SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG: 200.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Khánh Hòa 78-70,Kon Tum 20-65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 52-32,Đắc Nông 58-76,Quảng Ngãi 47-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 51-39,Ninh Thuận 77-61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 67-56,Quảng Bình 89-28,Quảng Trị 14-48 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 94-69,Khánh Hòa 91-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 78-07,Quảng Nam 27-43 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 63-32,Thừa Thiên Huế 59-14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 79-37,Kon Tum 60-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 31-94,Đắc Nông 51-71,Quảng Ngãi 82-07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 07-19,Ninh Thuận 39-18 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 28-03,Quảng Bình 84-30,Quảng Trị 69-58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 21-75,Khánh Hòa 60-46 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 36-16,Quảng Nam 11-30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 95-31,Thừa Thiên Huế 18-27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 64-92,Kon Tum 26-36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 10-97,Đắc Nông 31-63,Quảng Ngãi 26-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 53-49,Ninh Thuận 70-67 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 63-64,Quảng Bình 63-42,Quảng Trị 23-22 Win Bình Định
02-09-2020 Đà Nẵng 84-34,Khánh Hòa 38-78 Miss
01-09-2020 Đắc Lắc 23-45,Quảng Nam 28-80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 89-62,Thừa Thiên Huế 53-45 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 11-71,Kon Tum 69-04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 43-21,Đắc Nông 38-23,Quảng Ngãi 24-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 57-97,Ninh Thuận 23-24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 74-64,Quảng Bình 26-29,Quảng Trị 66-89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 10-31,Khánh Hòa 60-82 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 76-66,Quảng Nam 22-57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 71-66,Thừa Thiên Huế 64-29 Miss
23-08-2020 Khánh Hòa 90-97,Kon Tum 35-28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 41-11,Đắc Nông 04-22,Quảng Ngãi 60-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 91-46,Ninh Thuận 26-81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 75-36,Quảng Bình 38-28,Quảng Trị 56-14 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 85-89,Khánh Hòa 18-76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 87-58,Quảng Nam 69-61 Miss
17-08-2020 Phú Yên 49-30,Thừa Thiên Huế 10-95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 57-37,Kon Tum 05-25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 57-17,Đắc Nông 92-91,Quảng Ngãi 26-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 74-66,Ninh Thuận 11-20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 30-62,Quảng Bình 02-33,Quảng Trị 06-09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 21-86,Khánh Hòa 71-47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 91-36,Quảng Nam 59-48 Win Đắc Lắc
10-08-2020 Phú Yên 13-43,Thừa Thiên Huế 63-87 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 84-14,Kon Tum 23-87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 05-81,Đắc Nông 03-62,Quảng Ngãi 01-98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 44-28,Ninh Thuận 11-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 76-93,Quảng Bình 21-46,Quảng Trị 44-02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 86-62,Khánh Hòa 63-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 18-78,Quảng Nam 03-88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 69-17,Thừa Thiên Huế 84-51 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 92-50,Kon Tum 23-33 Miss