Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-12-2020 Gia Lai 381,Ninh Thuận 578 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 015,Quảng Bình 166,Quảng Trị 152 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-12-2020 Đà Nẵng 827,Khánh Hòa 052 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-12-2020 Đắc Lắc 744,Quảng Nam 074 Miss
30-11-2020 Phú Yên 862,Thừa Thiên Huế 731 Win Phú Yên
29-11-2020 Khánh Hòa 148,Kon Tum 583 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 520,Đắc Nông 302,Quảng Ngãi 523 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-11-2020 Gia Lai 241,Ninh Thuận 750 Miss
26-11-2020 Bình Định 962,Quảng Bình 853,Quảng Trị 249 Miss
25-11-2020 Đà Nẵng 430,Khánh Hòa 108 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 509,Quảng Nam 419 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-11-2020 Phú Yên 213,Thừa Thiên Huế 091 Miss
22-11-2020 Khánh Hòa 733,Kon Tum 782 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-11-2020 Đà Nẵng 094,Đắc Nông 905,Quảng Ngãi 718 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-11-2020 Gia Lai 325,Ninh Thuận 441 Win Gia Lai
19-11-2020 Bình Định 785,Quảng Bình 388,Quảng Trị 765 Miss
18-11-2020 Đà Nẵng 134,Khánh Hòa 998 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-11-2020 Đắc Lắc 971,Quảng Nam 350 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-11-2020 Phú Yên 918,Thừa Thiên Huế 034 Miss
15-11-2020 Khánh Hòa 232,Kon Tum 846 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-11-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 270,Quảng Ngãi 007 Win Đà Nẵng
13-11-2020 Gia Lai 363,Ninh Thuận 458 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-11-2020 Bình Định 317,Quảng Bình 514,Quảng Trị 922 Miss
11-11-2020 Đà Nẵng 967,Khánh Hòa 711 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-11-2020 Đắc Lắc 597,Quảng Nam 162 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-11-2020 Phú Yên 028,Thừa Thiên Huế 801 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-11-2020 Khánh Hòa 099,Kon Tum 322 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-11-2020 Đà Nẵng 605,Đắc Nông 283,Quảng Ngãi 111 Miss
06-11-2020 Gia Lai 448,Ninh Thuận 971 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-11-2020 Bình Định 859,Quảng Bình 954,Quảng Trị 667 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-11-2020 Đà Nẵng 286,Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-11-2020 Đắc Lắc 346,Quảng Nam 986 Miss
02-11-2020 Phú Yên 777,Thừa Thiên Huế 270 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-11-2020 Khánh Hòa 991,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-10-2020 Đà Nẵng 980,Đắc Nông 570,Quảng Ngãi 191 Miss
30-10-2020 Gia Lai 553,Ninh Thuận 299 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-10-2020 Bình Định 236,Quảng Bình 795,Quảng Trị 261 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-10-2020 Đà Nẵng 892,Khánh Hòa 281 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-10-2020 Đắc Lắc 312,Quảng Nam 551 Miss
26-10-2020 Phú Yên 108,Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 615,Kon Tum 988 Miss
24-10-2020 Đà Nẵng 978,Đắc Nông 271,Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng
23-10-2020 Gia Lai 750,Ninh Thuận 642 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 348,Quảng Bình 919,Quảng Trị 271 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 061,Khánh Hòa 205 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 262,Quảng Nam 684 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 203,Thừa Thiên Huế 275 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 960,Kon Tum 146 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 251,Quảng Ngãi 954 Win Đà Nẵng
16-10-2020 Gia Lai 917,Ninh Thuận 312 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 327,Quảng Bình 601,Quảng Trị 708 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 054,Khánh Hòa 511 Miss
13-10-2020 Đắc Lắc 405,Quảng Nam 645 Miss
12-10-2020 Phú Yên 551,Thừa Thiên Huế 904 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 657,Kon Tum 532 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 569,Đắc Nông 937,Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng
09-10-2020 Gia Lai 681,Ninh Thuận 810 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 724,Quảng Bình 916,Quảng Trị 686 Miss
07-10-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 688 Win Đà Nẵng
06-10-2020 Đắc Lắc 221,Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc,Quảng Nam