Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Đà Nẵng 642,Đắc Nông 543,Quảng Ngãi 283 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 105,Ninh Thuận 422 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 427,Quảng Bình 265,Quảng Trị 576 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 603,Khánh Hòa 189 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 632,Quảng Nam 219 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 272,Thừa Thiên Huế 876 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 200,Kon Tum 402 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 301,Đắc Nông 676,Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 112,Ninh Thuận 448 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 991,Quảng Bình 225,Quảng Trị 329 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 753,Khánh Hòa 575 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 548,Quảng Nam 744 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 811,Thừa Thiên Huế 952 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 307,Kon Tum 953 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 675,Đắc Nông 809,Quảng Ngãi 550 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 455,Ninh Thuận 669 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 390,Quảng Bình 913,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 103,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 013,Quảng Nam 474 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 317,Thừa Thiên Huế 093 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 242,Kon Tum 541 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 955,Đắc Nông 366,Quảng Ngãi 983 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 515,Ninh Thuận 478 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 422,Quảng Bình 212,Quảng Trị 158 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 450,Khánh Hòa 074 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 513,Quảng Nam 023 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 022,Thừa Thiên Huế 855 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 667,Kon Tum 204 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 910,Đắc Nông 370,Quảng Ngãi 806 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 988,Ninh Thuận 656 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 705,Quảng Bình 257,Quảng Trị 166 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 095,Khánh Hòa 212 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 041,Quảng Nam 783 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 882,Thừa Thiên Huế 793 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 272,Kon Tum 312 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 483,Đắc Nông 246,Quảng Ngãi 218 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 298,Ninh Thuận 536 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 307,Quảng Bình 815,Quảng Trị 147 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 502,Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 506 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 067,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 975 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 053,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 728 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 337 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 834,Quảng Nam 437 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 727,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 551,Kon Tum 613 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 017 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 050,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 623,Quảng Bình 723,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 415,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 496,Quảng Nam 616 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 623 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 873 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 523,Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 937,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 181,Quảng Trị 994 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 108,Khánh Hòa 603 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa