NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Bình Dương 21-94,Trà Vinh 63-18,Vĩnh Long 99-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-12-2022 An Giang 23-62,Tây Ninh 80-09,Binh Thuận 04-98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 36-62,Sóc Trăng 96-72,Cần Thơ 05-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 82-81,Bến Tre 40-85,Vũng Tàu 59-00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 13-11,Hồ Chí Minh 64-10,Đồng Tháp 51-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 98-72,Đà Lạt 10-30,Tiền Giang 76-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 99-37,Bình Phước 89-30,Hậu Giang 84-16,Long An 35-02 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 95-80,Trà Vinh 40-90,Vĩnh Long 84-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 37-77,Tây Ninh 37-08,Binh Thuận 78-85 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 59-38,Sóc Trăng 44-43,Cần Thơ 08-74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 24-89,Bến Tre 51-85,Vũng Tàu 32-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 03-86,Hồ Chí Minh 87-78,Đồng Tháp 68-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 38-99,Đà Lạt 64-75,Tiền Giang 89-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 81-87,Bình Phước 51-06,Hậu Giang 33-19,Long An 07-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 35-22,Trà Vinh 64-33,Vĩnh Long 28-77 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 45-87,Tây Ninh 66-40,Binh Thuận 35-38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 93-07,Sóc Trăng 36-80,Cần Thơ 76-60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 32-24,Bến Tre 61-26,Vũng Tàu 12-18 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 25-24,Hồ Chí Minh 45-15,Đồng Tháp 00-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 69-84,Đà Lạt 08-53,Tiền Giang 55-89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 31-37,Bình Phước 73-60,Hậu Giang 86-98,Long An 83-56 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 36-11,Trà Vinh 34-65,Vĩnh Long 85-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 09-75,Tây Ninh 35-36,Binh Thuận 81-59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 91-43,Sóc Trăng 08-35,Cần Thơ 02-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 19-64,Bến Tre 55-79,Vũng Tàu 48-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 05-86,Hồ Chí Minh 78-26,Đồng Tháp 16-99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 44-60,Đà Lạt 61-42,Tiền Giang 79-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 64-42,Bình Phước 17-99,Hậu Giang 48-03,Long An 27-33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 65-33,Trà Vinh 00-17,Vĩnh Long 77-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 05-69,Tây Ninh 90-16,Binh Thuận 75-60 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 40-64,Sóc Trăng 34-16,Cần Thơ 81-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 50-25,Bến Tre 99-93,Vũng Tàu 89-15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 46-40,Hồ Chí Minh 96-81,Đồng Tháp 12-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 65-87,Đà Lạt 09-39,Tiền Giang 23-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 17-75,Bình Phước 12-67,Hậu Giang 25-26,Long An 39-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 12-93,Trà Vinh 40-50,Vĩnh Long 27-33 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 99-11,Tây Ninh 64-27,Binh Thuận 89-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 63-51,Sóc Trăng 54-16,Cần Thơ 88-16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 15-98,Bến Tre 95-19,Vũng Tàu 44-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 77-67,Hồ Chí Minh 17-96,Đồng Tháp 16-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp