NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 24-84,Đắc Nông 78-45,Quảng Ngãi 67-30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 18-20,Ninh Thuận 11-03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 95-18,Quảng Bình 33-15,Quảng Trị 27-40 Miss
22-09-2021 Đà Nẵng 27-16,Khánh Hòa 46-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 44-72,Quảng Nam 34-12 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 31-73,Thừa Thiên Huế 49-38 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 91-79,Kon Tum 63-71 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 23-86,Đắc Nông 45-30,Quảng Ngãi 18-42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 25-39,Ninh Thuận 66-84 Miss
16-09-2021 Bình Định 95-22,Quảng Bình 27-98,Quảng Trị 50-17 Win Bình ĐịnhMi
15-09-2021 Đà Nẵng 36-11,Khánh Hòa 78-19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 61-00,Quảng Nam 24-26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 77-96,Thừa Thiên Huế 30-10 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 40-50,Kon Tum 08-18 Win Khánh Hòa
11-09-2021 Đà Nẵng 55-30,Đắc Nông 86-75,Quảng Ngãi 25-56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 39-13,Ninh Thuận 98-07 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 98-32,Quảng Bình 78-20,Quảng Trị 53-20 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 14-62,Khánh Hòa 17-96 Win Đà Nẵng
07-09-2021 Đắc Lắc 56-17,Quảng Nam 02-87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 91-54,Thừa Thiên Huế 04-44 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 02-05,Kon Tum 55-42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 01-45,Đắc Nông 22-81 Miss
03-09-2021 Gia Lai 86-63,Ninh Thuận 35-09 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 70-83,Quảng Bình 30-85,Quảng Trị 82-67 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 82-39,Khánh Hòa 47-91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 04-57,Quảng Nam 12-18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 06-14,Thừa Thiên Huế 68-32 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 07-34,Kon Tum 80-23 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 72-03,Đắc Nông 77-22,Quảng Ngãi 45-28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
27-08-2021 Gia Lai 13-16,Ninh Thuận 60-30 Miss
26-08-2021 Bình Định 23-89,Quảng Bình 44-75,Quảng Trị 02-21 Win Quảng Bình
25-08-2021 Đà Nẵng 94-09,Khánh Hòa 28-95 Win Đà Nẵng
24-08-2021 Đắc Lắc 91-05,Quảng Nam 66-11 Win Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 40-03,Thừa Thiên Huế 81-63 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 37-18,Kon Tum 58-89 Miss
21-08-2021 Đắc Nông 98-08,Quảng Ngãi 31-61 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 88-46,Ninh Thuận 49-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 75-25,Quảng Bình 79-88,Quảng Trị 16-25 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Đà Nẵng 78-91,Khánh Hòa 61-06 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 96-71,Quảng Nam 90-20 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 63-39,Thừa Thiên Huế 28-52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 48-31,Kon Tum 12-57 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 19-33,Đắc Nông 30-87,Quảng Ngãi 86-21 Miss
13-08-2021 Gia Lai 97-28,Ninh Thuận 79-70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 99-32,Quảng Bình 36-85,Quảng Trị 48-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-08-2021 Đà Nẵng 93-27,Khánh Hòa 82-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 55-83,Quảng Nam 25-19 Win Đắc Lắc
09-08-2021 Phú Yên 23-92,Thừa Thiên Huế 39-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 65-51,Ninh Thuận 44-68 Win Gia Lai
05-08-2021 Đà Nẵng 85-17,Khánh Hòa 96-54 Miss
03-08-2021 Đà Nẵng 30-04,Đắc Nông 11-24,Quảng Ngãi 84-79 Miss
30-07-2021 Gia Lai 62-92,Ninh Thuận 21-84 Miss
29-07-2021 Bình Định 49-38,Quảng Bình 39-05,Quảng Trị 66-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 47-39,Quảng Nam 94-06 Win Quảng Nam
26-07-2021 Phú Yên 18-95,Thừa Thiên Huế 73-98 Miss
25-07-2021 Khánh Hòa 61-67,Kon Tum 92-62 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 95-98,Đắc Nông 42-46,Quảng Ngãi 70-02 Win Đà Nẵng
23-07-2021 Gia Lai 47-82,Ninh Thuận 58-38 Win Gia Lai
22-07-2021 Bình Định 00-62,Quảng Bình 25-39,Quảng Trị 78-54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị