SOI CẦU VIP - SỐ ĐẸP ĂN NGAY HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Hồ Chí Minh 413,Bình Phước 044,Hậu Giang 336,Long An 163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 837,Trà Vinh 097,Vĩnh Long 759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 632,Tây Ninh 825,Binh Thuận 371 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 919,Cần Thơ 166 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 079,Bến Tre 820,Vũng Tàu 827 Miss
25-05-2020 Cà Mau 238,Hồ Chí Minh 149,Đồng Tháp 985 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 615,Đà Lạt 790,Tiền Giang 028 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-05-2020 Hồ Chí Minh 480,Bình Phước 812,Hậu Giang 984,Long An 192 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 610,Trà Vinh 502,Vĩnh Long 977 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-05-2020 An Giang 951,Tây Ninh 483,Binh Thuận 379 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 666,Sóc Trăng 945,Cần Thơ 912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-05-2020 Bạc Liêu 757,Bến Tre 902,Vũng Tàu 134 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-05-2020 Cà Mau 098,Hồ Chí Minh 672,Đồng Tháp 084 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-05-2020 Kiên Giang 266,Đà Lạt 983,Tiền Giang 643 Miss
16-05-2020 Hồ Chí Minh 711,Bình Phước 710,Hậu Giang 668,Long An 729 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-05-2020 Bình Dương 520,Trà Vinh 758,Vĩnh Long 611 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-05-2020 An Giang 056,Tây Ninh 462,Binh Thuận 728 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-05-2020 Đồng Nai 896,Sóc Trăng 329,Cần Thơ 552 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-05-2020 Bạc Liêu 097,Bến Tre 711,Vũng Tàu 499 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-05-2020 Cà Mau 212,Hồ Chí Minh 014,Đồng Tháp 245 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-05-2020 Kiên Giang 346,Đà Lạt 041,Tiền Giang 399 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-05-2020 Hồ Chí Minh 667,Bình Phước 955,Hậu Giang 830,Long An 671 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-05-2020 Bình Dương 692,Trà Vinh 869,Vĩnh Long 207 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-05-2020 An Giang 390,Tây Ninh 514,Binh Thuận 846 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-05-2020 Đồng Nai 582,Sóc Trăng 600,Cần Thơ 253 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-05-2020 Bạc Liêu 043,Bến Tre 854,Vũng Tàu 898 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-05-2020 Cà Mau 157,Hồ Chí Minh 914,Đồng Tháp 552 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-05-2020 Kiên Giang 016,Đà Lạt 141,Tiền Giang 036 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-05-2020 Hồ Chí Minh 272,Bình Phước 022,Hậu Giang 010,Long An 928 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-05-2020 Bình Dương 098,Trà Vinh 900,Vĩnh Long 078 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-04-2020 An Giang 958,Tây Ninh 030,Binh Thuận 376 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-04-2020 Đồng Nai 242,Sóc Trăng 118,Cần Thơ 377 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-03-2020 Bạc Liêu 680,Bến Tre 124,Vũng Tàu 440 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-03-2020 Cà Mau 804,Hồ Chí Minh 181,Đồng Tháp 564 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-03-2020 Kiên Giang 956,Đà Lạt 922,Tiền Giang 813 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 358,Bình Phước 520,Hậu Giang 421,Long An 713 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 873,Trà Vinh 409,Vĩnh Long 015 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 980,Tây Ninh 205,Binh Thuận 245 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-03-2020 Đồng Nai 347,Sóc Trăng 347,Cần Thơ 219 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 587,Bến Tre 549,Vũng Tàu 169 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu