Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 56,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 85,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 68,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 80,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 83,Ninh Thuận 03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 24,Quảng Bình 95,Quảng Trị 41 Win Bình Định
15-01-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 29 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
14-01-2020 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 63 Miss
13-01-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa.Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 30,Quảng Ngãi 12,Đắc Nông 36 Miss
10-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai
09-01-2020 Bình Định 81,Quảng Bình 36,Quảng Trị 74 Miss
08-01-2020 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 27 Miss
06-01-2020 Thừa Thiên Huế 89,Phú Yên 76 Miss
05-01-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 68,Đà Nẵng 19 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 698,Ninh Thuận 306 Miss
02-01-2020 Quảng Bình 17,Bình Định 21,Quảng Trị 36 Win Quảng Bình
01-01-2020 Khánh Hòa 48,Đà Nẵng 60 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
30-12-2019 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 58 Miss
28-12-2019 Đà Nẵng 59,Quảng Ngãi 22,Đắc Nông 30 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 35,Quảng Bình 87,Quảng Trị 06 Miss
25-12-2019 Khánh Hòa 85,Đà Nẵng 92 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Thừa Thiên Huế 00,Phú Yên 21 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 24 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 23,Đà Nẵng 85,Đắc Nông 15 Miss
20-12-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 53,Quảng Bình 19,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 86 Miss
16-12-2019 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 26 Miss
14-12-2019 Quảng Ngãi 71,Đà Nẵng 98,Đắc Nông 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 03,Quảng Bình 23,Quảng Trị 34 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 98 Miss
10-12-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc
09-12-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 17,Quảng Bình 80,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc
02-12-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
30-11-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 94,Quảng Bình 48,Quảng Trị 20 Miss