66,Long An 42-52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 32-17,Trà Vinh 96-37,Vĩnh Long 05-51 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 88-23,Tây Ninh 81-43,Binh Thuận 25-37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 05-36,Sóc Trăng 68-69,Cần Thơ 82-90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 59-29,Bến Tre 62-21,Vũng Tàu 33-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 23-34,Hồ Chí Minh 95-15,Đồng Tháp 83-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 75-76,Đà Lạt 15-56,Tiền Giang 03-06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 08-40,Bình Phước 82-81,Hậu Giang 02-40,Long An 14-65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 40-95,Trà Vinh 97-31,Vĩnh Long 70-94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 63-41,Tây Ninh 03-17,Binh Thuận 11-48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 74-69,Sóc Trăng 00-65,Cần Thơ 19-23 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 02-33,Bến Tre 70-55,Vũng Tàu 60-52 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 69-05,Hồ Chí Minh 23-75,Đồng Tháp 81-53 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 40-97,Đà Lạt 69-61,Tiền Giang 94-40 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 71-49,Bình Phước 95-83,Hậu Giang 43-67,Long An 81-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 38-83,Trà Vinh 56-28,Vĩnh Long 60-86 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 58-77,Tây Ninh 94-02,Binh Thuận 27-21 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 84-22,Sóc Trăng 45-60,Cần Thơ 21-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 45-91,Bến Tre 81-25,Vũng Tàu 25-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 21-05,Hồ Chí Minh 85-44,Đồng Tháp 75-76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 88-14,Đà Lạt 70-87,Tiền Giang 08-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 11-67,Bình Phước 58-84,Hậu Giang 20-41,Long An 47-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 53-74,Trà Vinh 60-90,Vĩnh Long 91-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 54-56,Tây Ninh 05-00,Binh Thuận 40-80 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 29-53,Sóc Trăng 41-66,Cần Thơ 29-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 09-15,Bến Tre 26-09,Vũng Tàu 37-46 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 36-08,Hồ Chí Minh 44-95,Đồng Tháp 99-48 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 73-92,Đà Lạt 34-06,Tiền Giang 67-77 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 00-60,Bình Phước 14-30,Hậu Giang 15-27,Long An 96-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 08-61,Trà Vinh 93-95,Vĩnh Long 32-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 24-98,Tây Ninh 27-68,Binh Thuận 30-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 72-36,Sóc Trăng 94-72,Cần Thơ 42-61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 34-90,Bến Tre 66-65,Vũng Tàu 11-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 41-52,Hồ Chí Minh 05-88,Đồng Tháp 06-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 60-02,Đà Lạt 55-05,Tiền Giang 58-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 43-39,Bình Phước 91-30,Hậu Giang 03-63,Long An 45-44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 87-88,Trà Vinh 40-91,Vĩnh Long 89-33 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long