NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 92-47,Thừa Thiên Huế 38-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 59-39,Kon Tum 48-81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 69-57,Đắc Nông 94-16,Quảng Ngãi 26-06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 41-93,Ninh Thuận 86-05 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 89-57,Quảng Bình 11-76,Quảng Trị 82-79 Win Bình Định
05-05-2021 Đà Nẵng 81-11,Khánh Hòa 01-55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 09-39,Quảng Nam 39-11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 92-43,Thừa Thiên Huế 18-50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 87-40,Kon Tum 34-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 90-52,Đắc Nông 49-55,Quảng Ngãi 35-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 76-38,Ninh Thuận 31-33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 85-88,Quảng Bình 16-40,Quảng Trị 18-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 51-56,Khánh Hòa 37-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 47-58,Quảng Nam 33-43 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 04-76,Thừa Thiên Huế 08-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 42-90,Kon Tum 14-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 65-14,Đắc Nông 19-73,Quảng Ngãi 18-75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 99-68,Ninh Thuận 59-58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 65-02,Quảng Bình 03-23,Quảng Trị 07-58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 12-50,Khánh Hòa 21-08 Win Đà Nẵng
20-04-2021 Đắc Lắc 92-49,Quảng Nam 72-84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 63-17,Thừa Thiên Huế 32-07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 11-79,Kon Tum 45-76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 92-58,Đắc Nông 59-14,Quảng Ngãi 44-89 Win Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 69-40,Ninh Thuận 72-97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 85-80,Quảng Bình 90-44,Quảng Trị 46-00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 83-04,Khánh Hòa 76-66 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 87-05,Quảng Nam 34-65 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 84-71,Thừa Thiên Huế 14-44 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 51-58,Kon Tum 69-67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 29-02,Đắc Nông 56-40,Quảng Ngãi 40-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 77-49,Ninh Thuận 50-32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 20-67,Quảng Bình 86-20,Quảng Trị 10-14 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 87-97,Khánh Hòa 66-98 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 56-12,Quảng Nam 61-12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 40-17,Thừa Thiên Huế 45-05 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 71-27,Kon Tum 89-80 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 96-58,Đắc Nông 91-07,Quảng Ngãi 44-12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 27-30,Ninh Thuận 18-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 82-62,Quảng Bình 16-72,Quảng Trị 49-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 64-26,Khánh Hòa 84-73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 00-72,Quảng Nam 94-67 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 04-81,Thừa Thiên Huế 52-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 74-59,Kon Tum 24-70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 34-84,Đắc Nông 52-32,Quảng Ngãi 81-00 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-03-2021 Gia Lai 88-42,Ninh Thuận 87-05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 65-96,Quảng Bình 29-73,Quảng Trị 42-19 Miss
24-03-2021 Đà Nẵng 26-95,Khánh Hòa 24-23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 26-41,Quảng Nam 04-60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 78-08,Thừa Thiên Huế 14-58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-03-2021 Khánh Hòa 02-22,Kon Tum 02-31 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-03-2021 Đà Nẵng 91-19,Đắc Nông 51-22,Quảng Ngãi 17-38 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 50-02,Ninh Thuận 15-96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 82-33,Quảng Bình 80-85,Quảng Trị 66-64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-03-2021 Đà Nẵng 57-17,Khánh Hòa 91-79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 25-17,Quảng Nam 72-33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 21-74,Thừa Thiên Huế 58-84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-03-2021 Khánh Hòa 33-37,Kon Tum 55-45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-03-2021 Đà Nẵng 57-43,Đắc Nông 56-51,Quảng Ngãi 55-67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 31-85,Ninh Thuận 22-28 Win Gia Lai,Ninh Thuận