NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827,Tây Ninh 150,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 125,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468,Hồ Chí Minh 345,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405,Đà Lạt 770,Tiền Giang 702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840,Bình Phước 566,Hậu Giang 784,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 785,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 156,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046,Bến Tre 307,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080,Đà Lạt 531,Tiền Giang 551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912,Bình Phước 330,Hậu Giang 753,Long An 904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 969,Vĩnh Long 767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451,Tây Ninh 693,Binh Thuận 900 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427,Sóc Trăng 760,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 080,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 434,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 324,Hậu Giang 743,Long An 742 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164,Tây Ninh 820,Binh Thuận 518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323,Sóc Trăng 946,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 593,Bến Tre 556,Vũng Tàu 329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 813,Hồ Chí Minh 330,Đồng Tháp 098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 798,Đà Lạt 783,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317,Bình Phước 602,Hậu Giang 086,Long An 244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491,Trà Vinh 096,Vĩnh Long 006 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901,Tây Ninh 620,Binh Thuận 241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 542,Bến Tre 254,Vũng Tàu 918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996,Hồ Chí Minh 785,Đồng Tháp 936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468,Đà Lạt 279,Tiền Giang 834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438,Bình Phước 394,Hậu Giang 470,Long An 806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838,Trà Vinh 714,Vĩnh Long 146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 846,Tây Ninh 642,Binh Thuận 485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961,Sóc Trăng 003,Cần Thơ 330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 346,Bến Tre 992,Vũng Tàu 701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 724,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp