NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
12-12-2019
11-12-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 36,Quảng Bình 47,Quảng Trị 00 Miss
04-12-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 04,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-11-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 07 Miss
28-11-2019 Bình Định 25,Quảng Bình 57,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc
25-11-2019 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 26 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 20,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 89,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-11-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 84,Quảng Trị 88 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-11-2019 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng
19-11-2019 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-11-2019 Phú Yên 53,Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 58 Miss
15-11-2019 Gia Lai 39,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 86,Quảng Trị 24 Miss
13-11-2019 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai
07-11-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 46,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 14 Miss
04-11-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 65,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 76 Miss
01-11-2019 Gia Lai 65,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-10-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai
24-10-2019 Bình Định 61,Quảng Bình 74,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019 Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 86 Miss
21-10-2019 Phú Yên 85,Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019 Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng
15-10-2019 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 60 Miss
13-10-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum