THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 94-99-96,Sóc Trăng 89-60-73,Cần Thơ 84-90-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 77-19-83,Bến Tre 38-67-57,Vũng Tàu 87-35-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 98-75-68,Hồ Chí Minh 64-95-59,Đồng Tháp 82-16-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 24-21-60,Đà Lạt 38-98-13,Tiền Giang 54-55-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 00-03-30,Bình Phước 32-86-22,Hậu Giang 78-58-26,Long An 35-51-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 37-62-22,Trà Vinh 66-62-35,Vĩnh Long 71-54-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 03-31-00,Tây Ninh 97-69-86,Binh Thuận 24-66-47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 84-81-04,Sóc Trăng 88-21-91,Cần Thơ 79-25-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 05-31-52,Bến Tre 40-32-03,Vũng Tàu 12-37-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 54-30-50,Hồ Chí Minh 43-92-01,Đồng Tháp 50-67-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 28-48-42,Đà Lạt 36-99-87,Tiền Giang 00-25-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 28-16-27,Bình Phước 64-81-15,Hậu Giang 37-99-38,Long An 92-97-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 82-86-62,Trà Vinh 40-85-79,Vĩnh Long 25-07-67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 94-79-05,Tây Ninh 11-56-83,Binh Thuận 29-37-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 39-74-33,Sóc Trăng 61-70-66,Cần Thơ 91-72-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 85-82-56,Bến Tre 63-07-51,Vũng Tàu 45-65-63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 36-58-81,Hồ Chí Minh 51-49-43,Đồng Tháp 77-90-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 73-47-42,Đà Lạt 51-89-78,Tiền Giang 27-50-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 89-73-97,Bình Phước 39-03-77,Hậu Giang 12-07-88,Long An 10-42-22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 48-31-88,Trà Vinh 87-68-10,Vĩnh Long 67-70-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 20-85-53,Tây Ninh 10-48-27,Binh Thuận 50-24-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 17-90-66,Sóc Trăng 88-79-66,Cần Thơ 80-92-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 19-56-04,Bến Tre 67-27-70,Vũng Tàu 19-26-41 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 82-62-89,Hồ Chí Minh 78-67-70,Đồng Tháp 03-29-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 70-27-36,Đà Lạt 85-45-76,Tiền Giang 93-36-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 15-06-85,Bình Phước 12-77-80,Hậu Giang 97-30-60,Long An 33-63-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 29-63-21,Trà Vinh 21-72-77,Vĩnh Long 77-01-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 68-50-00,Tây Ninh 49-79-45,Binh Thuận 07-47-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 48-93-03,Sóc Trăng 77-49-92,Cần Thơ 80-21-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 14-30-45,Bến Tre 08-10-76,Vũng Tàu 73-85-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 98-23-19,Hồ Chí Minh 73-51-32,Đồng Tháp 59-26-08 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 07-83-45,Đà Lạt 94-96-06,Tiền Giang 05-19-36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 76-32-02,Bình Phước 27-98-02,Hậu Giang 26-13-52,Long An 84-56-41 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 96-93-13,Trà Vinh 38-91-99,Vĩnh Long 11-20-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 89-73-67,Tây Ninh 75-97-72,Binh Thuận 89-57-14 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 45-85-32,Sóc Trăng 77-57-16,Cần Thơ 87-60-46 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 05-90-44,Bến Tre 17-60-61,Vũng Tàu 33-38-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 76-01-75,Hồ Chí Minh 79-37-82,Đồng Tháp 30-54-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 70-57-17,Đà Lạt 76-66-88,Tiền Giang 46-66-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 30-56-15,Bình Phước 52-48-29,Hậu Giang 25-99-41,Long An 71-25-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 84-61-92,Trà Vinh 67-29-33,Vĩnh Long 60-93-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 68-60-47,Tây Ninh 29-84-88,Binh Thuận 45-09-30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 88-25-40,Sóc Trăng 14-45-18,Cần Thơ 22-13-40 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 41-31-38,Bến Tre 64-11-36,Vũng Tàu 66-21-57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 87-44-00,Hồ Chí Minh 94-54-61,Đồng Tháp 24-89-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 13-24-98,Đà Lạt 05-94-91,Tiền Giang 22-17-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 43-30-78,Bình Phước 57-03-80,Hậu Giang 35-77-91,Long An 30-26-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 05-86-22,Trà Vinh 06-54-45,Vĩnh Long 29-44-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 35-95-18,Tây Ninh 81-44-84,Binh Thuận 18-72-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 07-60-56,Sóc Trăng 17-11-96,Cần Thơ 26-94-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 88-32-99,Bến Tre 10-94-14,Vũng Tàu 81-72-50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 21-04-29,Hồ Chí Minh 57-84-30,Đồng Tháp 75-64-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 57-22-33,Đà Lạt 83-35-44,Tiền Giang 04-51-42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 97-41-22,Bình Phước 35-96-19,Hậu Giang 19-98-94,Long An 31-40-41 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 63-88-49,Trà Vinh 72-81-41,Vĩnh Long 95-58-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 41-66-84,Tây Ninh 42-86-32,Binh Thuận 06-28-29 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 37-46-34,Sóc Trăng 61-60-25,Cần Thơ 32-83-99 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 09-14-61,Bến Tre 99-04-56,Vũng Tàu 74-44-46 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 82-17-23,Hồ Chí Minh 27-10-75,Đồng Tháp 38-41-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 01-45-82,Đà Lạt 69-95-34,Tiền Giang 85-24-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang