THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đà Nẵng 57-98,Khánh Hòa 42-60 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 31-69,Quảng Nam 29-36 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-11-2019 Phú Yên 41-71,Thừa Thiên Huế 99-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 02-18,Kon Tum 40-26 Miss
16-11-2019 Đà Nẵng 31-01,Đắc Nông 77-83,Quảng Ngãi 25-17 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 89-87,Ninh Thuận 83-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 24-87,Quảng Bình 70-16,Quảng Trị 23-87 Miss
13-11-2019 Đà Nẵng 87-67,Khánh Hòa 36-81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 67-75,Quảng Nam 97-14 Win Đắc Lắc
11-11-2019 Phú Yên 71-36,Thừa Thiên Huế 34-62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 37-66,Kon Tum 68-03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 86-53,Đắc Nông 80-11,Quảng Ngãi 23-56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 88-17,Ninh Thuận 73-60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 65-39,Quảng Bình 94-71,Quảng Trị 27-77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 28-30,Khánh Hòa 39-05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 86-70,Quảng Nam 99-56 Miss
04-11-2019 Phú Yên 10-99,Thừa Thiên Huế 38-32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 06-99,Kon Tum 94-34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 21-10,Đắc Nông 85-17,Quảng Ngãi 05-07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-11-2019 Gia Lai 81-71,Ninh Thuận 20-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 37-07,Quảng Bình 31-17,Quảng Trị 64-46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 34-75,Khánh Hòa 15-22 Miss
29-10-2019 Đắc Lắc 66-76,Quảng Nam 94-13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 69-46,Thừa Thiên Huế 03-82 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 14-32,Kon Tum 81-69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 72-90,Đắc Nông 76-84,Quảng Ngãi 68-92 Miss
25-10-2019 Gia Lai 74-49,Ninh Thuận 22-80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019 Bình Định 47-76,Quảng Bình 45-64,Quảng Trị 22-49 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019 Đà Nẵng 48-49,Khánh Hòa 64-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019 Đắc Lắc 31-64,Quảng Nam 95-41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 58-98,Thừa Thiên Huế 94-11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019 Khánh Hòa 00-57,Kon Tum 84-75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 15-90,Đắc Nông 87-66,Quảng Ngãi 44-61 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019 Gia Lai 56-73,Ninh Thuận 42-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019 Bình Định 36-13,Quảng Bình 11-80,Quảng Trị 47-19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 20-94,Khánh Hòa 14-48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019 Đắc Lắc 39-70,Quảng Nam 89-21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 68-54,Thừa Thiên Huế 20-86 Miss
13-10-2019 Khánh Hòa 92-46,Kon Tum 87-69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 20-84,Đắc Nông 84-30,Quảng Ngãi 12-82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-10-2019 Gia Lai 11-98,Ninh Thuận 66-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 28-57,Quảng Bình 39-20,Quảng Trị 17-94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 86-44,Khánh Hòa 57-94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 02-34,Quảng Nam 89-21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 01-53,Thừa Thiên Huế 99-98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 06-42,Kon Tum 87-01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 04-77,Đắc Nông 41-28,Quảng Ngãi 22-65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 03-37,Ninh Thuận 55-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 57-44,Quảng Bình 54-04,Quảng Trị 65-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 10-23,Khánh Hòa 09-13 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 86-79,Quảng Nam 10-93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 28-97,Thừa Thiên Huế 81-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 55-79,Kon Tum 25-63 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 55-23,Đắc Nông 66-76,Quảng Ngãi 65-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 47-73,Ninh Thuận 85-81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 78-46,Quảng Bình 33-28,Quảng Trị 13-32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 51-15,Khánh Hòa 67-66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 32-58,Quảng Nam 00-53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 91-31,Thừa Thiên Huế 19-82 Miss
22-09-2019 Khánh Hòa 37-94,Kon Tum 05-46 Win Khánh Hòa,Kon Tum