Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 57,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 92,Quảng Bình 81,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 01 Miss
18-10-2021 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 84 Win Khánh Hòa
16-10-2021 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 47 Miss
15-10-2021 Gia Lai 34,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 23,Quảng Bình 61,Quảng Trị 34 Miss
13-10-2021 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc
11-10-2021 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 16 Miss
09-10-2021 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng
08-10-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 10,Quảng Bình 23,Quảng Trị 64 Miss
06-10-2021 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng
05-10-2021 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-10-2021 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-10-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 12 Miss
02-10-2021 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng
01-10-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-09-2021 Bình Định 48,Quảng Bình 14,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-09-2021 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 85 Miss
28-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc
27-09-2021 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-09-2021 Khánh Hòa 39,Kon Tum 06 Miss
25-09-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng
24-09-2021 Gia Lai 12,Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 45,Quảng Bình 18,Quảng Trị 32 Miss
22-09-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 91 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 11,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 82,Quảng Bình 12,Quảng Trị 50 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 71 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 78,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa
11-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 24 Miss
09-09-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 15,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 61 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc
06-09-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 47,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 38,Ninh Thuận 34 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 38,Quảng Bình 15,Quảng Trị 81 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 83 Miss
30-08-2021 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 40,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 64 Miss
27-08-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai
26-08-2021 Bình Định 52,Quảng Bình 31,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 36 Miss