THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Đắc Lắc 40-98,Quảng Nam 86-46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-01-2022 Phú Yên 15-05,Thừa Thiên Huế 67-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-01-2022 Khánh Hòa 66-69,Kon Tum 04-07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-01-2022 Đà Nẵng 28-21,Đắc Nông 68-54,Quảng Ngãi 35-59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-01-2022 Gia Lai 02-28,Ninh Thuận 65-44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-01-2022 Bình Định 98-80,Quảng Bình 12-30,Quảng Trị 91-41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-01-2022 Đà Nẵng 51-03,Khánh Hòa 63-76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-01-2022 Đắc Lắc 53-61,Quảng Nam 34-04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-01-2022 Phú Yên 97-93,Thừa Thiên Huế 92-88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-01-2022 Khánh Hòa 49-50,Kon Tum 32-13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-01-2022 Đà Nẵng 09-00,Đắc Nông 38-52,Quảng Ngãi 90-02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-01-2022 Gia Lai 56-50,Ninh Thuận 91-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-01-2022 Bình Định 78-36,Quảng Bình 45-50,Quảng Trị 86-60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-01-2022 Đà Nẵng 34-67,Khánh Hòa 13-94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-01-2022 Đắc Lắc 55-33,Quảng Nam 67-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-01-2022 Phú Yên 95-61,Thừa Thiên Huế 56-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-01-2022 Khánh Hòa 17-56,Kon Tum 39-27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-01-2022 Đà Nẵng 31-56,Đắc Nông 62-48,Quảng Ngãi 75-46 Miss
07-01-2022 Gia Lai 82-69,Ninh Thuận 03-14 Win Gia Lai
06-01-2022 Bình Định 29-77,Quảng Bình 83-79,Quảng Trị 54-30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-01-2022 Đà Nẵng 33-60,Khánh Hòa 24-65 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-01-2022 Đắc Lắc 66-83,Quảng Nam 22-35 Miss
03-01-2022 Phú Yên 03-73,Thừa Thiên Huế 05-46 Win Phú Yên
02-01-2022 Khánh Hòa 69-26,Kon Tum 58-98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-01-2022 Đà Nẵng 24-04,Đắc Nông 57-49,Quảng Ngãi 16-21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-12-2021 Gia Lai 91-49,Ninh Thuận 29-40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-12-2021 Bình Định 70-75,Quảng Bình 80-92,Quảng Trị 25-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-12-2021 Đà Nẵng 76-89,Khánh Hòa 36-31 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-12-2021 Đắc Lắc 64-16,Quảng Nam 90-48 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-12-2021 Phú Yên 93-84,Thừa Thiên Huế 46-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-12-2021 Khánh Hòa 50-05,Kon Tum 91-24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-12-2021 Đà Nẵng 64-76,Đắc Nông 65-75,Quảng Ngãi 94-70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-12-2021 Gia Lai 32-45,Ninh Thuận 49-27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-12-2021 Bình Định 96-67,Quảng Bình 58-38,Quảng Trị 03-34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-12-2021 Đà Nẵng 09-18,Khánh Hòa 68-07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-12-2021 Đắc Lắc 31-62,Quảng Nam 78-45 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-12-2021 Phú Yên 35-36,Thừa Thiên Huế 87-55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-12-2021 Khánh Hòa 32-00,Kon Tum 48-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-12-2021 Đà Nẵng 32-88,Đắc Nông 09-72,Quảng Ngãi 27-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-12-2021 Gia Lai 79-78,Ninh Thuận 52-13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-12-2021 Bình Định 12-48,Quảng Bình 76-71,Quảng Trị 23-09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-12-2021 Đà Nẵng 51-88,Khánh Hòa 67-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-12-2021 Đắc Lắc 34-75,Quảng Nam 20-18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-12-2021 Phú Yên 95-13,Thừa Thiên Huế 68-88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-12-2021 Khánh Hòa 24-43,Kon Tum 80-63 Win Khánh Hòa,Kon Tum