NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 08,Kon Tum 90 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 17,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 74,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-03-2020 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 43 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 33,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 67,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 52,Ninh Thuận 36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 17,Quảng Bình 10,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 74,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-03-2020 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-03-2020 Khánh Hòa 24,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 66,Đắc Nông 78,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-03-2020 Gia Lai 94,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 81,Quảng Bình 20,Quảng Trị 32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-03-2020 Khánh Hòa 71,Đà Nẵng 74 Win Khánh Hòa
10-03-2020 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 37 Miss
09-03-2020 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 29,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-03-2020 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-03-2020 Ninh Thuận 05,Gia Lai 17 Miss
04-03-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-03-2020 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-03-2020 Khánh Hòa 78,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-02-2020 Gia Lai 42,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai
27-02-2020 Bình Định 53,Quảng Bình 50,Quảng Trị 61 Win Bình Định
26-02-2020 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 74,Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 96,Kon Tum 20 Miss
22-02-2020 Đà Nẵng 40,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 73 Miss
21-02-2020 Gia Lai 61,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-02-2020 Đà Nẵng 39,Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 59,Quảng Nam 23 Miss
17-02-2020 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 10 Miss
16-02-2020 Khánh Hòa 21,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 15,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 08,Quảng Bình 88,Quảng Trị 92 Miss
12-02-2020 Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 80 Miss
11-02-2020 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 56 Win Quảng Nam, Đắc Lắc
09-02-2020 Khánh Hòa 29,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-02-2020 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 04 Miss
07-02-2020 Gia Lai 68,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai, Ninh Thuận
06-02-2020 Quảng Bình 70,Bình Định 52,Quảng Trị 72 Win Quảng Bình
05-02-2020 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 96 Miss
03-02-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 98,Kon Tum 87 Miss
31-01-2020 Gia Lai 04,Ninh Thuận 45 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 15,Quảng Bình 82,Quảng Trị 06 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 20,Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 33,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Thừa Thiên Huế 82,Phú Yên 15 Miss
26-01-2020 Khánh Hòa 06,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi