NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 68,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 44,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 17,Quảng Bình 17,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 91 Miss
07-06-2021 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa
05-06-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 38 Miss
04-06-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 59,Quảng Bình 64,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 12 Miss
01-06-2021 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc
31-05-2021 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-05-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 66 Miss
28-05-2021 Gia Lai 75,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai
27-05-2021 Bình Định 10,Quảng Bình 54,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 32 Miss
25-05-2021 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 98,Kon Tum 26 Miss
22-05-2021 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
21-05-2021 Gia Lai 05,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 40,Quảng Bình 83,Quảng Trị 94 Miss
19-05-2021 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 51 Miss
16-05-2021 Khánh Hòa 79,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng
14-05-2021 Gia Lai 00,Ninh Thuận 55 Miss
13-05-2021 Bình Định 60,Quảng Bình 17,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 27 Miss
09-05-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa
08-05-2021 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 93,Ninh Thuận 23 Miss
06-05-2021 Bình Định 61,Quảng Bình 44,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 87 Miss
03-05-2021 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 05 Miss
29-04-2021 Bình Định 88,Quảng Bình 68,Quảng Trị 61 Win Bình Định
28-04-2021 Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 90,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 15 Miss
23-04-2021 Gia Lai 76,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai
22-04-2021 Bình Định 96,Quảng Bình 03,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 87 Miss
20-04-2021 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 51,Kon Tum 33 Miss
17-04-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng