THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đà Nẵng 29-94,Khánh Hòa 91-40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 38-91,Quảng Nam 16-43 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 69-32,Thừa Thiên Huế 94-79 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 86-44,Kon Tum 68-92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 81-41,Đắc Nông 06-36,Quảng Ngãi 24-16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 28-76,Ninh Thuận 43-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 74-93,Quảng Bình 35-46,Quảng Trị 06-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 33-82,Khánh Hòa 58-23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 52-74,Quảng Nam 60-98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 24-76,Thừa Thiên Huế 01-17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 66-16,Kon Tum 38-73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 38-90,Đắc Nông 67-42,Quảng Ngãi 23-24 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 14-93,Ninh Thuận 25-99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 72-52,Quảng Bình 90-47,Quảng Trị 65-38 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 92-99,Khánh Hòa 54-11 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 29-56,Quảng Nam 06-26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 11-71,Thừa Thiên Huế 58-28 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 04-32,Kon Tum 41-96 Win Khánh Hòa
25-07-2020 Đà Nẵng 34-64,Đắc Nông 67-35,Quảng Ngãi 86-91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 89-46,Ninh Thuận 07-24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 98-82,Quảng Bình 55-26,Quảng Trị 85-70 Miss
22-07-2020 Đà Nẵng 45-88,Khánh Hòa 30-72 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 20-37,Quảng Nam 36-78 Miss
20-07-2020 Phú Yên 56-97,Thừa Thiên Huế 27-69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 49-91,Kon Tum 17-91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 35-38,Đắc Nông 64-88,Quảng Ngãi 37-33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-07-2020 Gia Lai 28-77,Ninh Thuận 89-76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 27-93,Quảng Bình 58-40,Quảng Trị 07-30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 53-74,Khánh Hòa 37-93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 30-52,Quảng Nam 41-89 Win Đắc Lắc
13-07-2020 Phú Yên 36-71,Thừa Thiên Huế 01-65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 36-98,Kon Tum 56-88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 88-94,Đắc Nông 65-27,Quảng Ngãi 23-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 18-43,Ninh Thuận 62-34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 35-01,Quảng Bình 74-91,Quảng Trị 85-88 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 17-29,Khánh Hòa 42-96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-07-2020 Đắc Lắc 85-83,Quảng Nam 37-34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 09-65,Thừa Thiên Huế 45-86 Miss
05-07-2020 Khánh Hòa 75-73,Kon Tum 01-20 Win Khánh Hòa
04-07-2020 Đà Nẵng 98-76,Đắc Nông 80-03,Quảng Ngãi 19-47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 47-71,Ninh Thuận 54-99 Win Gia Lai
02-07-2020 Bình Định 04-17,Quảng Bình 86-85,Quảng Trị 40-65 Miss
01-07-2020 Đà Nẵng 36-41,Khánh Hòa 07-17 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 32-52,Quảng Nam 04-16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 31-76,Thừa Thiên Huế 15-94 Miss
28-06-2020 Khánh Hòa 33-20,Kon Tum 31-06 Win Khánh Hòa
27-06-2020 Đà Nẵng 54-37,Đắc Nông 29-04,Quảng Ngãi 02-88 Miss
26-06-2020 Gia Lai 89-71,Ninh Thuận 83-21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 92-55,Quảng Bình 79-56,Quảng Trị 72-35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 08-12,Khánh Hòa 34-22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-06-2020 Đắc Lắc 92-34,Quảng Nam 62-96 Win Quảng Nam
22-06-2020 Phú Yên 21-34,Thừa Thiên Huế 84-29 Miss
21-06-2020 Khánh Hòa 39-07,Kon Tum 60-11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-06-2020 Đà Nẵng 34-23,Đắc Nông 72-75,Quảng Ngãi 47-35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
19-06-2020 Gia Lai 12-16,Ninh Thuận 43-20 Miss
18-06-2020 Bình Định 79-07,Quảng Bình 75-76,Quảng Trị 17-76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-06-2020 Đà Nẵng 44-97,Khánh Hòa 98-96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-06-2020 Đắc Lắc 31-92,Quảng Nam 18-80 Miss
15-06-2020 Phú Yên 46-00,Thừa Thiên Huế 25-00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-06-2020 Khánh Hòa 59-37,Kon Tum 27-81 Win Khánh Hòa,Kon Tum