NẠP THẺ VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN NAM

Ngày Giải 8 Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 98,Bến Tre 27,Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 61,Hồ Chí Minh 04,Đồng Tháp 22 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 44,Đà Lạt 90,Tiền Giang 66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 70,Hậu Giang 89,Long An 98 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 07,Trà Vinh 03,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 84,Tây Ninh 17,Binh Thuận 15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 60,Sóc Trăng 48,Cần Thơ 84 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 11,Bến Tre 22,Vũng Tàu 57 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 54,Hồ Chí Minh 25,Đồng Tháp 86 Nghỉ dịch covid Cà Mau
21-11-2021 Kiên Giang 92,Đà Lạt 46,Tiền Giang 36 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 81,Hậu Giang 54,Long An 51 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 64,Trà Vinh 01,Vĩnh Long 76 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 30,Tây Ninh 79,Binh Thuận 16 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 67,Cần Thơ 77 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 87,Bến Tre 95,Vũng Tàu 05 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 66,Đồng Tháp 75 Miss
14-11-2021 Kiên Giang 57,Đà Lạt 67,Tiền Giang 39 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 62,Hậu Giang 85,Long An 34 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 73,Trà Vinh 39,Vĩnh Long 16 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 10,Tây Ninh 14,Binh Thuận 51 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 50,Sóc Trăng 57,Cần Thơ 73 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 13,Bến Tre 60,Vũng Tàu 36 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 47,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 94 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 36,Đà Lạt 56,Tiền Giang 49 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 73,Hậu Giang 40,Long An 99 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 65,Trà Vinh 23,Vĩnh Long 06 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 96,Tây Ninh 62,Binh Thuận 88 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 18,Sóc Trăng 87,Cần Thơ 99 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 69,Bến Tre 37,Vũng Tàu 23 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 14,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 59 Miss
31-10-2021 Kiên Giang 43,Đà Lạt 37,Tiền Giang 03 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 22,Bình Phước 20,Hậu Giang 87,Long An 52 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 79,Trà Vinh 44,Vĩnh Long 13 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 68,Tây Ninh 74,Binh Thuận 57 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 57,Sóc Trăng 71,Cần Thơ 03 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 45,Bến Tre 80,Vũng Tàu 37 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 29 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 84,Đà Lạt 94,Tiền Giang 35 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 91,Bình Phước 15,Hậu Giang 70,Long An 07 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 64,Trà Vinh 46,Vĩnh Long 86 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long