Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Đà Nẵng 367,Đắc Nông 676,Quảng Ngãi 757 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-05-2020 Gia Lai 564,Ninh Thuận 249 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-05-2020 Bình Định 373,Quảng Bình 714,Quảng Trị 290 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-05-2020 Đà Nẵng 991,Khánh Hòa 096 Miss
26-05-2020 Đắc Lắc 692,Quảng Nam 268 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-05-2020 Phú Yên 465,Thừa Thiên Huế 040 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-05-2020 Khánh Hòa 726,Kon Tum 668 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-05-2020 Đà Nẵng 189,Đắc Nông 846,Quảng Ngãi 361 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-05-2020 Gia Lai 757,Ninh Thuận 332 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-05-2020 Bình Định 162,Quảng Bình 719,Quảng Trị 426 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-05-2020 Đà Nẵng 338,Khánh Hòa 812 Miss
19-05-2020 Đắc Lắc 733,Quảng Nam 558 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-05-2020 Phú Yên 372,Thừa Thiên Huế 261 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-05-2020 Khánh Hòa 671,Kon Tum 896 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-05-2020 Đà Nẵng 214,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 600 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-05-2020 Gia Lai 021,Ninh Thuận 753 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-05-2020 Bình Định 104,Quảng Bình 573,Quảng Trị 708 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-05-2020 Đà Nẵng 594,Khánh Hòa 729 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-05-2020 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 364 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-05-2020 Phú Yên 359,Thừa Thiên Huế 220 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-05-2020 Khánh Hòa 507,Kon Tum 588 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-05-2020 Đà Nẵng 751,Đắc Nông 293,Quảng Ngãi 320 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-05-2020 Gia Lai 734,Ninh Thuận 134 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-05-2020 Bình Định 436,Quảng Bình 643,Quảng Trị 797 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-05-2020 Đà Nẵng 348,Khánh Hòa 099 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-05-2020 Đắc Lắc 472,Quảng Nam 803 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-05-2020 Phú Yên 213,Thừa Thiên Huế 809 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-05-2020 Kon Tum 167 Win Kon Tum
02-05-2020 Đà Nẵng 884,Đắc Nông 185,Quảng Ngãi 557 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-05-2020 Gia Lai 830,Ninh Thuận 634 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-04-2020 Bình Định 717,Quảng Bình 339,Quảng Trị 242 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-04-2020 Đà Nẵng 125,Khánh Hòa 785 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-04-2020 Đắc Lắc 167,Quảng Nam 545 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-04-2020 Phú Yên 188,Thừa Thiên Huế 307 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-04-2020 Khánh Hòa 991,Kon Tum 823 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-04-2020 Đà Nẵng 486,Đắc Nông 740,Quảng Ngãi 740 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-04-2020 Gia Lai 277,Ninh Thuận 260 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2020 Đắc Lắc 743,Quảng Nam 263 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-03-2020 Phú Yên 591,Thừa Thiên Huế 455 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-03-2020 Khánh Hòa 372,Kon Tum 180 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 415,Đắc Nông 811,Quảng Ngãi 673 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 615,Ninh Thuận 587 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 265,Quảng Bình 414,Quảng Trị 218 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-03-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 476 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 319,Quảng Nam 812 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 759 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 674,Kon Tum 435 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 691,Đắc Nông 232,Quảng Ngãi 147 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 252,Ninh Thuận 424 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 277,Quảng Bình 161,Quảng Trị 941 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 080,Khánh Hòa 676 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 960,Quảng Nam 923 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-03-2020 Phú Yên 162,Thừa Thiên Huế 355 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-03-2020 Khánh Hòa 730,Kon Tum 898 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 034,Đắc Nông 236,Quảng Ngãi 391 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-03-2020 Gia Lai 311,Ninh Thuận 288 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 004,Quảng Bình 477,Quảng Trị 925 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-03-2020 Đà Nẵng 993,Khánh Hòa 291 Win Đà Nẵng
10-03-2020 Đắc Lắc 116,Quảng Nam 367 Miss
09-03-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 361 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế