Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Đắc Lắc 491,Quảng Nam 715 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 018,Thừa Thiên Huế 742 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 994,Kon Tum 965 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 961,Quảng Ngãi 347 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 089,Ninh Thuận 019 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 763,Quảng Bình 231,Quảng Trị 599 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 011,Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 750 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 997,Thừa Thiên Huế 549 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 297,Kon Tum 260 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 663,Đắc Nông 355,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 994,Ninh Thuận 805 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 736,Quảng Bình 710,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 859,Khánh Hòa 427 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 540,Quảng Nam 031 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 884,Thừa Thiên Huế 127 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 485,Kon Tum 281 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 325,Đắc Nông 669,Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 034,Ninh Thuận 668 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 011,Quảng Bình 703,Quảng Trị 723 Miss
02-09-2020 Đà Nẵng 405,Khánh Hòa 578 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 678,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 760,Thừa Thiên Huế 012 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 076,Kon Tum 404 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 015,Đắc Nông 256,Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 706,Ninh Thuận 459 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 612,Quảng Bình 229,Quảng Trị 381 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 111,Khánh Hòa 538 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 239,Quảng Nam 403 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 973,Thừa Thiên Huế 316 Miss
23-08-2020 Khánh Hòa 997,Kon Tum 364 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 636,Đắc Nông 104,Quảng Ngãi 827 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 205,Ninh Thuận 337 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 976,Quảng Bình 737,Quảng Trị 536 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 519,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 064,Quảng Nam 977 Miss
17-08-2020 Phú Yên 305,Thừa Thiên Huế 549 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 400,Kon Tum 817 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 295,Đắc Nông 887,Quảng Ngãi 824 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 431,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 932,Quảng Bình 877,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 721,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 571,Quảng Nam 827 Miss
10-08-2020 Phú Yên 845,Thừa Thiên Huế 516 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 386,Kon Tum 992 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 237,Quảng Ngãi 120 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 015,Ninh Thuận 070 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 421,Quảng Bình 349,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 789,Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 911,Quảng Nam 499 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 151 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 657,Kon Tum 136 Miss
01-08-2020 Đà Nẵng 027,Đắc Nông 688,Quảng Ngãi 435 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
31-07-2020 Gia Lai 093,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 171,Quảng Bình 091,Quảng Trị 472 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 655,Khánh Hòa 215 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 475,Quảng Nam 583 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 621,Thừa Thiên Huế 994 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 904,Kon Tum 680 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 979,Đắc Nông 203,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi