Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 173 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 876,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 435,Quảng Bình 421,Quảng Trị 126 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 179,Quảng Nam 229 Miss
26-07-2021 Phú Yên 281,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 031,Kon Tum 397 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 158,Quảng Ngãi 829 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 346,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 254,Quảng Bình 667,Quảng Trị 729 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 135,Khánh Hòa 221 Miss
20-07-2021 Đắc Lắc 208,Quảng Nam 212 Win Đắc Lắc
19-07-2021 Phú Yên 695,Thừa Thiên Huế 060 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 416,Kon Tum 157 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 152,Quảng Ngãi 897 Miss
16-07-2021 Gia Lai 990,Ninh Thuận 238 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 277,Quảng Bình 995,Quảng Trị 507 Win Bình Định
14-07-2021 Đà Nẵng 334,Khánh Hòa 367 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 712,Quảng Nam 506 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 478,Thừa Thiên Huế 680 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 172,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 912,Quảng Ngãi 913 Miss
09-07-2021 Gia Lai 769,Ninh Thuận 123 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 303,Quảng Bình 667,Quảng Trị 004 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 653,Khánh Hòa 934 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 814,Quảng Nam 773 Miss
05-07-2021 Phú Yên 498,Thừa Thiên Huế 571 Miss
04-07-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 300,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 064 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 059,Ninh Thuận 920 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 360,Quảng Bình 770,Quảng Trị 207 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 744,Khánh Hòa 827 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 073,Quảng Nam 123 Miss
28-06-2021 Phú Yên 646,Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 101,Kon Tum 215 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 121,Đắc Nông 739,Quảng Ngãi 742 Miss
25-06-2021 Gia Lai 359,Ninh Thuận 942 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 070,Quảng Bình 816,Quảng Trị 134 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 171,Khánh Hòa 695 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 181,Quảng Nam 155 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 797,Thừa Thiên Huế 195 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 754,Kon Tum 623 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 313,Quảng Ngãi 213 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 915,Ninh Thuận 729 Win Gia Lai
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 581,Quảng Trị 599 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 170,Khánh Hòa 737 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 215,Thừa Thiên Huế 001 Miss
13-06-2021 Khánh Hòa 870,Kon Tum 847 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 229,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 338 Win Đà Nẵng
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 428 Miss
10-06-2021 Bình Định 132,Quảng Bình 716,Quảng Trị 829 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 991 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 352,Thừa Thiên Huế 189 Miss
06-06-2021 Khánh Hòa 857,Kon Tum 393 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 154,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 317 Miss
03-06-2021 Bình Định 366,Quảng Bình 459,Quảng Trị 219 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 025,Khánh Hòa 451 Miss