NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Bạc Liêu 61-09,Bến Tre 19-23,Vũng Tàu 77-52 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-11-2020 Cà Mau 81-06,Hồ Chí Minh 52-04,Đồng Tháp 92-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-11-2020 Kiên Giang 81-64,Đà Lạt 92-13,Tiền Giang 45-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 63-81,Bình Phước 73-28,Hậu Giang 67-75,Long An 54-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-11-2020 Bình Dương 37-57,Trà Vinh 54-37,Vĩnh Long 74-46 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-11-2020 An Giang 29-33,Tây Ninh 26-25,Binh Thuận 04-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-11-2020 Đồng Nai 32-72,Sóc Trăng 08-37,Cần Thơ 25-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 71-93,Bến Tre 84-88,Vũng Tàu 01-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 29-27,Hồ Chí Minh 99-50,Đồng Tháp 78-45 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 20-66,Đà Lạt 12-55,Tiền Giang 95-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-11-2020 Hồ Chí Minh 54-31,Bình Phước 98-82,Hậu Giang 82-89,Long An 62-68 Win Hồ Chí Minh
20-11-2020 Bình Dương 86-38,Trà Vinh 77-05,Vĩnh Long 95-38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-11-2020 An Giang 90-47,Tây Ninh 66-39,Binh Thuận 07-84 Miss
18-11-2020 Đồng Nai 31-14,Sóc Trăng 18-09,Cần Thơ 40-32 Miss
17-11-2020 Bạc Liêu 50-35,Bến Tre 27-00,Vũng Tàu 30-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-11-2020 Cà Mau 03-99,Hồ Chí Minh 69-19,Đồng Tháp 90-24 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 02-36,Đà Lạt 58-31,Tiền Giang 93-88 Win Kiên Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 21-05,Bình Phước 53-16,Hậu Giang 01-88,Long An 80-48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-11-2020 Bình Dương 47-28,Trà Vinh 06-84,Vĩnh Long 39-38 Miss
12-11-2020 An Giang 74-68,Tây Ninh 02-34,Binh Thuận 72-06 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-11-2020 Đồng Nai 84-01,Sóc Trăng 07-84,Cần Thơ 80-57 Win Đồng Nai
10-11-2020 Bạc Liêu 41-70,Bến Tre 06-45,Vũng Tàu 51-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-11-2020 Cà Mau 12-27,Hồ Chí Minh 37-94,Đồng Tháp 14-51 Miss
08-11-2020 Kiên Giang 16-76,Đà Lạt 29-07,Tiền Giang 88-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-11-2020 Hồ Chí Minh 73-14,Bình Phước 36-84,Hậu Giang 11-29,Long An 15-17 Miss
06-11-2020 Bình Dương 29-15,Trà Vinh 49-27,Vĩnh Long 22-81 Win Bình Dương
05-11-2020 An Giang 14-36,Tây Ninh 73-83,Binh Thuận 83-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-11-2020 Đồng Nai 27-70,Sóc Trăng 68-00,Cần Thơ 90-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-11-2020 Bạc Liêu 21-40,Bến Tre 75-53,Vũng Tàu 66-61 Miss
02-11-2020 Cà Mau 54-96,Hồ Chí Minh 48-31,Đồng Tháp 54-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-11-2020 Kiên Giang 69-23,Đà Lạt 26-90,Tiền Giang 13-47 Win Kiên Giang
31-10-2020 Hồ Chí Minh 80-04,Bình Phước 35-61,Hậu Giang 39-49,Long An 98-60 Miss
30-10-2020 Bình Dương 89-30,Trà Vinh 84-74,Vĩnh Long 16-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 87-05,Tây Ninh 16-84,Binh Thuận 14-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 51-03,Sóc Trăng 27-18,Cần Thơ 66-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 40-21,Bến Tre 14-80,Vũng Tàu 55-91 Miss
26-10-2020 Cà Mau 70-82,Hồ Chí Minh 17-95,Đồng Tháp 01-27 Win Cà Mau
25-10-2020 Kiên Giang 11-65,Đà Lạt 78-24,Tiền Giang 82-60 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 21-73,Bình Phước 68-19,Hậu Giang 93-24,Long An 15-07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 75-74,Trà Vinh 46-66,Vĩnh Long 11-53 Miss