Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 12,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 82,Quảng Bình 02,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-03-2020 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 79,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 24,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 29,Quảng Bình 24,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-03-2020 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 07 Miss
15-03-2020 Khánh Hòa 54,Kon Tum 97 Win Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 29,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng ,Đắc Nông
13-03-2020 Ninh Thuận 26,Gia Lai 08 Miss
12-03-2020 Bình Định 64,Quảng Bình 93,Quảng Trị 12 Win Bình Định ,Quảng Bình
11-03-2020 Đà Nẵng 73,Khánh Hòa 21 Miss
10-03-2020 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 15 Miss
09-03-2020 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-03-2020 Khánh Hòa 07,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa.Kon Tum
07-03-2020 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 09 Win Đà Nẵng
06-03-2020 Ninh Thuận 84,Gia Lai 24 Miss
05-03-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 10,Quảng Trị 62 Win Bình Định ,Quảng Trị
04-03-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng
03-03-2020 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 93 Win Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 51,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-02-2020 Quảng Ngãi 02,Đà Nẵng 32,Đắc Nông 41 Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng
28-02-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 97 Win Ninh Thuận
27-02-2020 Định 24,Quảng Bình 65,Quảng Trị 18 Miss
26-02-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 05 Win Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc
24-02-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 19,Kon Tum 19 Miss
22-02-2020 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 21 Miss
21-02-2020 Gia Lai 90,Ninh Thuận 21 Win Gia Lai
20-02-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 02,Quảng Trị 16 Win Quảng Bình ,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng
18-02-2020 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 89 Miss
17-02-2020 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 54 Miss
15-02-2020 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 54,Ninh Thuận 89 Miss
13-02-2020 Bình Định 92,Quảng Bình 41,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 32 Miss
11-02-2020 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 69 Win Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 01,Kon Tum 24 Miss
08-02-2020 Quảng Ngãi 03,Đà Nẵng 25,Đắc Nông 65 Miss
07-02-2020 Gia Lai 01,Ninh Thuận 89 Win Gia Lai
06-02-2020 Quảng Bình 51,Bình Định 23,Quảng Trị 19 Win Quảng Bình
05-02-2020 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 12,Quảng Nam 81 Miss
02-02-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa.Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng
31-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 17 Miss
30-01-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 87,Quảng Trị 36 Win Bình Định
29-01-2020 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 37,Quảng Nam 11 Miss
27-01-2020 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 24 Miss