Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 332,Kon Tum 230 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 257,Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 826,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 731,Quảng Bình 048,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 669,Khánh Hòa 639 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 711 Miss
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 984,Kon Tum 793 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 461,Quảng Ngãi 901 Miss
30-04-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 626 Win Gia Lai
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 656,Quảng Trị 101 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 022,Khánh Hòa 843 Miss
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 844,Thừa Thiên Huế 103 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 881,Kon Tum 217 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 463 Miss
23-04-2021 Gia Lai 054,Ninh Thuận 780 Win Gia Lai
22-04-2021 Bình Định 558,Quảng Bình 080,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 178,Khánh Hòa 318 Miss
20-04-2021 Đắc Lắc 836,Quảng Nam 772 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 317,Kon Tum 031 Miss
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 060,Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng
16-04-2021 Gia Lai 961,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 250,Quảng Bình 144,Quảng Trị 737 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 331,Khánh Hòa 868 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 796 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 146,Thừa Thiên Huế 781 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 633,Kon Tum 989 Miss
10-04-2021 Đà Nẵng 835,Đắc Nông 971,Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng
09-04-2021 Gia Lai 880,Ninh Thuận 570 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 147,Quảng Trị 697 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 653 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 099,Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 106,Thừa Thiên Huế 735 Miss
04-04-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 829 Win Khánh Hòa
03-04-2021 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 826,Quảng Ngãi 647 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 209,Ninh Thuận 276 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 107,Quảng Trị 349 Miss
31-03-2021 Đà Nẵng 598,Khánh Hòa 383 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 918,Quảng Nam 351 Miss
29-03-2021 Phú Yên 973,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 368,Kon Tum 877 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 369,Đắc Nông 281,Quảng Ngãi 589 Miss
26-03-2021 Gia Lai 247,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai
25-03-2021 Bình Định 262,Quảng Bình 432,Quảng Trị 390 Miss
24-03-2021 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 684,Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 197,Thừa Thiên Huế 022 Miss
21-03-2021 Khánh Hòa 122,Kon Tum 335 Win Khánh Hòa
20-03-2021 Đà Nẵng 544,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 268,Ninh Thuận 496 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 561,Quảng Bình 363,Quảng Trị 239 Miss
17-03-2021 Đà Nẵng 980,Khánh Hòa 479 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 360,Quảng Nam 138 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 613 Miss
14-03-2021 Khánh Hòa 290,Kon Tum 647 Win Khánh Hòa
13-03-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 453,Quảng Ngãi 370 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 023,Ninh Thuận 180 Miss