NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 150,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 125,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468,Hồ Chí Minh 345,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104,Đà Lạt 168,Tiền Giang 702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840,Bình Phước 566,Hậu Giang 784,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 487,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760,Tây Ninh 156,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 365,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046,Bến Tre 307,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741,Đà Lạt 531,Tiền Giang 326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361,Bình Phước 353,Hậu Giang 549,Long An 348 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 861,Vĩnh Long 767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204,Tây Ninh 693,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634,Sóc Trăng 760,Cần Thơ 658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 080,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 464,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 324,Hậu Giang 743,Long An 579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164,Tây Ninh 820,Binh Thuận 518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 643,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991,Bến Tre 132,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393,Hồ Chí Minh 330,Đồng Tháp 053 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 798,Đà Lạt 783,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 005,Bình Phước 602,Hậu Giang 883,Long An 549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 941,Trà Vinh 096,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901,Tây Ninh 186,Binh Thuận 241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128,Bến Tre 164,Vũng Tàu 918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837,Hồ Chí Minh 912,Đồng Tháp 096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 196,Đà Lạt 279,Tiền Giang 834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606,Bình Phước 394,Hậu Giang 470,Long An 522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838,Trà Vinh 406,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307,Tây Ninh 481,Binh Thuận 840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299,Sóc Trăng 711,Cần Thơ 330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 346,Bến Tre 265,Vũng Tàu 621 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 319,Hồ Chí Minh 252,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp