NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 57,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 33,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 70 Miss
10-08-2020 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 83,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 25,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 50,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 68,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 55,Kon Tum 59 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 16,Quảng Bình 94,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-07-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 86,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 42,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
23-07-2020 Bình Định 17,Quảng Bình 45,Quảng Trị 78 Miss
22-07-2020 Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 83 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 09,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc
20-07-2020 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 84,Kon Tum 33 Miss
18-07-2020 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng
17-07-2020 Gia Lai 74,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 58,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 36 Miss
14-07-2020 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 69,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 45,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 18,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 36,Quảng Bình 75,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 36 Miss
07-07-2020 Đắc Lắc 85,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 44,Kon Tum 31 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 54,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 55,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 37,Quảng Bình 30,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 00,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 34,Kon Tum 00 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 61,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 98,Quảng Bình 58,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng
23-06-2020 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 21 Miss
22-06-2020 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-06-2020 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 70 Miss
19-06-2020 Gia Lai 64,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-06-2020 Bình Định 44,Quảng Bình 76,Quảng Trị 73 Win Bình Định
17-06-2020 Đà Nẵng 00,Khánh Hòa 73 Miss