Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 80,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-10-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 74 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 23,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng
16-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 50 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 46,Quảng Bình 06,Quảng Trị 75 Miss
14-10-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 73 Miss
13-10-2020 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 05,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 05,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 70,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 33,Quảng Bình 19,Quảng Trị 68 Miss
07-10-2020 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng
06-10-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 22,Kon Tum 54 Miss
03-10-2020 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng
02-10-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 87,Quảng Bình 84,Quảng Trị 05 Win Bình Định
30-09-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 16 Miss
29-09-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 75,Kon Tum 78 Miss
26-09-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
25-09-2020 Gia Lai 76,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 42,Quảng Bình 28,Quảng Trị 13 Win Bình Định
23-09-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 93 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 22 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Miss
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 98,Quảng Bình 70,Quảng Trị 67 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 00,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 02 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 20,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 26,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 69,Quảng Bình 06,Quảng Trị 54 Miss
02-09-2020 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 08,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 57,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 31,Quảng Bình 94,Quảng Trị 68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 36 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam