Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đà Nẵng 266,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 014,Quảng Nam 449 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 893,Thừa Thiên Huế 872 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 281,Kon Tum 121 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 771,Đắc Nông 629,Quảng Ngãi 195 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 919,Ninh Thuận 452 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 406,Quảng Bình 561,Quảng Trị 231 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 960,Khánh Hòa 116 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 741,Quảng Nam 658 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 821,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 142,Kon Tum 664 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 512,Đắc Nông 934,Quảng Ngãi 840 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 302,Ninh Thuận 515 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 527,Quảng Bình 861,Quảng Trị 023 Win Bình Định,Quảng Bình
15-01-2020 Đà Nẵng 105,Khánh Hòa 867 Miss
14-01-2020 Đắc Lắc 529,Quảng Nam 167 Miss
13-01-2020 Phú Yên 492,Thừa Thiên Huế 496 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 570,Kon Tum 760 Win Khánh Hòa.Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 829,Quảng Ngãi 073,Đắc Nông 621 Miss
10-01-2020 Gia Lai 50-12,Ninh Thuận 36-17 Win Gia Lai
09-01-2020 Bình Định 659,Quảng Bình 014,Quảng Trị 821 Miss
08-01-2020 Đà Nẵng 695,Khánh Hòa 140 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
07-01-2020 Đắc Lắc 463,Quảng Nam 036 Win Đắc Lắc
06-01-2020 Thừa Thiên Huế 846,Phú Yên 173 Miss
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 355 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 276,Đà Nẵng 032 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 698,Ninh Thuận 306 Miss
02-01-2020 Quảng Bình 320,Bình Định 597,Quảng Trị 306 Win Quảng Bình
01-01-2020 Khánh Hòa 765,Đà Nẵng 154 Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
30-12-2019 Phú Yên 357,Thừa Thiên Huế 193 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 251,Kon Tum 659 Miss
28-12-2019 Đà Nẵng 296,Quảng Ngãi 591,Đắc Nông 036 Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 718 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 625,Quảng Bình 722,Quảng Trị 560 Miss
25-12-2019 Khánh Hòa 327,Đà Nẵng 015 Win Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 901,Quảng Nam 153 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Thừa Thiên Huế 512,Phú Yên 484 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 529,Kon Tum 754 Miss
21-12-2019 Quảng Ngãi 026,Đà Nẵng 542,Đắc Nông 419 Miss
20-12-2019 Gia Lai 394,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai
19-12-2019 Bình Định 785,Quảng Bình 755,Quảng Trị 613 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 465 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 331,Quảng Nam 326 Miss
16-12-2019 Phú Yên 945,Thừa Thiên Huế 206 Win Phú Yên
14-12-2019 Quảng Ngãi 967,Đà Nẵng 224,Đắc Nông 797 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 217,Ninh Thuận 801 Miss
12-12-2019 Bình Định 259,Quảng Bình 874,Quảng Trị 193 Miss
11-12-2019 Khánh Hòa 029,Đà Nẵng 145 Win Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 320,Quảng Nam 148 Miss
09-12-2019 Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 770 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 651 Win Khánh Hòa
07-12-2019 Đà Nẵng 133,Đắc Nông 294,Quảng Ngãi 890 Miss
06-12-2019 Gia Lai 147,Ninh Thuận 766 Miss
05-12-2019 Bình Định 354,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 529,Khánh Hòa 021 Miss
03-12-2019 Đắc Lắc 558,Quảng Nam 632 Win Đắc Lắc
02-12-2019 Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256 Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
30-11-2019 Đà Nẵng 568,Đắc Nông 023,Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng
29-11-2019 Gia Lai 868,Ninh Thuận 129 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 203,Quảng Bình 617,Quảng Trị 981 Miss