NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 89,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 64,Quảng Bình 31,Quảng Trị 93 Miss
22-09-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 21 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 11,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 49 Miss
17-09-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 93,Quảng Trị 50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 11 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 78,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 63 Miss
10-09-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 24 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 15,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 67 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc
06-09-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 34,Kon Tum 12 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 95 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 38,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 45,Quảng Trị 81 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 71 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 40,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng
27-08-2021 Gia Lai 42,Ninh Thuận 12 Miss
26-08-2021 Bình Định 52,Quảng Bình 31,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 71 Miss
23-08-2021 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 65,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa
21-08-2021 Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 48 Miss
20-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 70 Miss
19-08-2021 Bình Định 00,Quảng Bình 91,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Khánh Hòa 31 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 50,Kon Tum 94 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng
13-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 20,Quảng Trị 35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-08-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 85 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 35,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 19 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 59,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 49,Quảng Bình 27,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 07 Miss
26-07-2021 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 62,Kon Tum 32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 01 Miss
23-07-2021 Gia Lai 33,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 20,Quảng Bình 87,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị