THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 07-80-66,Tây Ninh 18-14-06,Binh Thuận 90-76-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 33-65-77,Sóc Trăng 74-58-54,Cần Thơ 61-88-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
25-02-2020 Bạc Liêu 14-27-45,Bến Tre 73-85-64,Vũng Tàu 55-83-33 Win Bến Tre
24-02-2020 Cà Mau 06-14-31,Hồ Chí Minh 45-96-65,Đồng Tháp 38-48-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 61-07-34,Đà Lạt 87-67-24,Tiền Giang 07-88-00 Win Kiên Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 94-96-82,Bình Phước 81-09-86,Hậu Giang 71-18-39,Long An 32-57-89 Win Bình Phước,Long An
21-02-2020 Bình Dương 36-24-44,Trà Vinh 17-14-30,Vĩnh Long 39-82-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 15-07-16,Tây Ninh 81-58-09,Binh Thuận 58-17-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 67-16-78,Sóc Trăng 88-27-51,Cần Thơ 15-22-71 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 96-17-13,Bến Tre 62-54-10,Vũng Tàu 71-38-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 23-65-70,Đồng Tháp 04-45-57,Hồ Chí Minh 06-75-90 Miss
16-02-2020 Kiên Giang 92-84-08,Đà Lạt 56-02-97,Tiền Giang 99-22-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 19-11-46,Bình Phước 61-03-45,Hậu Giang 61-45-40,Long An 79-21-85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 09-55-02,Trà Vinh 51-64-72,Vĩnh Long 59-40-86 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 74-41-93,Tây Ninh 22-16-21,Binh Thuận 17-65-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 43-71-34,Sóc Trăng 23-42-70,Cần Thơ 96-85-45 Miss
11-02-2020 Bạc Liêu 35-23-79,Bến Tre 20-17-92,Vũng Tàu 99-86-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 66-15-23,Hồ Chí Minh 11-25-10,Đồng Tháp 88-58-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-02-2020 Kiên Giang 90-56-38,Đà Lạt 00-26-10,Tiền Giang 96-35-65 Miss
08-02-2020 Hồ Chí Minh 74-41-68,Bình Phước 33-86-06,Hậu Giang 40-37-56,Long An 38-05-93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 73-20-02,Trà Vinh 32-62-10,Vĩnh Long 07-61-04 Win Bình Dương
06-02-2020 An Giang 46-98-80,Tây Ninh 54-74-66,Binh Thuận 49-01-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Cần Thơ 10-56-91,Đồng Nai 32-69-81,Sóc Trăng 30-71-92 Miss
04-02-2020 Bạc Liêu 31-44-84,Bến Tre 78-80-95,Vũng Tàu 34-72-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 67-22-31,Hồ Chí Minh 77-72-82,Đồng Tháp 25-63-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-02-2020 Kiên Giang 08-88-71,Đà Lạt 14-86-43,Tiền Giang 87-44-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 78-33-32,Bình Phước 20-28-88,Hậu Giang 99-12-40,Long An 75-43-31 Miss
31-01-2020 Bình Dương 17-99-53,Trà Vinh 81-87-79,Vĩnh Long 09-50-21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 88-70-17,Tây Ninh 79-27-08,Binh Thuận 30-72-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 47-92-41,Sóc Trăng 04-44-66,Cần Thơ 62-20-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 31-89-87,Bến Tre 24-65-43,Vũng Tàu 74-49-89 Miss
27-01-2020 Cà Mau 14-28-79,Hồ Chí Minh 09-33-94,Đồng Tháp 39-96-70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 70-25-44,Đà Lạt 83-52-76,Tiền Giang 22-90-54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 32-13-51,Bình Phước 59-02-05,Hậu Giang 60-32-61,Long An 68-03-95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 41-40-61,Trà Vinh 28-71-21,Vĩnh Long 42-58-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 35-09-26,Tây Ninh 81-28-15,Binh Thuận 80-21-77 Win An Giang,Tây Ninh
22-01-2020 Đồng Nai 02-10-71,Sóc Trăng 86-39-60,Cần Thơ 84-73-88 Win Đồng Nai
21-01-2020 Bạc Liêu 47-96-02,Bến Tre 64-92-02,Vũng Tàu 55-94-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Bạc Liêu 60-04-96,Bến Tre 62-67-57,Vũng Tàu 59-93-65 Miss
19-01-2020 Kiên Giang 50-84-24,Đà Lạt 47-41-43,Tiền Giang 38-78-01 Win Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 29-02-77,Bình Phước 48-42-98,Hậu Giang 64-56-14,Long An 73-67-02 Miss
17-01-2020 Bình Dương 68-79-65,Trà Vinh 30-34-21,Vĩnh Long 74-78-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 29-64-36,Tây Ninh 60-16-18,Binh Thuận 76-26-51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 55-18-48,Sóc Trăng 65-29-02,Cần Thơ 19-71-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 20-59-56,Bến Tre 37-23-76,Vũng Tàu 86-66-03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu