NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Song thủ lô Miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 50-48,Trà Vinh 85-48,Vĩnh Long 99-14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 20-55,Tây Ninh 89-67,Binh Thuận 92-02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 00-53,Sóc Trăng 35-08,Cần Thơ 25-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 94-51,Bến Tre 13-88,Vũng Tàu 80-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 74-85,Hồ Chí Minh 02-57,Đồng Tháp 54-17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 05-13,Đà Lạt 30-01,Tiền Giang 04-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 89-09,Bình Phước 68-28,Hậu Giang 52-48,Long An 82-94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 71-58,Trà Vinh 55-88,Vĩnh Long 02-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 71-74,Tây Ninh 64-04,Binh Thuận 10-35 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 51-17,Sóc Trăng 17-77,Cần Thơ 98-44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 83-51,Bến Tre 26-14,Vũng Tàu 51-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 71-79,Hồ Chí Minh 35-84,Đồng Tháp 58-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 56-02,Đà Lạt 90-36,Tiền Giang 25-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 12-61,Bình Phước 09-17,Hậu Giang 91-92,Long An 63-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 08-16,Trà Vinh 43-45,Vĩnh Long 15-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 47-08,Tây Ninh 14-36,Binh Thuận 17-61 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 27-25,Sóc Trăng 05-60,Cần Thơ 38-20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 23-99,Bến Tre 05-83,Vũng Tàu 05-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 54-35,Hồ Chí Minh 90-05,Đồng Tháp 52-50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 59-36,Đà Lạt 28-05,Tiền Giang 04-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 88-67,Bình Phước 51-11,Hậu Giang 40-79,Long An 94-09 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 34-99,Trà Vinh 18-63,Vĩnh Long 97-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 64-54,Tây Ninh 39-92,Binh Thuận 93-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 25-04,Sóc Trăng 12-22,Cần Thơ 73-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 67-81,Bến Tre 96-21,Vũng Tàu 92-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 13-71,Hồ Chí Minh 29-89,Đồng Tháp 64-87 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 14-43,Đà Lạt 02-61,Tiền Giang 87-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 31-05,Bình Phước 18-75,Hậu Giang 02-61,Long An 07-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 68-01,Trà Vinh 60-87,Vĩnh Long 77-90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 10-44,Tây Ninh 54-60,Binh Thuận 52-62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 29-92,Sóc Trăng 40-92,Cần Thơ 21-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 35-17,Bến Tre 57-74,Vũng Tàu 45-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 35-49,Hồ Chí Minh 85-71,Đồng Tháp 38-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 62-85,Đà Lạt 68-29,Tiền Giang 82-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 47-38,Bình Phước 09-73,Hậu Giang 08-05,Long An 69-36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 29-52,Trà Vinh 56-77,Vĩnh Long 61-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 89-80,Tây Ninh 76-42,Binh Thuận 53-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 31-54,Sóc Trăng 16-10,Cần Thơ 63-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 27-19,Bến Tre 54-08,Vũng Tàu 37-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 70-74,Hồ Chí Minh 84-42,Đồng Tháp 86-25 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp