CHỐT CẦU ĐẸP CHÍNH XÁC 99%

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 39,Kon Tum 97 Miss
28-03-2020 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 80,Quảng Bình 12,Quảng Trị 70 Miss
25-03-2020 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 79,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 24,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 29,Quảng Bình 24,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 97 Miss
16-03-2020 Phú Yên 71,Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-03-2020 Khánh Hòa 17,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 44 Miss
13-03-2020 Gia Lai 98,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 64,Quảng Bình 93,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-03-2020 Đà Nẵng 73,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-03-2020 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 44 Miss
09-03-2020 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 07,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-03-2020 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-03-2020 Gia Lai 55,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-03-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 33,Quảng Trị 62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-03-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-03-2020 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-03-2020 Khánh Hòa 82,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-02-2020 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 72,Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-02-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-02-2020 Bình Định 14,Quảng Bình 18,Quảng Trị 54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-02-2020 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 68 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 77,Kon Tum 72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 72,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 90,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-02-2020 Bình Định 51,Quảng Bình 02,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 31 Miss
18-02-2020 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-02-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 92,Quảng Bình 41,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 12 Miss
10-02-2020 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 34 Miss
09-02-2020 Khánh Hòa 29,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa
08-02-2020 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-02-2020 Gia Lai 09,Ninh Thuận 43 Miss
06-02-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 51,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 32 Miss
04-02-2020 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 90 Miss
03-02-2020 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 12 Miss
02-02-2020 Khánh Hòa 34,Kon Tum 99 Win Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 21,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 76,Quảng Trị 48 Miss