NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 52,Hậu Giang 14,Long An 23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 21,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 33 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 11,Tây Ninh 88,Binh Thuận 96 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 46,Sóc Trăng 78,Cần Thơ 21 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 11,Bến Tre 39,Vũng Tàu 05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 80,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 56,Đà Lạt 79,Tiền Giang 71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 60,Bình Phước 82,Hậu Giang 63,Long An 35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 72,Trà Vinh 16,Vĩnh Long 44 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 01,Tây Ninh 81,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 58,Sóc Trăng 35,Cần Thơ 00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 45,Bến Tre 32,Vũng Tàu 64 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 38,Hồ Chí Minh 78,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 78,Đà Lạt 35,Tiền Giang 68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 43,Bình Phước 70,Hậu Giang 93,Long An 82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 10,Trà Vinh 96,Vĩnh Long 92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 31,Tây Ninh 12,Binh Thuận 05 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 76,Sóc Trăng 37,Cần Thơ 38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 59,Bến Tre 24,Vũng Tàu 44 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 60,Đà Lạt 23,Tiền Giang 53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 79,Hậu Giang 15,Long An 75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 18,Trà Vinh 51,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 84,Tây Ninh 09,Binh Thuận 91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 24,Sóc Trăng 02,Cần Thơ 76 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 65,Bến Tre 58,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 99,Hồ Chí Minh 52,Đồng Tháp 77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 40,Đà Lạt 18,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 10,Bình Phước 81,Hậu Giang 15,Long An 96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 64,Trà Vinh 82,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 50,Tây Ninh 70,Binh Thuận 31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 56,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 66,Bến Tre 02,Vũng Tàu 39 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 80,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 00,Đà Lạt 23,Tiền Giang 89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 85,Bình Phước 28,Hậu Giang 65,Long An 44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 79,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 20,Tây Ninh 09,Binh Thuận 02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 61,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 67,Bến Tre 76,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu