NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Song thủ lô Miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 19-10,Hồ Chí Minh 70-46,Đồng Tháp 81-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 72-38,Đà Lạt 49-75,Tiền Giang 49-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 45-75,Bình Phước 14-42,Hậu Giang 16-64,Long An 39-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 07-87,Trà Vinh 57-00,Vĩnh Long 10-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 89-39,Tây Ninh 88-66,Binh Thuận 31-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 55-58,Sóc Trăng 31-54,Cần Thơ 54-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 49-61,Bến Tre 47-70,Vũng Tàu 80-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 45-18,Hồ Chí Minh 48-46,Đồng Tháp 84-63 Miss
02-05-2021 Kiên Giang 74-69,Đà Lạt 42-03,Tiền Giang 24-57 Win Kiên Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 02-73,Bình Phước 66-80,Hậu Giang 57-58,Long An 49-44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 10-12,Trà Vinh 79-23,Vĩnh Long 49-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 98-32,Tây Ninh 84-66,Binh Thuận 07-87 Miss
28-04-2021 Đồng Nai 95-59,Sóc Trăng 04-88,Cần Thơ 30-02 Win Đồng Nai
27-04-2021 Bạc Liêu 97-22,Bến Tre 67-41,Vũng Tàu 56-39 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 16-76,Hồ Chí Minh 36-41,Đồng Tháp 36-13 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 80-58,Đà Lạt 77-04,Tiền Giang 62-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 18-58,Bình Phước 03-39,Hậu Giang 74-95,Long An 21-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 04-62,Trà Vinh 87-03,Vĩnh Long 02-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 57-90,Tây Ninh 93-52,Binh Thuận 23-41 Miss
21-04-2021 Đồng Nai 14-82,Sóc Trăng 48-83,Cần Thơ 77-82 Win Đồng Nai
20-04-2021 Bạc Liêu 99-05,Bến Tre 57-27,Vũng Tàu 89-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 33-89,Hồ Chí Minh 74-03,Đồng Tháp 95-37 Miss
18-04-2021 Kiên Giang 43-80,Đà Lạt 68-55,Tiền Giang 64-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 92-57,Bình Phước 11-39,Hậu Giang 14-33,Long An 44-29 Miss
16-04-2021 Bình Dương 47-61,Trà Vinh 94-72,Vĩnh Long 67-87 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 46-21,Tây Ninh 75-99,Binh Thuận 19-90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 03-83,Sóc Trăng 93-68,Cần Thơ 57-90 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 67-06,Bến Tre 59-04,Vũng Tàu 27-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 45-63,Hồ Chí Minh 83-67,Đồng Tháp 86-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 79-25,Đà Lạt 11-34,Tiền Giang 34-85 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 81-84,Bình Phước 10-27,Hậu Giang 66-67,Long An 96-26 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 07-90,Trà Vinh 49-52,Vĩnh Long 43-33 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 02-81,Tây Ninh 41-54,Binh Thuận 74-90 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 83-13,Sóc Trăng 04-70,Cần Thơ 35-00 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 31-45,Bến Tre 03-60,Vũng Tàu 79-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 81-36,Hồ Chí Minh 95-78,Đồng Tháp 30-82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 39-01,Đà Lạt 24-61,Tiền Giang 81-64 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 85-92,Bình Phước 58-44,Hậu Giang 91-97,Long An 52-96 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 64-14,Trà Vinh 34-53,Vĩnh Long 28-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 94-70,Tây Ninh 57-87,Binh Thuận 48-98 Miss