NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đà Nẵng 69-71,Khánh Hòa 30-55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 25-55,Quảng Nam 92-16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 44-70,Thừa Thiên Huế 51-52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 62-24,Kon Tum 63-89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 18-32,Đắc Nông 99-97,Quảng Ngãi 63-83 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 95-82,Ninh Thuận 97-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 99-19,Quảng Bình 24-12,Quảng Trị 55-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 94-64,Khánh Hòa 83-75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 54-10,Quảng Nam 32-48 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 93-50,Thừa Thiên Huế 39-62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 41-64,Kon Tum 77-41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 86-03,Đắc Nông 13-85,Quảng Ngãi 84-02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-07-2022 Gia Lai 48-08,Ninh Thuận 69-21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-07-2022 Bình Định 25-96,Quảng Bình 40-04,Quảng Trị 70-83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-07-2022 Đà Nẵng 17-68,Khánh Hòa 33-81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-07-2022 Đắc Lắc 13-14,Quảng Nam 20-28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-07-2022 Phú Yên 78-76,Thừa Thiên Huế 78-63 Miss
24-07-2022 Khánh Hòa 18-56,Kon Tum 03-22 Miss
23-07-2022 Đà Nẵng 31-57,Đắc Nông 04-48,Quảng Ngãi 92-16 Win Quảng Ngãi
22-07-2022 Gia Lai 59-08,Ninh Thuận 20-11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-07-2022 Bình Định 95-76,Quảng Bình 93-21,Quảng Trị 27-58 Win Bình Định
20-07-2022 Đà Nẵng 75-98,Khánh Hòa 41-88 Miss
19-07-2022 Đắc Lắc 35-45,Quảng Nam 56-01 Miss
18-07-2022 Phú Yên 69-23,Thừa Thiên Huế 30-96 Win Thừa Thiên Huế
17-07-2022 Khánh Hòa 30-57,Kon Tum 93-04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-07-2022 Đà Nẵng 82-70,Đắc Nông 44-84,Quảng Ngãi 63-88 Win Đắc Nông
15-07-2022 Gia Lai 24-76,Ninh Thuận 12-88 Miss
14-07-2022 Bình Định 55-85,Quảng Bình 33-77,Quảng Trị 24-23 Win Quảng Bình
13-07-2022 Đà Nẵng 64-54,Khánh Hòa 47-25 Win Đà Nẵng
12-07-2022 Đắc Lắc 82-23,Quảng Nam 30-91 Win Đắc Lắc
11-07-2022 Phú Yên 19-90,Thừa Thiên Huế 18-61 Win Phú Yên
10-07-2022 Khánh Hòa 84-73,Kon Tum 28-68 Miss
09-07-2022 Đà Nẵng 54-14,Đắc Nông 57-33,Quảng Ngãi 71-42 Win Đà Nẵng
08-07-2022 Gia Lai 34-62,Ninh Thuận 77-12 Miss
07-07-2022 Bình Định 60-59,Quảng Bình 65-26,Quảng Trị 51-15 Win Bình Định,Quảng Trị
06-07-2022 Đà Nẵng 28-23,Khánh Hòa 97-58 Win Đà Nẵng
05-07-2022 Đắc Lắc 85-16,Quảng Nam 69-75 Miss
04-07-2022 Phú Yên 44-26,Thừa Thiên Huế 78-43 Win Thừa Thiên Huế
03-07-2022 Khánh Hòa 98-47,Kon Tum 55-65 Win Kon Tum
02-07-2022 Đà Nẵng 75-48,Đắc Nông 29-19,Quảng Ngãi 63-48 Miss
01-07-2022 Gia Lai 07-54,Ninh Thuận 44-47 Miss
30-06-2022 Bình Định 10-33,Quảng Bình 40-04,Quảng Trị 02-56 Miss
29-06-2022 Đà Nẵng 02-94,Khánh Hòa 57-66 Win Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 10-44,Quảng Nam 25-98 Win Đắc Lắc
27-06-2022 Phú Yên 81-96,Thừa Thiên Huế 16-26 Miss
26-06-2022 Khánh Hòa 36-50,Kon Tum 58-90 Miss
25-06-2022 Đà Nẵng 68-34,Đắc Nông 31-75,Quảng Ngãi 54-92 Win Đà Nẵng
24-06-2022 Gia Lai 05-45,Ninh Thuận 59-61 Miss
23-06-2022 Bình Định 70-73,Quảng Bình 79-66,Quảng Trị 29-66 Win Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 30-54,Khánh Hòa 73-43 Win Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 55-51,Quảng Nam 23-54 Win Đắc Lắc
20-06-2022 Phú Yên 40-87,Thừa Thiên Huế 54-98 Miss
19-06-2022 Khánh Hòa 19-42,Kon Tum 66-97 Miss
18-06-2022 Đà Nẵng 41-62,Đắc Nông 54-41,Quảng Ngãi 38-87 Miss
17-06-2022 Gia Lai 89-42,Ninh Thuận 66-65 Miss
16-06-2022 Bình Định 76-23,Quảng Bình 63-06,Quảng Trị 67-76 Win Bình Định,Quảng Bình
15-06-2022 Đà Nẵng 19-85,Khánh Hòa 16-77 Miss
14-06-2022 Đắc Lắc 89-13,Quảng Nam 45-01 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 07-35,Thừa Thiên Huế 72-30 Win Phú Yên
12-06-2022 Khánh Hòa 06-17,Kon Tum 18-73 Miss